Müslümanlar için: Günlük Yaşamda Faydalı Sözler

Toplum Contributor
debby-hudson-DR31squbFoA-unsplash
Fotoğraf: Debby Hudson-Unsplash

İslam, dünyada elde edilen her türlü nimet için Allah’a şükretmeyi, bir belaya ya da zorlukla karşılaşınca da Allah’a sığınmayı teşvik eder. Bu bağlamda, Müslümanlar için günlük yaşamda sık sık tekrar edebileceği bazı sözler sunulmuştur. Elhamdülillah, Estağfurullah ve La Havle; gün içerisinde kullanılabilecek faziletli sözlerdir. Bu sözlerden her biri taşıdıkları anlam itibariyle farklı durumlar için kullanılırlar.

Şükretmek için

Elhamdülillah! Elhamdülillah, kelime manasıyla “Allah’a şükürler olsun” anlamına gelir. Bu sözcük herhangi bir nimet için söylenebildiği gibi, teşbih ile zikir de çekilebilir. Elhamdülillah demek, Müslümanlar açısından Allah’a hamd etmenin bir yoludur. Bu zikrin faziletleri, Peygamber Efendimiz tarafından bazı hadislerde anlatılmıştır. Bu bağlamda, Elhamdülillah sözcüğünün faziletleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

“Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin!” (Bakara Suresi, 152. Ayet)

“Bir kul, bir defa ‘Elhamdülillah’ dediği zaman yer ile gök arası sevap ile dolmuş olur.” (İmam-ı Gazali)

Sinirli bir anda veya zorlukla karşılaşınca: La Havle: La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim, Allah’ı zikretmek için dile getirilen bir duadır. Bu dua ile sahip olunan gücün Allah tarafından geldiği kabul edilir ve O’ndan kuvvet istenir. La havle çeken bir Müslüman hem Rabbini yüceltir hem de karşısındaki zorlukla mücadele edebilmek için O’na sığınır. Bu bağlamda; öfkelenince, bir kaza ya da musibet ile karşılaşıldığında bu zikre sığınmakta fayda vardır. Peygamber Efendimiz’in de La Havle çektiği ve müminlere bu zikri çekmelerini tavsiye ettiği bilinir.

Müslümanlar için…

Estağfurullah: Estağfurullah sözcüğü de Müslümanların günlük yaşamında dile getirmesinde fayda bulunan bir anlama sahiptir. Bu bağlamda Estağfurullah, “Allah’tan af dilerim” anlamına gelir ve tevazu göstergesi olarak kabul edilir. Allah’ın Kur’an ayetlerinin bir kısmında kibri yasakladığı düşünülünce tevazu sahibi olmakta oldukça fayda vardır. Peygamber Efendimiz, müminlere konuyla ilgili şöyle buyurur: “Allah rızası için tevazu edeni, Allahu Teala yükseltir.” (Bezzar) Bu hadisi şeriften anlaşılacağı üzere tevazu sahibi olmak, Allah’ın rızasına nail olmanın da bir yoludur. Bu tevazu dile getirmek istenirse de Estağfurullah teriminden yardım alınabilir.

Estağfurullah, af dileme anlamının dışında da kullanılabilir. Bu bağlamda, kendisine teşekkür edilen biri buna gerek olmadığını da Estağfurullah ile dile getirilebilir. Bu anlamda kullanıldığında Estağfurullah, alçak gönüllülük ve kibarlık nitelikleri taşıyan bir hale dönüşür.

Selam vermenin önemi nedir?

Din kardeşi görüldüğünde: Selamun Aleyküm… Selamlaşmak, İslam dünyası açısından büyük bir önem taşır. Bu önemli geleneğin kökleri ise Peygamber Efendimiz dönemine dayanır. Dini literatür içerisinde selamlaşmak için kullanılan en yaygın terim “es- selamünaleyküm” şeklindedir. Bu terim, kelime manası ile “Allah’ın rahmeti üzerinize olsun” demektir. İslam peygamberi Hz. Muhammed de selamlaşmanın önemini sık sık dile getirmiştir. Bu bağlamda hem Kur’an-ı Kerim ayetlerinde hem de hadisi şeriflerde Müslümanlara selamlaşmaları tembih edilir. Bu tembihlerden bazıları aşağıdaki şekildedir.

“Evlere girdiğinizde, Allah katından mübarek ve güzel bir selamlama ile kendinize selam verin.” (Nur Suresi, 61. Ayet)

“Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa, yine selam versin.” (Ebu Davud)

İslam inancında selamlaşmaya verilen önem, ayet ve hadislerde görüldüğü üzeredir. Bu bağlamda, selamlaşma kişiler için rahmet ve bereket kazanmanın bir yoludur. Ancak bunun dışında selamlaşmanın toplum ilişkileri açısından da önemi büyüktür. Bu bağlamda, selamlaşan iki kişi arasındaki muhabbet artar ve toplum huzuruna katkıda bulunur.