Maddi ve Manevi Kazanç için Neler Yapılmalı?

İş Dünyası Contributor
Manon Ringuette - Dreamstime
Manon Ringuette-Dreamstime

Bir Müslüman her günü değerlendirmek amacıyla ailesi için maddi kazanç, kendisi için manevi kazanç elde etmelidir. Ahiret hayatı düşünülerek manevi kazanç sağlamalıdır, ibadet etmelidir ve tembellik ederek boş geçirmemelidir. Mümini gününü hem maddi hem de manevi kazanç ile geçirebilmesi amacıyla yapması gerekenler vardır.

Allah’ı zikretmek: Her Müslüman yaptığı işlerde Allah’ı zikretmelidir. Böylece işleri şerden korunur. Yaradan’ın adı geçtiğinden dolayı zor olan işler kolaylaşır, maddi kazanç artar. Yüce Yaradan’ı zikretmek yalnızca söz ile bile manevi kazanç sağlar. Manevi kazanç, maddi kazanç için de insana yardımcı olur.

Hakk’ı zikretmek Hz. Muhammed’in sünnetidir. Hz. Muhammed her zaman Allah’ı zikretmiştir, dua etmiştir ve şükretmiştir. Sahabelerine de bunları yapmasını ve günü değerlendirmek neden önemlidir anlatmıştır. Allah’ı zikretmek manevi ve maddi kazanç elde etmeye de yardımcı olur.

Zaman kontrolü yapmak neden önemli?

Vakit değerlidir! Zaman kontrolü ile hem ibadet etmek hem de dünya işleri ile uğraşmak mümkün hale gelir. Hem maddi kazanç hem manevi kazanç için günü değerlendirmek mümkündür.

Yalnızca dünya işleri ile uğraşmak insana maddi kazanç sağlar. Ahiret gününü düşünerek ibadet etmek gerekir fakat yalnızca ibadet ederek dünya işleri de aksatılmamalıdır. Aksi taktirde maddi kazanç kaybına sebep olur. İnsan, sorumluluklarını yerine getirmesi açısından günü değerlendirmek zorundadır. Günü değerlendirmek, kişiler için maddi ve manevi kazanç artışı sağlar.

Helal kazanç elde etmek: Haram kazançtan uzak durmak gerekir. Edinilen maddi kazanç da manevi kazanç da Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olarak yapılmalıdır. Helal kazançları haram olanlardan fazla tutmak günü değerlendirmek için fırsattır.

Para kazanmak amacıyla yapılan işlerde haram para kazanılmamalıdır. Müslümanlar, İslam inancına uygun olan ve kişilerin bilgisi olduğu işlerde çalışılmalıdır. İşçiye hakkını vermek, işçiden de hakkı olanı almak gerekir.

Helal kazanç elde ederken, helal işlere haram bulaştırılmamalıdır. Yapılan işlerde bir başkasının kalbi kırılmamalıdır. Kul hakkına girmemek, girildiyse helallik almak gerekir. Her Müslüman manevi kazanç sağlarken helal olarak kazanmaya önem vermelidir.

İbadetleri aksatmamak: Farz olan ibadetleri yerine getirmek her Müslümanın görevidir. İbadetleri aksatmamak, kazaya kalmaması için işleri mümkün mertebe ertelemek gerekir. Aksayan ibadetlerden yeterli miktarda sevap alınamayabilir.

Ahiret hayatı, dünya hayatından daha önemlidir. Bu sebeple dünya işleri yüzünden ahiret hayatını ertelememek, ibadetlere önem vermek, ibadet vakitleri geldiğinde dünya işlerini bırakmak gerekir. İbadet tamamlandıktan sonra dünya işlerine geri dönülmelidir.

Dua etmek ve şükretmek

Allah’a şükretmek ve dua etmek, günü değerlendirmek amacıyla en güzel yöntemlerden biridir. İşlere başlarken ve bitirirken, bir yere girerken ve çıkarken dua etmek gerekir. Hem dua hem de şükür ile maddi ve manevi kazanç artar.

Allah’ın verdiği tüm nimetler ve rızk için Allah’a şükretmek gerekir. Allah’a şükretmeden geçirilen gün, Müslümanlar için boş bir gündür. Şükür çok önemlidir. Ahiret hayatını güzelleştirmek niyetiyle günü değerlendirmek, maddi ve manevi kazanç arasında denge kurmak gerekir.

Pek çok işle günü değerlendirmek için şans vardır. Bunlar sadaka vermek, nafile oruç tutmak, haramdan kaçmak gibi işlerdir. Kazanılan manevi kazanç, insanların maddi kazançlarını da arttır böylece, bir gün içinde hem maddi hem de manevi kazanç sağlama şansı bulunur.

İnsanlar tembellik ederek, boş durarak, işten ve ibadetten kaçarak günü değerlendiremez çünkü boş bir gün geçirmiş olur. Allah, kullarının çalışkan olmasını ister ve çalışkan kullarını sever. Hem maddi hem manevi kazanç elde etmek amacıyla her günü iyi değerlendirmeli.