Allah’a Şirk Koşmak: Müslüman’ın Korkusu!

İslam Contributor
artur-aldyrkhanov-RnyZVY9KDNE-unsplash
Artur Aldyrkhanov-Unsplash

İslam dininde bir kulun en büyük korkusu Allah’a şirk koşmak olmalıdır. Şirk koşmak ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet buyrulmuştur. Bu ayetlerden biri de şu şekildedir:

“Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah’a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir.” (Nisa Suresi, 48. Ayet)

Kur-an’ı Kerim’de büyük günahların başında gelir Allah’a şirk koşmak. Ve bu ayette olduğu gibi çarpıcı, sarsıcı ifadeler ile anlatılır. Her Müslüman’ın okuduğunda içini titreten ayetlerde defalarca işlenmiştir şirk koşmak konusu. Asla affedilmeyecek büyük günahtır!

Peki neden Allah’a şirk koşmak?

Belki küçücük yaştaki çocukların saklambaç oynarken gözlerini kapattığında görmediği şeyin onu da görmeyeceği algısı yani soyut düşüncenin gelişmemiş olması gibi bir kaçış mı? Onlu yaşlarına kadar çocuk görmediği şeyi yok saymakta. Fıtrata kodlanmış olan bu soyut düşünce yeteneğinin yetişkin bir insanda gelişmemiş olması imkansız görünüyor o yüzden.

Dinler tarihine baktığımızda insanoğlunun hep bir somutlaştırma çabası ile putçuluğu ortaya çıkardığını görüyoruz. Kitabi dinlerin gelişi ile de görmediği duymadığı bir yaratıcıya inanan insan bu defa O’na ulaşmak için yine kısmen bir somutlaştırma yoluna giderek O’na yaklaştırıcılar icat etmiştir. Bunun en iyi örneğini peygamberimiz dönemindeki müşrik Arap toplumunda görüyoruz.

Kur-an’ı Kerim’de de atıfta bulunulan bu müşrikler yaratıcı olarak Allah’ a inanmak ile birlikte putlarını kırmamışlar ve onların kendilerini Allah’ a yaklaştırdığı, dilek ve arzularını gerçekleştirmeleri için vesile oldukları inancını korumuşlardır. Bu putlara onları Allah’ın gazabından koruması için adaklar adamış kurbanlar kesmişlerdir. Kur-an’ı Kerim’de bu davranışları şiddetle kınanmış ve birçok ayette defayen asla affedilmeyecekleri belirtilmiştir.

Aklını kullanmak emredilir

Müşriklerin bu davranışlarının saçmalığı Hz. İbrahim dönemindeki puta tapanların bütün putlarının Hz. İbrahim tarafından bir gece kırılıp bir tek putu bırakması ve bunu kimin yaptığının ona sorulması istenerek ortaya konmuştur. Bu ibret hikayesi Enbiya Suresi 56 ve 66 . ayetlerde anlatılır. Sorularına cevap bulamayan putperestlere Hz. İbrahim ağzından şu söyletilir:

“İbrahim şöyle dedi: “Siz, Allah’ın berisinden, size hiçbir şekilde yarar sağlamayan, zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz?” “Yazıklar olsun size ve Allah’ın berisinden taptıklarınıza! Siz hala aklınızı kullanmayacak mısınız?” (Enbiya Suresi, 56 ve 57. Ayetler)

Şirk koşmanın elbette tek şekli putçuluk değil. Maalesef günümüzde de bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söyleyen Yüce Allah’a ortak koşma davranışı devam etmekte. En bariz örnek olarak ilahiyat profesörü hocalar tarafından sürekli dile getirilen türbe ziyaretlerini verebiliriz. O türbelere gidenlere sorulan sorularda şöyle ürkütücü cevaplar yer almakta: “Buradaki kişi ermiş. Allah’ın veli kullarından bir kişi ve onun yüzü suyu hürmetine Allah’ın dualarımı dileklerimi kabul etmesi için yalvarıyorum!” Genelde o türbelere gidip adak adamanın, su dökmenin, başında tuz çevirmenin ana mantığı o kişinin bunu yapandan memnun kalarak kendisi için Allah’tan tövbe haşa ricacı olması.

Okuduğunuzda size de tuhaf geldi mi? Ya da Peygamberimiz Hz. Muhammed’e 4444 kere salavat getirerek yine O’nun yüzü suyu hürmetine bir dileğimizin kabul olacağını ummak da aynı kategoride diyor Kur-an’ı Kerim ehli alimlerimiz. O halde bize şah damarımızdan daha yakın olan, dua edin duanıza icabet edeyim diyen Yüceler yücesi Allah ile aramıza kimseyi ya da hiçbir şeyi koymamıza gerek yok. Kitabımız Kur-an’ı Kerim’i düşünerek anlayarak okuyup, sürekli hayatımızda tutarak bu yollara sapmayacağımız da aşikar. Allah bizleri kendisinden başka bir şeyden medet ummaktan korusun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.