Mutluluğun Anahtarı Nedir? Ayetler Işığında!

Kuran Contributor
ID 41852048 © Sergey Novikov | Dreamstime.com
ID 41852048 © Sergey Novikov | Dreamstime.com

İnsan, duygulara sahip olan bir varlıktır. Yaşadığı olaylara, içinde bulunduğu durumlara göre farklı duygular hisseder. Mutluluk, hüzün, özlem, acı, heyecan gibi duygular kişinin davranışlarını da belirler. Mutlu olan kişiler iyi şeyler yapar. Peki: Mutluluğun anahtarı nedir? Mutsuz olan kişiler de hissettikleri ruh halinden dolayı güzel olmayan davranışlarda bulunabilir.

Mutluluk nedir? Bireyin isteklerinin yerine gelmesi halinde duyulan sevinç durumuna mutluluk denir. İnsanlar hayatlarının büyük kısmını mutlu ve huzurlu olmak için harcalar. Yaptıkları davranışlar kendilerinin ve çevresindekilerin mutluluğunu sağlamak, bu sebeple hayatlarında hüzün duymadan geçirmek içindir.

Mutsuz müminler ne yaparsa mutlu olur?

Mutsuzluk, mutluluk gibi Allah tarafından insana verilmiş olan bir duygudur. Nasıl ki insanlar mutlu olduklarında Allah’ın verdiği bu nimete şükrediyorsa, mutsuz olduğu durumlarda da şikayet etmemeli, sabır ve metanet dilemelidir.

Mutluluğun anahtarı nedir?

İnsanların içinde bulundukları dünya imtihan dünyasıdır. Allah, her kuluna farklı imtihanlar verir. Bu imtihanlar aile, sağlık, para, iş olabileceği gibi iman da olabilir. İmtihanlar kişileri zor durumlarda bırakır ve Allah, kullarının bu imtihanlarla karşılaştıklarında neler yapacağını görmek ister. İmtihanları başarıyla geçmek kişiye mutluluk verir. Fakat başarısızlıkla sonuçlanan imtihanlar kişiye mutsuzluk verebilir.

Hayatta her ne yaşanırsa yaşansın insan, ahiretini de düşünmek ve ona göre davranmak zorundadır. Bu dünyada yapılan her davranış kıyamet gününden sonra insana sorulacaktır. Bu sebeple insan iyi davranışlar sergilemeli, ahlaklı ve edepli olmalı, ibadetlerini yerine getirmeli, Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmelidir. Yapacağı bu davranışlar insanı mutluluğa götürecek birer yoldur. Bu yolları izleyen kimseler mutsuz kalmaz ve Allah’a yakın hissederler.

Kur’an-ı Kerim ayetleri ışığında mutluluk

Kur’an-ı Kerim’de mutluluğa sahip olmak için izlenmesi gereken yollar hakkında birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetler ışığında kişinin mutluluğa ulaşması için çıkarcı olmaması, adaletli olması, dilini iyi kullanması, kibrine ve nefsine yenilmemesi, ümitsizliğe kapılmaması, kendi haline üzülmek yerine daha kötü haldeki insanları düşünerek şükretmesi, yalandan uzak durması gerektiği öğrenilir.

Kur’an-ı Kerim’de kişinin mutluluğa ulaşabileceğini anlatan ayetlerden birinde, “Allah şöyle buyurur: “Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için, ebedî kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da O’nun rızâsını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur.” buyrulur. (Maide 5/119)

Kur’an-ı Kerim’de mutlu insanların cennetlik olduğu Hud suresinde 108. Ayette açıklanmıştır: “Mutlu olanlara gelince onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada kesintisiz bir lütuf olarak ebedî kalacaklardır.”

Mutlu kimseler çevresini nasıl etkiler? Mutlu kimseler, davranışları, hal ve hareketleri ile çevresini de olumlu etkiler. Elindekileri paylaşmaktan çekinmez, zor durumda kaldığında hoşgörü ile karşılar, diğer insanlara karşı bencillik etmezler. Mutluluklarını başkalarından esirgedikçe değil de, bu mutluluğu paylaştıkça çoğalacağının farkındadırlar.

Mutlu insanlar mutluluğun kıymetini bilir ve şükreder. İbadetlerini yerine getirmek için durumu yerindeyse zekat ve sadaka vererek, kurban keserek, fakirleri giydirerek ve doyurarak diğer insanları mutlu eder. Aynı zamanda namaz kılarak, oruç tutarak, Kur’an-ı Kerim’i okuyarak, Hz. Muhammed’in sünnetlerini yerine getirerek kendisini Allah’a yakın tutar ve mutluluğunun devamı için çabalar.

Mutluluk, Allah tarafından verilmiş büyük bir nimettir. Mutsuz olan kişiler de, mutlu olan kimseler de bu nimetin değerini bilerek şükretmekten kaçınılmamalıdır. Mutluluğun daimi için ve mutsuzluğun sona ermesi için Allah’a dua edilmelidir. İnsan, içinde bulunduğu durumlardan dolayı şikayet ederek nankörlük yapmamalıdır. Daimi mutluluğa bu şekilde ulaşmak mümkündür.