Anne Merhameti Çocuğun En Kıymetlisi!

Kadın Contributor
Photo 187050252 © Hafiza Samsuddin - Dreamstime.com

Anne merhameti gibisi yok! Müslümanların Allah’ın rızasını kazanmak için yapması gereken bazı özellikler bulunur. Bu özellikler iyi amel işlenmesini sağlar. Ayrıca toplum içinde birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olur. Allah’ın sevdiği davranışlara sahip olan kişilerin ahiret hayatları da güzel geçer.

Merhamet nedir? Sözlükte şefkat göstermek, korumak, affetmek anlamlarına gelir. Bu kişiler diğer kimselere karşı sevgi dolu ve affedicidir. Bencilce davranışlar sergilemezler.

Merhamet sahibi olan kimseler yalnızca insanlara değil, Allah’ın yarattığı her varlığa karşı merhamet sahibidir. Çevrelerine zarar verecek davranışlardan kaçınırlar. Hayırlı işlere yönelirler ve Allah rızası için merhamet gösterirler. Zarar verecek ve çevresindekileri kötü etkileyecek davranışlardan uzak dururlar.

Merhametli çocukların yetiştirilmesi konusunda annenin yeri ve önemi nedir?

Çocuklar gözlerini açtıklarından itibaren anne ve babanın davranışlarını örnek alırlar. Konuşma tarzları, giyimleri, davranışları, karakterleri anne ve babalarına benzer. Ebeveynler ne yaparsa çocuklar da aynılarını yapar.

Vicdan ve merhamet sahibi çocuklar yetiştirmek için en önemli rol annededir. Genellikle babaları çalışan çocuklar vakitlerini anneleri ile geçirirler. Anneleri de evlatlarına karşı çok merhametlidir. Çocuklarını, onlara zarar verecek her türlü işten korumaya çalışırlar. Anneler, evlatlarına olan sevgilerini her zaman gösterirler ve dile getirirler. Annelerin çocuklarına karşı olan her davranışı merhamet sahibi olmalarından gelir.

Anne merhameti ve çocuğun merhametli biri olmasındaki etkisi nedir?

Annelerin evlat sevgisi, dünya üzerindeki başka hiçbir sevgi ile kıyaslanamaz. Anne sevgisinden ve merhametinden büyük olan sevgi Allah sevgisidir. Annenin sahip olduğu büyük merhamet, çocukları tarafından fark edilir ve hissedilir. Bu sebeple merhametli çocuklar, annelerinden gördükleri merhamet kadar merhamet sahibi olurlar.

Merhamet sahibi olmak, çocukların Allah rızasını kazanmak için edinmesi gereken bir davranıştır. Merhamet sahibi olanlar ahiret gününde hesaba çekilirken zorlanmazlar. Edindikleri güzel davranıştan dolayı Allah’ın dostluğunu kazanırlar.

Anne ve babalar çocuklarının merhamet sahibi olmasını sağlamak için onlara merhamet gösterirler. Her türlü kötü işten çocuklarını korurlar. Çocuklarının yaptıkları hataları affederler. Zor durumda kalan evlatlarına yardım ederler, çıkış yolu gösterirler.

Merhamet sahibi olan kişiler toplum içinse sevilir ve sayılırlar. Herkese karşı merhamet gösterirler. Kendileri için olmasa bile Allah’ın rızası ve dostluğu için affedici olurlar. Başkalarının kötülüğünü istemedikleri için herkese karşı iyi düşünceli olurlar.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in merhameti nasıldı?

Merhamet sahibi olmak yalnızca annelere özgü değildir. Hz. Muhammed sahabelerine ve çevresindeki kişilere karşı oldukça merhametliydi. Hz. Muhammed’in şefkati ve merhameti her Müslüman tarafından örnek alarak uygulanmalıdır.

Allah’ın resulü Hz. Muhammed yalnızca sevdiklerine değil, tanımadığı insanlara karşı bile merhametliydi. Merhamet gösterdiği insanların Müslüman olması onun için önemli değildi. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in merhameti Allah sevgisinden gelirdi. Allah’ın rızasını kazanmak için herkese şefkat gösterir ve kin tutmazdı.

Hz. Muhammed’in merhameti ve şefkati çok büyüktü

Kur’an-ı Kerim’de bu durum, hakkında “And olsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur.” buyrulur. (Tevbe, 9/128)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed diğer Müslümanlara örnek olacak pek çok davranışa sahiptir. Merhametli ve sevgi dolu olması hem İslam’ın yayılmasında hem de insanların Allah’ı sevmesinde çok etkili olmuştur. Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu kabul etmeyen kimseler bile bu özelliğinden dolayı Hz. Muhammed’i sevmiştir.

Merhametli çocukların yetişmesinde en önemli rol annenindir. Anneler, çocuklarına yalnızca kendi şefkatlerini göstermemelidir. Hz. Muhammed’in merhametini ve şefkatini de öğretmelidir. Hem bireysel ve toplumsal huzur için hem de ahiret hayatı için şefkatli ve merhametli olmak gerekir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.