Müslümanlık Sevgi ve Kardeşlik Dinidir

Toplum Contributor
ID 116299719 © Narith Thongphasuk | Dreamstime.com
ID 116299719 © Narith Thongphasuk | Dreamstime.com

Müslümanlık kardeşlik dinidir. Allah’ın sevgisine ve rızasına nail olabilmek, salih kulların ulaşmak istediği en büyük hedeftir. Dünya üzerinde hedeflenen her işte olduğu gibi Allah’ın sevgisine erişebilmenin de bazı şartları vardır. Bu bağlamda, Allah’ın sevdiği kullarının hangi niteliklerde olduğu Kur’an-ı Kerim ayetleri ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hadisi şeriflerinde açıkça beyan edilen bir durumdur.

Allah’ın sevdiği kullar kimlerdir? Allah’ın sevdiği kulları genel bir gruba toplamak gerekirse, bu kimselerin nefisleri ıslah etmekle uğraşan insanlar olduğu görülür. Kur’an-ı Kerim’in farklı bölümlerinde sevilen kulların temel özelliklerine işaret edilir.

Kur’an’da yer alan ayetlerde bu kullardan şöyle bahsedilir:

“Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar.” (Bakara Suresi, 4. Ayet)

“Her kim ahdine vefa gösterir ve sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever.” (Al-i İmran Suresi, 76. Ayet)

“Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever.” (Tevbe Suresi, 7. Ayet); “Allah adaletli olanları elbette sever.” (Mümtehine Suresi, 8. Ayet)

Müslümanlık ve modern çağın nimetlerinden yararlanma

Kur’an-ı Kerim içerisinde Allah’ın hangi kullarını sevdiğine değinen ayetlerde başlıca; iman etmeye, verilen sözde durmaya, günahtan sakınmaya ve adaletli davranmaya dikkat çekilir. O’nun sözlerine değer veren ve İslam kaynaklarında işaret edilen emirlere uyan kimseler; sevilen kullar arasındadır. Bu kimseler ahirette türlü nimetler ile mükafatlandırılacaktır.

Allah hangi kulları sevmez? Allah’ın kendisine sevgi beslediği kulları olduğu gibi, sevmediği kulları da vardır. Bu bağlamda, Allah kendisine iman etmeyen, tapınacak başka ilahlar bulan ve gerçeği göz ardı eden kullarını sevmez. Bu kimseler İslamiyet’te kafir olarak isimlendirilirler.

Dünya malı için ahireti ve Allah’ı unutan kimseler de Allah tarafından sevilmeyen bir insan grubudur. Geçici ve fani menfaatler için çabalayıp ebedi yaşamı unutmak mümin bir kimseye yakışmaz. Bu kimselerin dünya sevgisi, Allah sevgisinin önüne geçmiştir.

İslam, adaletli ve merhametli davranmayı emreden bir dindir. Bu bağlamda, Kur’an’da Allah’ın adaletli davrananları sevdiğine dair vurgu yapılır ve O’nun zalim insanları sevmediğine değinilir. Burada bahsi geçen zalimlik; imandan farklı yola sapmak, başta kendisi olmak üzere çevresindeki diğer kimselerin doğru yola varmasına engel olmak ve adaleti engelleyici şekilde davranmaktır.

Rabbimizin kulunu sevdiğinin belirgin işaretleri nelerdir? Allah, sevdiği kullarından övgü bahseder. Bir kulun sevildiği ise farklı alametler ile kendisini belli eder. Bu bağlamda, kulun Allah tarafından sevildiğinin ilk kanıtı Hz. Muhammed’in sünnetinden şaşmamaktır.

Yaradılanı sev Yaradan’dan ötürü

Yüce Allah’ın sevgisine nail olmak isteyen bir kimse O’nun sevgili peygamberine de aynı şekilde muhabbet besler. Allah’ın sevdiği kullarının ortak özelliği müminlere karşı alçakgönüllü, kafirlere karşı da sert bir tutum sergilemeleridir. Bu kimseler maddi ve manevi anlamda sürekli bir zikir ve cihat halindedir.

Kulun sevildiğinin bir diğer işareti de farz ibadetlerin yanı sıra nafile ibadete devam etmesidir. Peygamber Efendimiz konuyla ilgili, “Allah diyor ki: ‘Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer.” (Buhari) buyurur.

Sevilen kulların diğer bir özelliği de dünyada başa gelen bela ve musibetlere karşı sabretmektir. Allah tarafından insana gönderilen tüm felaketler birer imtihandır. Bu imtihanlar karşısında sabır göstermek de sevilen kulların bir alametidir.

Din alimlerinden bazıları dünyada bela ve musibete uğramayan kişileri münafık olarak nitelendirir. Bu benzetmenin altında Allah’ın bu kimselerin cezasını dünyada değil de ahirette vereceğine dair bir inanç yata. Bu bağlamda, bu kimseler tüm günahları ile ahirette yüzleşeceklerdir.