Manevi yolda engeller imanda yükselmeyi nasıl etkiler?

Felsefe Contributor
manevi yolda engeller
Thom Holmes-Unsplash

Allah’ın sevgisini kazanmak ve takvada yükselmek isteyen kişilerin karşısına manevi yolda engeller çıkar. Bu engelleri geçmek için sabır, metanet ve güçlü bir iman gerekir. Aksi durumda kişilerin imanında azalma görülmesi normaldir. Bu bağlamda manevi yolda karşılaşılan engelleri aşmak için çabalamak, Allah’ın rızasını kazanmak gerekir.

Manevi yolda yükselmeyi neler engeller?

Şeytan ve insanın nefsi Allah’ın karşısında bulunan iki varlıktır. İkisinden birine yenik düşmek insanların hem dünya hem ahiret yaşamlarında kötü sonuçlar doğurur. Manevi yolda yükselmek isteyen kimseler öncelikle şeytanı, ardından nefsi yenerek sağlam adımlar atmalıdır.

Manevi yolda ilerlemeyi yavaşlatacak etkilerden bir diğeri insanın benlik ve bencillik duygularıdır. Yalnızca kendisini düşünen, ahiret yaşamına yeterli değeri vermeyen kimseler Allah’ın dostu olamaz. Ancak kendisiyle beraber diğer kimselerin mutluluğunu da isteyen kişiler Allah’ın rızasına nail olabilir.

İnsanlarda zaman zaman görülebilen bencillik duygusu kontrol altına alınmalıdır. Yoksa insan yalnızca kendisini düşünen bir varlık haline gelir ve Allah’ın emirlerini uygulamaya gerek duymaz. Bu kimseler dünya yaşamını istedikleri gibi geçirseler de ahiret hayatında yaptıklarıyla karşı karşıya kalır.

Manevi yolda engeller insanın imanını nasıl etkiler?

İnsanlar manevi yolda ilerlerken farklı imtihanlardan geçer. Bu imtihanlar ne kadar zor olursa kişinin imanı o kadar artar. Ancak imtihanları başarıyla geçmek için manevi yolda çıkan engelleri aşmak gerekir. Engeller aşılamadığı zaman imanda zayıflama durumları oluşabilir.

İmtihanların her birinde insanı olgunlaştıracak farklı amaçlar bulunur. Bu nedenle kimi insanlar sağlıklarıyla kimileri sevdikleriyle kimileri de kazançlarıyla imtihana girer. Başarıyla tamamlanan bu sınavlardan sonra aynı konuyla yaşanan sorunlarda daha olgun ve akıllıca davranılır. Her ne olursa olsun Allah’a şükretmekten, ondan yardım istemekten çekinmemek gerekir.

Allah sevgisi ve inancı insanın kalbinde olmalıdır. Yapılan iyiliklerde Allah’ın rızası ön planda tutularak gösterişten uzak durulmalıdır. Empati yeteneğini geliştiren kişiler manevi yolda engeller çıksa bile bu engelleri kolayca aşabilirler. Niyeti ve kalbi temiz tutan, bencillik duygusundan uzak duran kimseler Allah’ın sevgili dostları arasında yer alabilir.

Maneviyatı güçlü bir mümin olmak için neler yapılmalı?

Maneviyatın güçlendirilmesi Allah’a yakın olmayı, kaza ve belalardan uzak durmayı sağlar. Dünya yaşamıyla beraber ahiret hayatında da mutlu olmaya vesile olur. Ayrıca güçlü maneviyatı bulunan kimseler günahlardan kaçarken sevap işlemeye yönelirler. Bu nedenle maneviyatı güçlendirmek kalpte bulunan imanın güçlendirilmesi gerekir.

Manevi olarak güçlenmek kötü huy ve özelliklerden uzak durmakla başlar. İnsanın benliğinde yer alan kibir, bencillik, hırs, öfke gibi duyguların yerini sevgi, saygı, yardımseverlik, güler yüzlülük almalıdır. Daha sabırlı, sakin, olgun insanların maneviyatları kötü duygulardan uzak olduğu için güçlenebilir.

İnsanlar takva konusunda birbirlerinden üstün olabilen canlılardır. Diğer tüm konulardaysa eşit şekilde yaratılmışlardır. Böylelikle ahiret hayatını güzelleştirmek adına imanın ve maneviyatın güçlendirilmesi gerekir. İnsan sahip olduğu iradeyi Allah yolunda kullanarak başarı elde edebilir.

Aklı ve mantığı yerinde bulunan kimseler Allah’ın emirleriyle yasaklarına uyarak maneviyatlarını güçlendirebilirler. Ancak Allah’a karşı çıkan, ibadetlerini mazeretsiz şekilde yerine getirmeyen kimselerin maneviyatlarını güçlendirmeleri daha zordur. Yapılmayan her ibadet için tövbe dilenmeli, sonraki ibadetlerde daha özenli olunmalıdır.

Maneviyatı güçlendirmek yalnızca davranışları değiştirmekle mümkündür. Basit gibi görünmesine rağmen çeşitli engelleri bulunan zor bir iştir. Bu nedenle insanın kendisine faydalı olana yönelmesi, zararlı olandan kaçması gerekir. Allah’ın dostluğunun var olan tüm işlerden daha hayırlı olduğu kabul edilmelidir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.