Mahşerde sorulan sorular nelerdir?

İslam Contributor
mahşer
Dubai Camii. Serban Enache-Dremastime.com

Dünya yaşamının nasıl geçtiğinin anlaşılması için mahşerde sorulan sorular vardır. Bu sorulara güzel cevap veren kişileri cennet beklerken, kötü cevap verenler cehenneme gider. Sorular dünya yaşamında işlenen amellerle ilgili olduğu için Allah’a bağlı yaşayan müminler kolayca cevap verebilir.

Müminlere ilk sorulacak sorular nedir?

İnsanlara sorulan sorular yaşamın farklı alanlarını ilgilendirir. Bu bağlamda, ibadetler hakkında hesaba çekilirken kişiye kul hakkından sorular sorulmaz. Ancak işlenen ameller için soru sorulurken ilk olarak namaz kılınıp kılınmadığı sorulur. Namaz ibadetini yerine getirmeyen veya eksikleri bulunan kimseler için kötü bir son bulunur.

Kul hakkı hesabının verilmesi en zor olan konulardan biridir. Ancak kul hakkının farklı sebepleri olduğu için bu alanda sorulacak sorular da farklıdır. Bu bağlamda, ilk olarak bir başkasını öldüren kişiler için hesap sorulur. İslam’ın insan canına verdiği değer buradan anlaşılabilir.

Birbirinden davacı olan insanlar her konuda haklarını ister. Bu nedenle dedikodu, hırsızlık, iftira, dolandırıcılık gibi ameller de kul hakkında önce sorulanlar arasında gelir. Bir başkasının yaşamını doğrudan etkilediği için birine eziyet etmek, şiddet uygulamak, can almakla beraber sorulur. Allah’ın emanet olarak gönderdiği bedene zarar verecek şekilde yaklaşmanın vebali büyüktür.

İnsanlara mahşerde sorulan sorular hangileridir?

Kulların her birine güzel geçirmesi için farklı ömürler verilir. Zaman zaman imtihanlarla kişinin imanı, sabrı, tevekkülü ve davranışları ölçülür. Tüm yaşama bağlı olarak da ahiret hayatının nasıl geçirileceği belirlenir. Bu bağlamda kıyamet koptuktan sonra mahşerde sorulan sorular insanlar için oldukça önemlidir.

Mahşer alanında sorulan ilk sorular en önemli olanlarıdır. Bu sorulara cevap vermeme şansı bulunmadığı için iyi veya kötü yanıtlar verilir. Eğer kişinin cevapları Allah yolunda, iman dolu ve güzelse o kimsenin ahiret yaşamı güzel geçer. Hz. Muhammed bu sorular hakkında şöyle buyurur:

“Hiçbir kul, kıyamet günü şu beş şeyden hesaba çekilmeden bir adım dahi atamaz: Ömrünü nerede tükettiğinden, ilmini nerede kullandığı ve onunla ne ameller işlediğinden, malını nereden kazandığından, malını nereye harcadığından ve vücudunu nerede yıprattığından.” Hadisten anlaşıldığı gibi bir kimsenin ömrünü nerede ve nasıl geçirdiği mahşerde sorulacak konular arasındadır.

Hangi ameller ahiret gününü iyi geçirmeyi sağlar?

Allah’ın rızasını kazanabilmek için yapılan amellerin tamamı ahireti iyi geçirmeyi sağlar. Bu bağlamda farz ibadetleri yerine getirmek her müminin yapması gereken ilk iştir. Ardından yapılacak vacip ve nafile ibadetler kişinin ibadetini güçlendirerek ahirete katkı sağlar.

İnsanların yaşamak için yerine getirmesi gereken bazı işler bulunur. Bu işlerin başında para kazanmak ve harcamak vardır. Ahireti güzel geçirmek adına paranın helal kazanılması, haramlardan uzak harcanması önemlidir. Kumar, şans oyunları, rüşvet gibi işlerden kazanç elde etmenin dünyaya katkısı olsa da ahirete yoktur.

Öğrenilen ilimlerin Allah yolunda kullanılması gerekir. Her meslek grubu kul hakkından kaçınarak projeler yapmalı, öğrenilen bilgileri öğrencilerle paylaşmalıdır. Dünya, Allah’ın düzen içinde yarattığı bir gezegen olduğu için öğrenilen ilmin Allah’ın ilmi olduğu unutulmamalıdır.

Yaşamın her anında Kur’an-ı Kerim ve sünnetlere bağlı kalınmalıdır. Ancak bu şekilde salih bir kul olmak, sevap kazanmak, günahlardan kaçmak mümkün hale gelir. Kuran kültürü insanı daha iyi biri haline getirdiği için Allah’ın istediği gibi bir kul olmayı sağlar. Bu sayede ahiretin güzel geçirilmesi adına yapılabilecek en önemli durumdur.

YAZI: İPEK ATACAN