Mülk Suresi’nin faziletleri nelerdir?

Dua İpek Atacan
Kur'an-ı Kerim
Wizdan Zacky Fauzan-Unsplash

Kur’an-ı Kerim’in her suresinde olduğu gibi Mülk Suresi’nin faziletleri de oldukça fazladır. İnsana hem dünyada hem ahirette fayda sağlayarak günahlarından arınmasına yardımcı olur. Bu sureyi sürekli okumak salih ameller kazanılmasını, kötü işlerden uzak durulmasını sağlar. Böylelikle müminlerin takvası güçlendiği için Allah’a daha yakın olurlar.

Tebareke’nin anlamı nedir?

Mülk Suresi’nin diğer isimleri arasında Tebareke ve koruyucu anlamına gelen Mania bulunur. Kuran’da 67. sırada yer alan bu sure 30 ayetten oluşmaktadır. Sure içinde Allah’ın kudretinden, bir olduğundan ve insanlardan nasıl üstün olduğundan bahsedilir. Aynı zamanda onun bağışlayıcı olduğu, günahlardan tövbe edilmesi gerektiği anlatılır.

Kıyamet günü geldiğinde insanlara hesap sorulacağı Mülk Suresi’nde bir kez daha anlatılır. Hz. Muhammed’e inanmayan kimseler için cehennem ateşleri anlatılırken iman eden kimselere verilecek güzelliklerden bahsedilir. Bu sebeple insanlara İslam’ın yolundan gitmeleri gerektiği, sapkınlıktan uzak durmaları söylenir.

Tüm evrenin sahip olduğu düzen Allah’ın kudretinin bir kanıtıdır. Mülk Suresi’nde de Allah’ın dünyayı düzen içinde yarattığı ancak bu düzenin kıyamette bozulacağı anlatılır. Yerin ve göğün yer değiştireceği, iman etmeyen kimselerin cezalandırılacağı buyrulur.

Kur’an-ı Kerim’e göre Mülk Suresi’nin faziletleri nelerdir?

Her surenin kendine özel faziletleri bulunduğu için Mülk Suresi’nin faziletleri de diğer surelerden farklıdır. Buna göre, Mülk Suresi’ni düzenli olarak her gün okuyan kimseler kabir azabı çekmezler. Ölen kimselerin arkasından okunarak Allah’ın onlara merhamet etmesi, kabirde azap çekmemeleri için dua edilir.

Sureleri yalnızca okumak faziletlerini kazanabilmek için yeterli değildir. O surenin emirlerine uymak, Allah’ın isteklerine kulak asmak gerekir. Okunan sure insana sevap kazandırsa bile istenen faziletin elde edilmesi kalpten okunması ve hayata aktarılmasıyla ilgilidir.

Tebareke Sure’si insanları günahlardan uzaklaştırarak onlara kabir azabı yaşatmaz. Dünya yaşamında da çeşitli kolaylıklar sağlayarak imtihanların tamamını geçebilmeye yardımcı olur. Allah’la muhabbeti arttırırken kişinin sahip olduğu takvayı yükseltir. Böylelikle cennete gidebilmeyi, oradan köşkler elde edebilmeyim mümkün hale getirir.

Allah’ın yardımına ihtiyaç duyulduğu her an onu zikretmek, Kuran okumak gerekir. Mülk Suresi’ni okumak da kişinin ölüm korkusunu azaltarak daha huzurlu bir yaşam sürmesini sağlar. Ahiret için çalışmak gerektiğini hatırlattığı için dünya işlerine aldanmamaya yardımcı olur.

Hz. Muhammed’in bu sure hakkında nasıl buyurur?

Allah’ın görevlendirdiği peygamberler kendilerine vahiy edilen ayetleri açıklarlar. Bu esnada okunan duaların ve surelerin insanlara nasıl fayda sağlayacağı konusunda bilgilendirme yaparlar. İnsanların okuduklarını yanlış anlamamaları için ayetlerde gizli anlamlar varsa onları da açıklarlar. Hz. Muhammed Mülk Suresi hakkında şöyle buyurur:

“Kuran’da otuz ayetlik bir sure vardır ki, bağışlanıncaya dek okuyanına şefaat eder. O Tebareke Suresi’dir.” (Tirmizi)

Hadisten anlaşıldığı gibi Mülk Suresi’ne verilen diğer isimlerden biri Tebareke’dir. Mülk Suresi kalpten okunduğu ve yaşama uygulandığı zaman insanlara şefaat eden bir suredir. İnsanların affedilmesi için Allah’a dualar ederek iyi ameller kazanılmasını sağlar. Mümkün olduğu her gün Tebareke Suresi okunarak onun şefaatini kazanabilmek için çalışılması gerekir.

Kısaca, Mülk Suresi Allah’ın insanlara yardımcı olması için indirdiği surelerden biridir. En büyük fazileti kabir azabını engellemek ve Allah kullarını affedene dek onlara şefaat etmektir. Bu sebeple günde bir kez Mülk Suresi’ni okumak ve ayetlerde geçen emirlere uygun şekilde yaşamak gerekir. Allah’ın rızasını kazanmak için yapılan her işte olduğu gibi Mülk Suresi’ni okumak da onun dostluğunu kazanmaya yardım eder.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.