Namaz Sureleri Hangileridir?

Namaz Contributor

Her Müslümana farz olan beş vakit namazda okunan dua, surelere namaz sureleri ve duaları denir. Peki, Namaz sureleri hangileridir? Bu sureler rekâtların her birinde okunur. Sureler Arapça okunduğu için birçok kişi surelerin ne için okunduğunu ve ne anlama geldiğini bilmemektedir .Bu sebeple okunan surelerin ve duaların mealleri araştırılmalı, okunmalıdır. Ezberden okuma yaparak yalnızca Arapçasını öğrenmekle kalmay

Namaz sureleri hangileridir?

Namaz sırasında Kur’an-ı Kerim’den en az üç ayet olmak üzere istenen surelerin istenen yerleri okunabileceği gibi, kısa dualar da okunur. Kısa sureleri ve duaları ezberlemek kişiler için daha kolaydır. Bu sebeple namaz sırasında Fatiha suresi, Nas suresi, Felak suresi, Sübhaneke duası, Kunut duaları, İhlas Suresi, Kureyş suresi en çok okunan sure ve dualar arasındadır.

Fatiha suresi: Fatiha suresi Mekke döneminde inmiştir, 7 ayetten oluşur ve Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. İlk sure olma sebebiyle ismi “başlangıç” anlamına gelen “Fatiha” konulmuştur. Bu surede edebi hayatta mutluluğa ulaşabilmek için Allah’ın varlığını kabul etmenin gerekliliği anlatılmaktadır. Bu sureyi okuyarak Allah’a övgülerde bulunmanın ve ibadetin önemi anlatılmaktadır.

Sübhaneke, ne anlamına gelir?

Allah’ın varlığını ve birliğini anlatır, ona övgülerde bulunur, Allah’ın her şeyden üstün olduğunu belirtir. Sübhaneke duası ayrıca Allah’ın tüm sıfatlara sahip olduğunu anlatır.

İhlas suresi: İhlas suresi Mekke döneminde indirilmiş ve 4 ayetten oluşmaktadır. İhlasın kelime anlamı İslam’a içtenlikle bağlanmak demektir. Surede Allah’ın bazı sıfatları verilmektedir. Allah’ın birliğini anlattığı için Tevhid suresi olarak da geçmektedir. Hz. Muhammed bu sureyi okuyanlar için “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir.” (Buhârî) buyurmuştur.

Ayet-el Kürsi duası: Bakara suresi içinde bulunan bu dua, Allah’ın özelliklerini anlatan ve tevhid ilmi için önemli olan en uzun ayettir. Kötülüklerden, kazadan ve beladan korunmak için, Allah’ı övmek için, nazardan kaçmak için, ve şeytanın insana yaklaşmaması için okunan dualardan biridir.

Ayet-el Kürsi’nin çok sayıda fazileti de vardır. Hz. Muhammed bir hadisinde Ayet-el Kürsi için “Ayet-el Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar.” (Hakim) buyurarak, bu ayetin önemini ve insanı nasıl koruduğunu anlatmıştır.

Nas Suresi: Nas anlam olarak insanlar demektir. Medine döneminde inmiştir ve 6 ayetten oluşmaktadır. Nas suresi cinlerden ve insanların vesvesesinden kurtulmak için Allah’a sığınma ve ondan yardım dileme amacıyla okunur. Nas suresi ile görünen ve görünmeyen tüm belalardan Allah’a sığınılır.

Felak Suresi

Medine döneminde inen Felak suresi 5 ayettir. Kur’an-ı Kerimde 113. sure olarak yer almaktadır. Kelime olarak “sabah aydınlığı” anlamına gelmektedir. Bazı kötülüklerden Allah’a sığınma amacı ile okunur.

Hz. Muhammed Nas ve Felak surelerinin ilk ayetlerinin indiği gece sahabelerden birine “Görmedin mi? Bu gece benzeri asla görülmemiş âyetler indirildi: Kul eûzü bi-rabbi’l-felak ve Kul eûzü bi-rabbi’n-nâs” (Müslim) buyurmuştur.

Kureyş Suresi: Kureyş, Hz. Muhammed’in kabilesinin ismidir. Kur’an’da 106. suredir. Mekke döneminde inmiştir ve 4 ayetten oluşmaktadır. Surede Kureyş’e İslam dininden önceki cahiliye döneminde verilen imtiyazlardan bahsedilmiş, Allah’a şükretmenin gerekliliği anlatılmıştır. Allah’a kulluk etmenin önemi belirtilmiştir.

Kunut Duaları: Kunut duaları vitr namazının son rekatında okunan dualardır. 2 duadan oluşur. Kunut duaları müminlere nasıl dua edileceğini anlatır. Allah’tan istenen şeylerin nasıl anlatılacağını gösterir. Kunut duaları Allah’a sığınışın, ona kulluk etmenin, azaptan korunmak için Allah’a yönelişin dualarıdır.

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.