Müslüman aile ve vasıfları

Aile İpek Atacan
Mutlu bir aile
Dotshock-Dreamstime

Toplum içinde Müslüman aile, sahip olduğu vasıflarla diğer insanlara örnek olmalıdır. Hem kendi içlerinde hem de dışarıdaki insanlara karşı İslam’ın emrettiği şekilde yaklaşmalıdır. Allah’ı unutmadan hareket etmeli, ailenin ne kadar kutsal bir kurum olduğunu bilerek yaşamalıdır.

Ev içinde İslamiyet’in nasıl yaşanmalı?

Hayatını birlikte devam ettirmek isteyen iki insanın evlenmesiyle bir aile kurulmuş olur. Bu aile bir süre sonra çocukların katılmasıyla genişler ve toplumun en küçük kurumu olarak görev alır. Önemli olan husus, Allah’ın emrettiği şekilde aile olmak ve ev içinde İslamiyet’i yaşayabilmektir.

Eşlerin birbirlerine karşı görevlerini bilerek evlenmek, bu görevleri yerine getirmek gerekir. Aksi durumda çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle ailelerde boşanmalar görülebilir. Saygıyı ve sevgiyi eksik etmemek, eşler ne kadar sevilirse sevilsin Allah’ın önüne koymamak gerekir. İbadetleri birbirlerine hatırlatan hayırlı eşler seçilerek evde İslam’ın unutulmasına engel olunmalıdır.

Çocuklar ve ebeveynler kurdukları ilişkide Allah’ın rızasını gözetmelidir. Ebeveynler çocuklarına zarar verecek her türlü işten kaçınmalıdır. Onlara İslam’ı öğreterek dinlerini yaşayabilecekleri ortamlar oluşturmalıdır. Evlatlar da anne ve babanın hakkını gözeterek yaşamalı, saygıda kusurda bulunmamalıdır.

Çıkan sorunlar aile içinde çözülmeli, önemli kararlar hep birlikte alınmalıdır. Evde bir kişiye bağlı olarak yaşamak yerine birlik halinde hareket edilmelidir. Allah’ın rızası olmayacak işler yapıldığı zaman öncelikle hane içindeki kişiler birbirlerini uyarmalıdır. Ayrıca akrabalarla görüşmeyi kesmemek, onların haklarını gözetmek İslam’ın doğru yaşanabilmesi için gereklidir.

Günümüzde Müslüman aile hangi vasıflara sahip olmalı?

Aile içinde olduğu kadar bir aile kurarken de uyulması gereken kurallar vardır. Bu bağlamda Müslüman aile sahip olduğu vasıflarla öne çıkar. Gerekli vasıfların bulunmadığı ailelerde karmaşalar söz konusu olur, evliliklerde huzur kalmaz. Ancak Allah’ın rızasına uygun biçimde aile yapısı kurulduğu taktirde tüm sorunlar çözüme ulaşır.

İslamiyet’e göre iki kişinin aile kurabilmesi için nikah kıydırması gerekir. Evlilikte gerekli özelliklere sahip olmayan kimselerin evlenmesi doğru değildir. Evlenmeden önce aynı evde yaşamaya başlamak da İslam’a göre yanlıştır. Bu nedenle ailelerin kabul ettiği, birbirine denk Müslümanlar aile kurmalıdır.

Her bireyin inancının bulunması Müslüman bir ailenin sahip olması gereken vasıfları arasındadır. Ayrıca bu bireylerin hayırlı amellerle uğraşması, Allah’ın rızasını kazanmak için hareket etmesi gerekir. Eşler ve çocuklar arasında güzel ilişkilerin bulunması da bir ailenin sorumlulukları arasındadır.

Belirlenen kurallara uyulması, işlerin birlikte yapılması, evde üstünlük kurulmamalıdır. Edep kurallarından ayrılmadan hareket edilmesi huzurun korunması açısından gereklidir. Ev içinde ve dışında her daim ahlaka uygun davranışlar sergilenerek İslam’ın doğru temsil edilmesi önemlidir.

Ebeveynler çocuklarına İslam’ı nasıl öğretmeli?

Anne ve babaların en büyük sorumluluklarından biri çocuklarına İslamiyet’i öğretmektir. Her ebeveyn çocuklarına İslam’a uygun, anlamı güzel isimler seçmelidir. Ardından belirli yaşlara gelene kadar İslami alışkanlıkları kazandırmakla sorumludur.

Allah’ı tanıtırken çocukların yalnızca onu sevmesi değil aynı zamanda ondan korkması da sağlanmalıdır. Hakkında emin olunmayan bilgileri paylaşarak evlatların yanlış yönlendirilmemesi gerekir. Hz. Muhammed’i, ehli beyti ve sahabeleri tanıtmak; Kuran okumayı öğretmek, çocukları ahlaklı şekilde yetiştirmek ailelerin sorumluluğundadır.

Kısaca, her ailenin Allah’a karşı yerine getirmesi gereken görevler bulunur. Bunlardan ilki aile kurarken nikah kıymak ve uygun eşler seçmektir. Ardından çocukların yetiştirilmesiyle onlarla kurulacak olan ilişkiler ön plana çıkar. İslam’ı çocuklara öğretmek, dinin ev içinde her daim yaşanabilmesini sağlamak, topluma örnek bir aile olmak tüm aile bireylerinin görevleridir.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.