Mümin Nedir? Din Kardeşlerine Karşı Görevleri

Toplum Contributor
ID 144474524 © Deskyart | Dreamstime.com
ID 144474524 © Deskyart | Dreamstime.com

Mümin nedir? İnanan anlamına gelir. İslam dininde peygamberlere, kitaplara, meleklere, kaza ve kadere, ahiret gününe inanan kişiler Müslümandır ve bu inançlara bağlı kalan kişilere mümin denir. Müminler günahtan sakınan, sevap işlemekten mutluluk duyan ve Allah’ın rızası için ibadetler yapan kimselerdir.

Müminler için ahiret hayatında cennet müjdelenmiştir. Aslında Müminler günahsız değillerdir, günahkâr müminler de vardır. Bu kimseler önce cehennemde cezalandırılsalar da ardından edebi bir cennet hayatı kendilerini beklemektedir.

Bir Müminin Allah’a karşı olan görevleri nelerdir? Mümin nedir diye sorduğumuzda kısaca inanan diyebiliriz.  Müminler Allah’ın her daim kendileri ile birlikte olduğunu, kendisini izlediğini ve duyduğunu bilmektedir. Allah’a karşı olan görevlerini yerine getirmekle yükümlü olduklarının, sağ ve sol taraflarında bulunan meleklerin amel defterlerini yazdıklarını bilirler.

İslam’ın beş şartını yerine getirmelidir

İnananların Allah’a karşı görevlerinden en önemlilerinden biri Allah’ın varlığına, yüceliğine ve tekliğine inanmaktır. Allah’ın rızası için hayırlı ameller işlemeli, farz ibadetleri yerine getirmeli, güzel ahlaka sahip olmalı, peygamberlere, Allah’ın indirdiği kitaplara inanmalıdır. İmanın altı, İslam’ın ise beş şartını yerine getirerek imanında şüphe etmemelidir.

Hayırlı ameller işlemek, yardımlaşmak, hoşgörülü olmak, edepli ve iyi huylu olmak, ibadetlerini yerine getirmek, ilim öğrenmek gibi davranışlar kişinin hem şahsi hem de Allah’a karşı görevleridir.

Mümin kişinin ayrıca aile içinde ve toplumda da yerine getirmesi gereken görevler vardır. Mümin, aile içinde anne ve babasına, eşine ve çocuklarına, kardeşlerine ve hane içindeki diğer kişilere göre haklarını yerine getirmelidir. Aynı zamanda mümin kimseler hocalarına, komşularına, emrinde olan kişilere, ülkesine ve ülkesini yöneten kişilere karşı görevlidir. Toplumda içinde bulunduğu diğer kişilere karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir.

Müminin din kardeşlerine karşı olan görevleri nelerdir?

Bir müminin diğer mümin kardeşi üzerinde yedi hakkı bulunmaktadır. Bu haklar bir müminin davetine katılmak, hastalandığı vakitlerde ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, nasihat vermek, Allah’ın selamını vermek, zalim kişinin eline düştüğü zamanlarda onu kurtarmak ve öksürdüğünde Elhamdülillah dendiğinde Yerhamükellah demek olarak kabul edilir.

Bu hakları yerine getiren mümin kimse, din kardeşine karşı olan sorumluluklarını yapmış olut. Böylelikle hem şahsi görevini hem de din kardeşine karşı olan görevini yerine getirmiş bulunur.

Bir müminin yapmaması gereken davranışlar nelerdir? Mümin, yani inanan insan, öncelikle inancından şüphe etmemelidir. Ne zamanki inancından şüphe eder, o zaman kendisini Allah’a yakın tutmak için Kur’an okumalı ve ibadetlerde bulunmalıdır.

Mümin kimsenin yapması gerekenler kadar yapmaması gerekenler de bulunmaktadır. Kalbini hasetle doldurmak, şeytana ve onun vesveselerine uymak, haram lokma yemek, Allah’a şirk koşmak ve Allah’a isyan etmek, ibadetlerden kaçarak Allah’ı unutmak bir müminin yapmaması gereken davranışlar arasında yer alır.

Yanlış davranışlarda bulunan müminler tövbe ederek ve aynı hataya bir daha düşmeyeceğini kabul ederek Allah ile arasını yeniden yakın tutabilir. İsteyerek ya da istemeyerek yaptığı fakat kötü sonuçları oluşan durumlarda Allah’ın affediciliğini unutmamak gerekir.

Hz. Muhammed bir hadis-i şerifinde “En iyiniz, ahidlerini yerine getiren ve nefsini temizleyendir.” (Ebu Ya’la) buyurarak, nefsini temiz tutan müminlerin diğerlerinden daha iyi olduğunu anlatmıştır.

Hz. Muhammed’in hadislerini kendine örnek alan insanlar, bir müminde olması gereken özellikleri ve imrenilmesi gereken kişileri bu hadis ile öğrenebilir: “Şu kimseye imrenilir: Malı azdır, çoluk çocuğu namaz kılar, oruç tutar. İbadetini gizlemeye çalışır. Tanıyanı azdır, meşhur değildir, parmakla gösterilmez. Rızkı yetecek kadardır. Buna da sabreder. Hâlini kimse bilmez. Arkasından ağlayanı az, mirası da fazla değildir.” (Taberani)

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.