Mümine yakışan iyi hasletler hangileri?

Psikoloji Contributor
oleg-illarionov-Oy2DiS1XXGc-unsplash
Oleg Illarionov-Unsplash

İnsanın fıtratında hem iyi hasletler hem de kötü hasletler yer alır. Ancak kişi iman yolunda gittiği sürece kendine iyi hasletler yakıştırır ve bunları huy edinmeye çalışır.

İnsan yaradılışı gereği; akıl, düşünme ve irade gibi diğer canlılarda olmayan özelliklerle donanmıştır. Akıl, bu özelliklerin en başında yer alır. Dolayısıyla da insandan; aklını kullanması, düşünerek hareket etmesi ve kendine yakışacak hasletler peşinde koşması beklenir. Geçici dünya yaşamı son bulduğunda insanın elinde kalacak olan bu hasletlerin varlığı ve yapmış olduğu salih amelleridir.

İslam’da yeri olan iyi hasletler nelerdir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, hem peygamberlikten önceki dönemde hem de peygamberlik döneminde örnek bir kişilik olmuştur. Yani, Müslümanların sahip olması gereken hasletleri somut bir şekilde göstermiştir. Buna ek olarak bazı hadisler içerisinde mümin kişiye yakışan iyi hasletler konusuna da değinmiştir. Konuyla ilgili bir hadisi şerifte şöyle buyrulur:

“Mümin, bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsat eder.” (İbn Hanbel)

Buradan da anlaşılacağı üzere kişiye yakışan hasletlerin başında hep iyi ve güzel sözcükleri yer alır. Yani iyi işler peşinde koşmak ve dosdoğru bir yolda olmak kişide iyi hasletler bulunduğunun bir işaretidir. Daha detaylı bakmak gerekirse; adalet, merhamet, dürüstlük, affedicilik, sabır, şükür ve helal işler peşinde koşmak iyi olarak nitelendirilen başlıca hasletlerdir.

Temiz kalpli bir çocuk yetiştirmenin önemi nedir?

Ahlak ve terbiye eğitimi çocuk henüz büyümeden evvel ilk olarak aile içerisinde verilir. Çocuk, evin ve ailesinin ayna gibi bir yansımasıdır. Çünkü erginlik çağına ulaşıncaya kadar anne ve babasını taklit etme eğilimindedir. Bu bakımdan hane içerisinde iyi hasletler gördükçe, bunları ilke edinen bir çocuk yetişir.

Allahü Teala, insana farklı unsurları emanet etmiştir. Nesillerin devamlılığını sağlayan çocuklar da bu emanetler arasında en büyüklerden biridir. Ahlaki terbiye ve iyi hasletlerle donanmış bir çocuk yetiştirmek Allah’ın rızasını almak için atılan bir adımdır.

İyi hasletlerle donanmış bir birey, kendisinden başlamak üzere toplumun geri kalanı için de türlü faydalar sağlar. Buna göre hayırlı hasletler hem dünya hem de ahiret huzurunun yakalanmasında önemli rol oynar.

İyilik bulaşıcıdır!

Dürüst bir kimse, İslam’ın en büyük günahlarından biri olan yalancı şahitliğe bulaşmaz. Affedici kimse, kin gütmez ve küslükleri uzatmaz. Adaletli kimse de zalimin kimseyi ezmesine izin vermez. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere kişinin edindiği her bir haslet ile küçük ya da büyük günahlardan birine bulaşma ihtimali azalır. Sonuçta da Allah’ın emir ve yasaklarının çiğnenmesinden imtina edilmiş olur.

İyi haslet bulaşıcıdır. Buna göre, hayırlı kimseler yakınlarına ve bulundukları topluma da hayır getirirler. İyi hasletlerle donanmış bir toplumda; adaletsizlik, yalan, iftira, dolandırıcılık ya da bunlara benzer kötü işlere yer yoktur. Dolayısıyla böyle bir toplumda yalnızca huzur ve güven vardır.

Aile, kendi içerisinde küçük bir toplumu temsil eder. Bu küçük toplulukta iyi hasletlerin dolaşması, hayırlı evlatlar yetiştirmek demektir. İyi hasletlerle ve yüksek ahlakla donanmış çocuklar da toplumun geleceği açısından değerlidir. Öyleyse bizler de iyi hasletler peşinde koşalım ve çocuklarımızı bu yola yönlendirelim. Dünya ve ahiret huzuruna ulaşmak ancak bu şekilde mümkün olur.

YAZI: İPEK ATACAN

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.