Namaz Kılmanın Önemi Nedir?

Namaz Contributor
ID 42056863 © Jasminko Ibrakovic | Dreamstime.com
ID 42056863 © Jasminko Ibrakovic | Dreamstime.com

Namaz kılmanın önemi nedir? Hz. Muhammed’in sünnetleri ve hadis-i şerifleri Müslümanlar için bilgilendirici ve yol göstericidir. Kur’an’dan sonraki ikinci kaynak olan sünnetler ve hadisler, İslam’ın doğru yaşanması için önem arz eder. Müslümanları günahlardan kaçırır, salih amellere teşvik eder.

İslam’da namaz kılmanın önemi nedir? Namaz, Müslümanlar için farz olan bir ibadettir. Ayrıca şükür, tövbe gibi nafile kılınan namaz çeşitleri de bulunur. Namaz, Allah’a kulluk etmenin ve ona secde etmenin bir sembolüdür.

Hepimiz biliriz ki Namaz kılmak İslam’ın beş şartından biridir. İbadetler içinde oldukça önemli bir yeri vardır. Kur’an’da namazın önemi şu ayet ile buyrulmuştur.

“Doğrusu arınan ve rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir.” (Ala, 78/14-15)

Namaz kılmak bizleri Allah’a yaklaştırır

Allah’ın dostluğunu kazanmaya yardımcı olur. Namaz kılan kimseler kötülüklerden korunur ve haramlardan kaçınır. Salih ameller işleyerek ahiret günü için hazırlıkta bulunurlar. Namazı vaktinde kılmanın fazileti daha yüksektir.

Secdede durulan hal, kullarının Allah’a en yakın olduğu haldir. Secdede uzun durmak önerilir çünkü secde halinde yapılan hayırlı dualar kabul edilir. Namazına kendisini tam anlamıyla vererek dünya hayatında kopan kimseler için Allah ile kul arasında başka bir şey kalmaz.

Namaz kılmak beden sağlığı için de güzeldir. Yapılan hareketlerin sağlığa yararı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca namazı ayakta kılamayanlar oturarak, oturarak kılamayanlar da gözleri ile kılarak bu ibadetini aksatmamalıdır. Sureleri eksik bilen kimseler ise, eksiklerini kapatana kadar bildiği dualar ile namazlarını kılabilirler.

“Hırsızların en kötüsü namazdan çalandır.” (Müsned) hadisi ne anlatır?

Hz. Muhammed namazlarını kılar ve Müslümanlara da doğru kılmalarını söylerdi. Namazların eksiksiz kılınması da İslam için önemlidir. Peki namaz kılmanın önemi nedir?

Hz. Muhammed, hırsızlığın en kötüsünün namazdan çalmak olduğunu buyurmuştur. Sahabeleri bu hırsızlığın nasıl olduğunu sorduğunda da, “Rukusunu ve secdesini tam yapmaz. Bu namazdan çalmaktır. İnsanların en cimrisi de selâmda (verip almada) cimri davranandır.” buyurmuştur.

Namazın farzlarını yerine getirirken ruku ve secdeleri tam yapmak gerekir. Kişilerin işlerinin çokluğu sebebiyle hızlı kıldığı namazlarda ruku ve secdeyi tam yapmaması namazdan çalmak sayılır. İbadetleri yerine getirmek dünya işlerinden daha önemlidir.

Namaz kılmanın önemi nedir?

Eksik veya tam namaz kılmamak bir süre sonra alışkanlık haline gelebilir. Bu sebeple namaz için vakit ayırılmalı ve namazlar tam kılınmalıdır. Dünya işlerinden fedakarlık yapmak gerekir.

Dünyada yapılan her şeyin hesabı ahiret günü geldiğinde verilecektir. Aslında namaz kılmanın hesabı da verilecektir. Namazı hususi durumlar hariç vaktinde kılmak, tam kılmak ve doğru kılmak oldukça önemlidir.

Namaz ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde vurgulanan değerli bir ibadettir. Namaz kılan kimseler aynı sevabı almazlar, kişiden kişiye namazın sevapları da değişir.

Hz. Muhammed hadis-i şerifinde “Kişi vardır, namazını kılar bitirir de kendisine namaz sevabının ancak onda biri yazılır. Kişi vardır; namaz sevabının ancak dokuzda birini, sekizde birini, yedide birini, altıda birini, beşte birini, dörtte birini, üçte birini yahut yarısını alır.” (Ebu Davud) buyurarak namazın mükafatlarının farklılık gösterdiğini buyurmuştur.

Namaz kılan kimseler kötülüklerden korunur. Kur’an-ı Kerim’de bu durum, “Kitaptan sana vahiy edilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten meneder. Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.” buyrulur. (Ankebut, 29/45)

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde çok fazla söz edilen namaz ibadeti, Müslümanlar için cennetin anahtarı rolündedir. Namazı yerine getirmek, cennete gitmek için atılan bir adımdır. Cehennem azabından korunmak için namaz kılınmalı ve iyi ameller işlenmelidir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.