Müslümanlar için üç ayların anlam ve önemi nedir?

Dua Contributor
İbadet
üç aylar
Zurijeta-Dreamstime.com

İslam dünyasında her yıl dini duyguların, maneviyatın hüküm sürdüğü ve Ramazan bayramıyla sona eren üç ayların anlam ve önemi büyüktür. Müslümanlar, Recep, Şaban ve Ramazan’ın olduğu bu üç ayı dini ve manevi iklimin, ibadetlerin daha yoğun yaşandığı bir dönem olarak değerlendirirler. Üç aylar Müslümanların yaşayışlarını sorgulama, düzeltme ve manevi olarak zenginleştirme fırsatını sunan faziletli bir dönemdir.

Hz. Muhammed bu ayları nasıl geçirirdi?

Üç ayların faziletine yönelik Hz. Muhammed (sav)’den aktarılan rivayetlerin yanında dini kültürümüzde mübarek sayılan Regaip, Miraç, Berat kandilleri ve bin aydan daha hayırlı olduğu Kur’an-ı Kerim’de bildirilen Kadir gecesinin yer alması bu ayların önemini vurgulamaktadır. Bu sebeple İslam coğrafyalarında ibadetlerin, dua ve zikirlerin, yardımlaşma ve dayanışmanın artığı, dini hassasiyetlerin yoğunlaştığı bir atmosfer yaşanır.

Üç aylarda oruç tutmak gelenek haline gelmiş nafile ibadetlerden biridir. Recep ve Şaban aylarında da oruç tutarak Ramazanla birleştirilmesi ‘üç aylar orucu’ olarak bilinir. Üç aylar orucunun gelenek olarak yerine getirilmesinde, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in bazı hadislerinden hareketle bu ayların faziletli olduğuna dair görüşler etkili olmuştur. Ayrıca senede bir kez yaşanan Rabbimizin bizlere en büyük nimetlerinden olan Ramazan ayını, dini hassasiyet ve manevi yoğunluk içerisinde karşılama gayreti de bu konuda etkili olmuştur.

Oruç tutmanın fazileti nedir?

Hz. Muhammed’in Şaban ayında diğer zamanlardan daha çok oruç tuttuğu, bazen de tümünü oruçlu geçirdiği Buhari ve Müslim’in hadis kaynaklarında yer almaktadır. Fakat Recep ve Şaban aylarını Ramazanla birleştirerek üç aylarda aralıksız oruç tuttuğuna dair sahih kaynaklarda bilgi yoktur. Belirli zamanlarda tutulmasının faziletli olduğu bildirilen nafile oruçlar içerisinde de üç aylar orucu bulunmamaktadır. Öyle ki birçok alim, Ramazana şevkle girmeyi etkileyeceği görüşüyle Şaban ayının ilk on beş gününden sonra oruç tutmayı mekruh olarak görmüşlerdir.

Üç ayların anlam ve önemi nereden kaynaklanır?

İslami kültürde üç ayların böylesine önem atfedilmesinin nedenlerinden en önemlisi de bu aylarda kandil gecelerinin yer almasıdır. Recebin ilk cuma gecesi Regaip, 27. gecesi Miraç, Şaban ayının 15. gecesi Berat kandilleri, Ramazan ayının 27. gecesinin de Kadir gecesi olması sebebiyle üç aylar mübarek aylar olmasında önemli etkendir. Kadir Suresinde buyurulduğu gibi Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmeye başlaması ve bin aydan hayırlı olduğunun bildirilmesi her Müslüman için büyük değerdedir.

Üç ayların gelişini müjdeleyen Recep ayı içerisinde iki kandil gecesi bulunmasıyla da kutsal kabul edilir. Recebin ilk Cuma gecesi olan Regaip, bir şeyi istemek, talep etmek anlamına gelen ve Müslümanların Yüce Allah’ın nimetlerine, bağışlamasına erişmek için çeşitli ibadetlerle kutladığı mübarek gecelerimizdendir. Recep ayı sonuna doğru olan Miraç kandili ise feyiz ve bereketin arttığı bir gece olarak kutlanır.

Miraç, Yüce Allah’ın Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav)’i; Mekke’de bulunan Mescid-i Haram’dan, Kudüs’e Mescid-i Aksa’ya götürdüğü ve huzuruna yükselttiği mucize bir gecedir. Bu itibarla Miraç, manevi bir yükselişin gerçekleştiği ulvi bir anlam taşır.

Bu gecenin ulviyeti ve en önemli yanı Miraç’ta Müslümanlara verilen hediyelerdir. Nasıl ki Hz. Muhammed, Allah Teala’ya yükseldiyse, Müslümanlar da namaz vasıtasıyla aracısız olarak Rabbinin huzuruna çıkar, O’nun kulluk etme ve yardım dileme fırsatına kavuşur. Namaz Müminin Miracıdır denmesinin nedeni budur.

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının on beşinci gününde kutlanan Berat kandili de önemli gecelerimizden biridir. Bu mübarek gecede meleklerin inmesi, Rabbimizin ihsanının artırdığına; dua ve niyazları daha çok kabul buyurduğuna inanılır. Berat gecesi, günahlardan arınmak, manevi temizliğe ulaşmak, ilahi affa erişmek umuduyla kutladığımız ulvi gecelerimizdendir. Mübarek üç ayların tüm Müslüman alemine hayırlı olması temennisiyle.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.