Müminin sıfatları nelerdir? Neden?

İslam Contributor
müminin sıfatları
Grafoo-Dreamstime

Dinimizde müminin sıfatları olduğu açıkça görülebilir. Bu bakımdan mümin kimse; inanç, ibadet ve yaşayış bakımından Allahü Teala’ya uyan kimsedir. Dolayısıyla bu kimseler Kur’an-ı Kerim ayetleri ve hadisi şerifler içerisinde türlü sıfatlarla anılırlar.

Kelime manasıyla mümin ne demektir?

Dini kaynaklarda sıklıkla bahsi geçen mümin terimi, “emn” kökünden türemiştir. Buna göre, terimin sözlük anlamının güven içinde olduğu anlaşılır. Ancak farklı kaynaklarda mümin ile iman arasında da bir bağlantı kurulduğuyla karşılaşmak mümkündür.

Kur’an-ı Kerim ayetleri incelendiğinde on beş farklı yerde mümin terimine yer verildiği görülür. Bu ayetlerden bazılarında mümin terimi doğrudan kullanılmış, geri kalanlardaysa fiili bir nitelik kazanmıştır.  Bu nitelik doğrultusunda müminlerden Allah dostları olarak bahsedildiği de görülmektedir.

Müslüman ve müminin sıfatları ne şekilde sıralanır?

Allahü Teala’nın insanı yaratış gayesi kulluk vazifesini yerine getirmesidir. O’na kulluk yapmanın ilk şartı da gönülden ve koşulsuz bir biçimde iman etmektir. Kişi, iman ettiği üzere İslam inancına girmiş olur. Ancak bu kimsenin mümin olarak bazı sıfatları da taşıması gerekir.

Kur’an-ı Kerim ayetleri göz önüne alındığında müminin sıfatları şu şekilde sıralanabilir: Uykuya düşkünlükleri yoktur, namazı dosdoğru kılarlar, bağışlanma ve af dilerler, istişare ederler, anne ve babalarına hürmet ederler, sık sık Allah’ı anarlar. Bu sıfatlardan da anlaşılacağı üzere mümin kişinin hem dünyevi hem de uhrevi işlerinde daima Allahü Teala vardır. Söz konusu ayetlerden ikisinde şöyle buyrulur:

“Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir; iyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah ve resulüne itaat ederler.” (Tevbe Suresi, 71. Ayet)

“Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi.” (Zariyat Suresi, 17 ve 18. Ayet)

İslam’da mümin olarak ölmek neden önemlidir?

İnsanın yaradılış gayesi Allahü Teala’ya gerektiği gibi kul olabilmek, hem bu dünyasını hem de ahiretini yapabilmektir. Dolayısıyla Kur’an-ı Kerim ayetleri ve sahih hadisi şeriflerde Müslüman olmanın önemine, mümin olmak için de gereken niteliklere sıklıkla vurgu yapılmıştır.

İslam inancında mümin kimsenin tek gayesi Allahü Teala’nın rızasını alabilecek şekilde yaşamaktır. Bu noktada Müslüman olarak yaşamak ne denli önemliyse, Müslüman olarak ölmek de o denli önemlidir. Allahü Teala’nın emirleri doğrultusunda yaşayan ve bu yoldan çıkmamaya gayret eden kimse kulluk bilincinin farkında demektir. Bu bilinçle yaşayıp ölen kimseler için de ahiret yaşamında türlü mükafatlar vardır.

Mümin bir kimse olmaya çalışmak, aslında kişinin imanının bir alametidir. İmanlı kimse günaha ilişmekten imtina eder, haramdan sakınır ve daima helalin peşinde koşmaya çalışır. Bu kimseler Kur’an ayetlerinde türlü sıfatlarla da anılırlar. Az uyumak, Allahü Teala’yı anmak, ibadetten kaçmamak ve anne babaya hürmet etmek mümin kimselerin nitelikleri arasındadır.

Dünyaya gelen her bir insanın gayesi, Allahü Teala’ya kulluk etmek olmalıdır. Kul olmanın yanında salih bir Müslüman ve Allah dostu bir kimse olmaya da çalışılmalıdır. Dünya, yalancı gösterişlerle dolu fani bir ömürden ibarettir. Ayetlerde ve hadislerde geçtiği üzere de asıl olan ahirettir ve cennet kapıları da mümin kimselere açıktır.

Kısacası, Ramazan ayına hoş geldin dediğimiz bu günlerde kulluk bilincini tekrar tekrar düşünmekte yarar vardır. Ömür, bizlere verilen kıymetli bir nimettir. Dolayısıyla hem kendimiz hem de çocuklarımız için kulluk görevlerimizin yanı sıra mümin sıfatları kazanmaya da gayret etmeliyiz.