Melekut aleminin anahtarı nedir?

Business Contributor
melekut alemin anahtarı
Raimond Klavins-Unsplash

Her durumun iç yüzünü anlamak isteyen kimseler, melekut aleminin anahtarı olan imanda mertebesini yükseltmelidir. Bu alem öyledir ki, bir eşyanın bile içinin görünmesini sağlar. İnsanlar için ulaşması zor ancak fazileti yüksek olan mertebelerden biridir.

Ruhlar aleminde bulunan melekut alemi nedir? Sözlükte melekut kelimesinin anlamı büyük ve sonsuz mülk; aynı zamanda güçlü, hükümdar, yönetici olarak geçmektedir. İslami bir terim olaraksa meleklerin ve diğer nurdan yaratılan varlıkların bulunduğu bir alemin adıdır. Gayb, emir veya batın alemi isimleriyle de kullanılabilir.

Maddi varlıkların bulunduğu dünyaya zıt olarak, manevi kalple ulaşılabilen alemlerden biri melekuttur. Ruhlar aleminde bulunduğu için insan bedeniyle oraya gidilmesi mümkün değildir. Kişi ancak kalbindeki imanla birlikte o aleme ulaşabilir.

İslamiyet’e göre melekut alemi, nurdan yaratılmış ve tamamen ışıktan oluşan bir alemdir. Yaşanan olaylar bir anda olup bittiği için sürece bağlı değildir. Bu alemde herhangi bir bozulma, değişme, farklılaşma yoktur. Dünya ve ahiret arasında köprü görevi gören bir alem olarak tanımlanabilir.

O aleme ulaşılabilmesinin tek yolu ruhani bir geçiş sağlamaktır. Bu geçiş içinse kişinin kalbinde büyük bir iman bulunması, nefsini kontrol etmesi, kendini Allah’a adayarak onun yolunda yaşaması gerekir. Aksi taktirde kişi yalnızca maddi olarak bulunduğu alemde yaşar.

Nur alemi olarak kabul edilen melekut aleminin anahtarı nedir?

Herkesin kolayca ulaşamayacağı melekut aleminin anahtarı tasavvuftan geçmektedir. Kendini Allah’a adayan, dünya yaşamının geçici olduğunu bilen kimseler bu nuru görebilecek imana sahip olur. Kalplerini açarak insanların kalplerinden geçeni, Allah’ın hikmetlerini görebilme kabiliyetine ulaşırlar.

Bu aleme ulaşabilmek için kişinin ilk yapması gereken Allah’a iman etmektir. İbadetlerinde ve dualarında ne kadar içten olursa bu aleme o kadar hızlı ulaşabilir. İmanı büyüyen ve kendini tamamen Allah’a adayan kimseler, nefislerini tamamen kontrol edecekleri zamana geldiğinde melekuta ulaşır.

Melekut alemi, insanların diğer canlılardan üstün olduğunu gösteren kanıtlardan biridir. İnsanlar dışındaki tüm canlılar yaşadıkları alemlerin yalnızca dışını görür, içinden haberdar olmaz. Ancak insanlar kendilerine verilen aklı kullanarak melekuta ulaşabilmektedir.

Kuran’da melekut alemi hakkında ne söylenir?

Allah, peygamberlere melekut alemini göstererek onları diğer insanlardan üstün kılar. Peygamberler, sahip oldukları iman gücüyle dünyanın asıl yüzünü görebilirler. Bu sayede kendilerini Allah’a adayarak ahiret günü için çalışır, çabalarlar. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle buyrulur:

“Böylece biz İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun.” (Enam, 6/75)

Ayette belirtildiği gibi melekuta ulaşan kimseler Allah’ın varlığını inkar edemez. Çünkü Allah, her şeyden yüce ve üstün olduğunu, her insanın göremeyeceği diğer alemlerin de rabbidir.

Melekut alemi, Kuran’da pek çok ayette yer alır. Bu ayetlerden edinilen bilgilere göre melekut nurdan yaratılan bir alemdir. Orada yalnızca iyilikler vardır, kötü olan hiçbir şey o alemde yaşanamaz. Ayrıca kötü kalpli kimselerin bu mertebeye erişmesi, orayı görmesi veya kalbinde hissetmesi mümkün değildir. Yalnızca Allah’ın dostu olabilen kullar bu mertebeye erişerek ruh ve kalpleriyle görmeye başlayabilirler.

Kısaca, melekut alemi gözle görülebilen veya bedensel olarak ziyaret edilebilen bir alem değildir. Müminlerin oraya ulaşabilmesinin tek yolu ruhani olduğu için tasavvufa kendini adaması, Allah için yaşaması gereklidir. Peygamberler bu aleme gönderilerek Allah’ın varlığını ve birliğini görür, sahip oldukları iman aşkıyla kendilerine gönderilen dini yaymaya çalışırlar.