Mutlu bir hayat için ince detaylar

Zihinsel Sağlık Contributor
gülen bebek
Carlos Martinez-Unsplash

İnsan, yaşamı boyunca daha mutlu bir hayat için çabalar durur. Buna göre; mutluluk, sevinç, huzur ve benzeri kavramlar insanda iyi şeyler çağrıştırır. Aslında ufak tefek görünen basit adımlar sayesindeyse daha mutlu ve huzurlu hissetmek mümkündür.

Daha mutlu bir hayat için neler yapılabilir?

Yaşam kalitesi kavramını anlamak ve bu bilinçle hareket etmek, aslında daha mutlu bir hayat için çabalamak manasına gelir. Bu çabanın içerisinde hem fiziksel hem de ruhsal bazı adımlar yer alır. Söz konusu farkındalığı yaşatmaksa kişiyi rastgele bir ömür geçirmekten alıkoyar.

Mutluluk, kişiden kişiye göre değişen tanımlara sahip bir terimdir. Ancak başta sağlık, aile ve toplum huzuru olmak üzere çoğu insanın mutluluğunun yapı taşları vardır. Bireysel bazda ele alındığında sağlık, mutluluğun olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Düzenli uyumak, sağlıklı beslenmek ve hareketli bir yaşam tarzı belirlemek; sağlığı korumak adına atılabilecek temel adımlardır. Bu üç faktör de insanın hem fiziki hem de psikolojik durumu üzerinde doğrudan etkilidir. Dolayısıyla mutluluğa değer verenlerin sağlıklarını da eşit ölçüde önemsemeleri gerekir.

İletişim ve mutluluk arasında nasıl bir bağlantı vardır?

İnsanın sosyal bir varlık olması sebebiyle iletişim, insanlık tarihinin en önemli olgularından biri haline gelmiştir. Duygu ve düşünceyi karşı tarafa aktarabilmenin temel prensibi doğru bir iletişim kurabilme becerisidir. Durum böyleyken de iletişim ve mutluluk arasında basit bir bağ kurulması mümkündür.

Mutluluk, aslında insanın temel ihtiyaçları arasındadır. Yalnız bu noktada mutlu olmakla mutluluk peşinde koşmak iki farklı zıt kutup olarak kabul edilirler. Mutluluk, kişinin elindeki imkanlarla erişebildiği bir duygu biçimidir. İnsan bu duyguyu yalnızca yaşamak değil, aynı zamanda paylaşmak da ister. İşte bu noktada devreye iletişim girer.

İnsanı; ailesi, akrabaları, arkadaşları ve komşularıyla birlikte kalabalık bir varlık olarak ele almak mümkündür. Bu kalabalık içerisinde doğru zamanda ve doğru yerde duygu ve düşüne paylaşımı yapmak son derece önemlidir. Aksi takdirde kişiler arasında tartışma ve çatışma hali doğabilir. Bunun doğal bir sonucu olarak da mutluluk geri plana atılmış ve baskılanmış olur.

Şükretmenin mutluluk üzerindeki etkisi nedir?

Daha fazlasının peşinde koşmak, insanın hedef belirleme ve motivasyon olma konusunda yardımcısıdır. Ancak, sürekli olmayanlara odaklanıp elindekilerin kıymetini bilmemek kadar büyük bir yanılgı yoktur. Bu sebeple İslam inancında insanlara şükretmeleri tembihlenir. Şükürle ilgili bir ayeti kerime içerisinde şöyle buyrulur:

“Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir.” (Nisa Suresi, 147. Ayet)

Bu ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere şükrü bilen bir kimse ahiret yaşamı için hayırlı bir adım atmış olur. Bu şekilde Allahü Teala’nın gazabından uzaklaşılırken O’nun rızasına yaklaşılır. Ancak şükür yalnızca uhrevi konularda insana yardımcı değildir. Buna göre şükreden bir kimse dünyevi mutluluğa da yaklaşmış sayılır.

Kısacası, mutluluk tüm insanların ihtiyaç duyduğu bir gereksinimdir. Bu duygu aslında elindekileri bilme ve şükretmeyle doğru orantılıdır. Dünya ve ahiret arasında denge sağlamak, çevredeki insanlarla doğru iletişim kurabilmek, sağlığa dikkat etmek ve buna benzer pek çok iş mutluluğu destekler.

Mutluluk peşinde koşmak ve bir ömür harcamakla mutlu olmayı öğrenmek iki ayrı yoldur. Öyleyse bizlere düşen, sürekli olmayandan hayıflanmak yerine elimizdeki nimetleri fark etmek ve bolca şükretmektir.

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.