Kevser Suresi; En Büyük Hazinelerden!

Dua Contributor
ID 97732294 © Hakan Can Yalcin | Dreamstime.com
ID 97732294 © Hakan Can Yalcin | Dreamstime.com

Aynı zamanda Nahr Suresi (kurban kesmek) olarak da bilinen Kevser Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en kısa surelerinden biridir. Mekke döneminde nüzul eden bu sure toplamda 3 ayeti kerimeden meydana gelir. Kevser Suresi doğrudan Hz. Muhammed’e indirilmiş, ona has ve onunla alakalıdır. Bu bakımdan ele alındığında Duha Suresi ve İnşirah Suresi ile benzerlik gösterdiği görülür.

Kevser Suresi’nin indirilme sebebi nedir? Kevser Suresi’nin neden indirildiğine dair türlü rivayetlerle karşılaşmak mümkündür. Bu rivayetlerden ilki, As bin Vail’in Hz. Muhammed için ebter, yani nesli kesik olan kimse yakıştırması yapmasıdır.

İkinci rivayet de ilkine benzer şekildedir. Buna göre de Kureyşliler kendilerinin üstün olduğunu dile getirerek yine Peygamber Efendimiz hakkında ebter diyerek konuşurlar. Son rivayete göre ise Hz. Muhammed’in erkek evladının vefatı üzerine muhaliflerin kendisinin soyunun kesildiğini ima etmeleridir.

Kevser Suresi ve derin anlamı nedir?

Kur’an-ı Kerim’in 108. Suresi olan Kevser’de şöyle buyrulur:

“Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Asıl sonu gelmeyecek olan, sana karşı nefret duyandır.” (Kevser Suresi; 1, 2 ve 3. Ayet)

Cahiliye döneminde Arap Yarımadası’nda erkek çocuğu olmayan kimseler soyu yok tarzındaki sıfatlarla hedef alınırdı. Peygamber Efendimiz de erkek çocuklarının vefatı üzerine bu çirkin hedeflerin odağı olmuştur. Ancak kendisinin üzüntüsü Allahü Teala tarafından Kevser Suresi verilerek giderilmiştir. Sure içerisinde de Peygamber Efendimiz’e sonu gelmeyecek nimetler verildiği müjdelenmiştir.

Tebliği nasıl olmuştur?

Enes radıyallahu anh, Kevser Suresi’nin tebliğini şu şekilde anlatır: “Peygamber Efendimiz yanımızda olduğu bir vakit uyuklamıştı. Sonrasında tebessüm ederek başını kaldırdı. Onu güldüren şeyin ne olduğunu sorduk. Resulullah da ‘Şimdi bana bir sure indirildi.” buyurdu. Ardında da besmele çekti ve Kevser Suresi’ni okumaya başladı. Sonrasında bizlere Kevser’in ne olduğunu bilip bilmediğimizi sordu. Biz de Allah’ın ve kendisinin daha iyi bildiği cevabını verdik. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, “O, Aziz ve Celil olan Rabbimin bana vaat ettiği bir nehirdir. Onun başında çokça hayırlı şeyler vardır. O bir havuzdur.” (Müslim) buyurdular.

Burada bahsi geçen havzın sadece Peygamber Efendimiz’e ait olan bir yer olduğu kabul edilir. Ancak bunun yanı sıra diğer peygamberlerinde de havuzlarının olacağına ve buraya gelen ümmetlerinin çokluğu ile övüneceklerine dair de bazı rivayetler bulunur. (Tirmizi ve Taberani)

Kevser Suresi okumanın faziletleri nelerdir? Kevser Suresi’nin manası incelendiğinde; Allahü Teala’nın Peygamber Efendimiz’e sonsuz güzellikler ihsan ettiği, ona buğzeden kimselerin de hem fani hem de ebedi yaşamdan mahrum kalacağına dikkat çekilir. Bu bakımdan Kevser Suresi içerisinde Peygamber Efendimiz yüceltilir.

Kevser Suresi okumanın ise türlü faziletleri vardır. Bu bağlamda, sure dünya ya da ahiret için dilenen herhangi bir niyet için okunabilir. İnanç ve ihlas ile okunmaya devam edildiği takdirde, Allah’ın da izni ile, Kevser Suresi’ni okuyan kimse dileğine kavuşur. Bu surenin okunmasıyla birlikte kişinin kalbine iyilik ve güzel hisler dolar. Kıskançlık, haset ve kin gibi duygular; yerini sahih hislere bırakır.

Kevser Suresi, Peygamber Efendimiz’e karşı kin güden kimselere karşı indirilmiştir. Bu sebeple Kevser Suresi’ni okuyan kişi düşmanlarının kininden emin olmuş olur. Bunların yanı sıra özellikle Cuma günü ve yatsı namazı sonrasında okunduğunda da kişi Allah’ın izniyle Peygamber Efendimiz’i rüyasında görme şerefine nail olur.