Müslümanların Dünyevileşmesi Nasıl Gerçekleşiyor?

Toplum Contributor
Kabe Müslümanlar tavaf ediyor.

İlahi hitabımız Kur’an-ı Kerim’de dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenlerden bahsedilerek Müslümanların dünyevileşmesi konusunda uyarıldığı görülür. Bu uyarı gerçek mümin olma yolunda çabalayan insanlara, dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmemeleri içindir. Dünyevileşme terim olarak din ve dini değerlerden uzaklaşma, yok sayma olarak nitelendirilen bir kavramdır. Sırat-ı müstakim üzere olmak mümin için zor bir iştir. Bir taraftan dünya hayatını kotarmak diğer taraftan ahiret hayatını akıldan çıkarmadan yaşamaya çalışmak diken üstünde yaşamak demektir. Mümin kişi bu dünyaya geliş amacının mutlu olmak olmadığını idrak etmiş kişidir.

Müslümanların dünyevileşmesi hangi sonuçları doğurur?

Günlük hayatlarımızda Müslüman olduğunu dile getiren fakat hiçbir vecibesini yerine getirmeyen insanlar olduğunu sıklıkla görmekteyiz. Nüfus kağıdında Müslüman yazması, sorulduğunda “Elhamdülillah Müslümanım” denilmesi, buna mukabil Müslümanca bir hayat yaşanmaması çarpıcı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Sadece ölüm ve dini bayramlarda akla gelen din, anlık bir melankoliden ya da sevinçten öteye gitmemektedir. Bu tip bir yaşam dini değerlerde ve yaşamın her alanında yozlaşmalara sebep olmaktadır. Genel olarak bakıldığında din, insanlığa olması gereken bir yaşam biçimi sunmaktadır. Ve İslam dininin sunduğu bu yaşam biçimi yüce Rabbimizin rızasının kazanılmasının ön planda tutulduğu bir yaşam biçimidir.

Bu şemsiye altında ve iman dairesinde yaşanacak hayat, adaletten, ahlaka, yardımlaşmaya kadar birçok erdemli davranışı kapsayacaktır. Kulluk bilinci, bireysel hayatta farkındalığı, toplumsal alandaysa huzurun tesisi için gerekli tüm olguları kapsayacaktır. Dinin bireyler tarafından dışlandığı bir toplumda insani değerler eriyerek tükenmeye mahkumdur.

Müslümanlar dünyevileşmekten nasıl kurtulur?

Bu sorunun cevabı da ilahi kitabımızda mevcuttur. Yüce Rabbimiz dünyevileşme tehlikesine karşı uyardığı müminler için kurtuluş yollarını da göstermiştir. Bunun yolu öncelikle Allah’ı çokça anmak, her anda her olayda Allah’ı zikretmekten geçmektedir. Bunun için, Kur’an-ı Kerim’i sürekli okuyarak anlamaya çalışmak, içselleştirmek en etkili yoldur. Allah’ı unutarak yaşayanı Allah’ın da unutacağı, Kur’an-ı Kerim den uzaklaşarak yaşayanların yol göstericisinin şeytan olacağı da açıkça dile getirilmiştir. Dünyevileşmemek konusunda farkındalık için Kur’an apaçık uyarılarla doludur. Bu konuda farkındalık yaşamak anacak bu dünyaya geliş amacını idrak ile olacaktır.

Mallardan, canlardan eksiltme ile sürekli imtihana tutulacağını idrak edebilen insan için dünya hayatı, başarı ile verilmesi gereken bir sınav alanı olarak görülmeye başlanacaktır. İlahi kitabını hayat merkezine koyan insan için dünya nimetleri, geçici metaalar olmaktan öteye gidemeyecektir. Bütün mesele mesajı doğru anlamak ve gereğini yerine getirmektir.

Kur’an’da dünya hayatı nasıl anlatılır?

Kur’an-ı Kerim’de dünya hayatının oyun ve eğlenceden ibaret olduğu vurgulanır. Bu uyarının sıklıkla yapıldığı görülür. Süslenmiş olan dünya hayatına kendilerini kaptıranların iman edenlerle alay ettiklerinden bahsedilir. Bu uyarılar eşliğinde günümüze baktığımızda üzüntü verici tablolar karşımıza çıkar. Modern hayatın dini, kendi emelleri için hayat içinden çekip çıkarmaya çalıştığını görürüz. Süslü hayatın kendine bağladığı insanların, hayatlarını dini değerleri üzerine kuran ve yaşamaya çalışan insanları aşağıladığını, çirkin şekillerde dışladıklarına şahit olmak mümkündür. Yine Kur’an-ı Kerim’de  Allah’tan korkanlar için ahiret hayatı dünya hayatından daha hayırlıdır denmiştir. Dünya menfaatlerinin ahiret menfaatleri yanında pek az olduğu ve aldatıcı olduğu vurgulanır. Ahiret hayatının kalıcı, dünya hayatınınsa geçici olduğu da vurgulanan konular arasındadır.

Ahiret kazancını isteyip bunu gözeterek yaşayana yüce Rabbimizin bu kazançtan vereceği, dünya kazancını isteyene de dünya kazancı vereceği bildirilir. Fakat dünya menfaati gözetenin ahirette bir nasibinin olmayacağı Şuara Suresi yirminci ayette açıkça beyan edilmiştir.

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.