Namazda surelerin okunuş sırası nasıl olmalıdır?

Namaz Contributor
İbadet
surelerin okunuş sırası
Moti Mescidi, Hindistan. Dddube Dreamstime.com

Farz ibadetlerden biri olan namazda surelerin okunuş sırası önemlidir. Pek çok kişinin dikkat etmediği bu hususta zammı surelerin okunmasında belirlenmiş sıraya uymak gerekir. Surelerin okunma sırasına uyulmamasında mekruh işlenmiş olur. Fatiha suresinden Nas suresine doğru ilerleyen bu sıralamada yukarıdan aşağıya doğru surelerin okunması gerekir.

Namaz kılarken okunabilecek pek çok kısa sure bulunur. Bu surelerin yerine en az bu sureler kadar uzun bir ayet veya Kur’an-ı Kerim’in içinden 3 ayet okunması da mümkündür. İslam kolaylık dini olduğu için namaz esnasında okunabilecek zammı sureler insanın isteğine bırakılmıştır. Bu nedenle bir sureyi bilmeyen kimse başka bir sureyi okuyarak kıldığı namazı tamamlayabilir.

Namaz kılarken okunabilecek pek çok sure bulunur. Fatiha suresini rekatın başında okumak gerekli olduğu için zammı sure sayılmaz. Ancak Maun, Kevser, Nas, Felak, Nasr, Kureyş, Fil, Kevser sureleri gibi kısa ve ezberlenmesi kolay sureler namaz sureleri olarak adlandırılır. Namazda ayrıca Ayetel Kürsi, Amentü duası, İnşirah gibi diğer dualara da yer verilebilir.

Surelerin okunuş sırası nasıl olmalıdır?

Namaz surelerinin kendi içinde belirlenen bir okunma sırası vardır. Bu surelerin okunuş sırası yukarıdan aşağıya doğru tasarlandığı için aşağıdan yukarı doğru okunması doğru değildir. Hz. Muhammed’in sünnetlerinden biri sure sıralamasına dikkat etmek olduğu için pek çok Müslüman namaz esnasında bu sıralamayı uygular.

Namaz surelerindeki sıralama yukarıdan aşağıya doğru Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Tebbet, İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Bu sıralamaya göre namazın ikinci rekatında okunan sure, ilk rekatında okunan surenin altında olmalıdır. Arada boşluk bırakmadan tüm sureler sırayla okunabilir.

Müminlerin tamamı sıralanan 10 sureyi ezbere bilmeyebilir. Bu durumlarda sureler arasında boşluk bırakılması gerekilirse iki veya daha fazla surenin okunmaması gereklidir. Yalnızca bir surenin okunmadan geçilmesi doğru değildir. Ayrıca, okunan ikinci surenin uzunluğu birinci sureye göre en fazla 2 ayet uzun olabilir.

Namaz surelerini hiç bilmeyen kimseler yalnızca bildikleri dualarla namaz kılma hakkına sahiptir. Ayrıca bu sıralamayı öğrenene kadar namaz esnasında göz ucuyla bakma kolaylığı bulunur. Sıralama tamamen öğrenildikten sonra dikkatli bir şekilde namazlara devam edilmeli, farz ibadetler yerine getirilmelidir.

Namaz sureleri ve anlamları nelerdir?

Namaz surelerinin her biri birbirinden özel ve güzel anlamlara sahiptir. Bu bağlamda surelerin Arapça halleriyle birlikte Türkçe meallerinin de öğrenilmesi gerekir. Sureleri yalnızca namaz için öğrenmemek, günlük hayata uygulamak için ezberlemek gerekir.

Namaz sureleri yaşanmış özel olayları, Allah’ın varlığını, gücünü ve kudretini anlatabilir. Örneğin Fil suresinde Kabe’yi işgal etmeye çalışan ordunun üzerine kuşların gönderildiği anlatılır. Kuşlar, filleri bertaraf ederek Allah’ın varlığını ve gücünü kanıtlar.

Maun suresi, yetimin hakkını koruyan surelerden biridir. Namazın doğru kılınması, ibadetlerde riyakar olunmaması hakkında bilgi vericidir. Kevser suresinde Allah’ın verdiği nimetlerin bolluğundan ve bereketinden bahsedilir. Hz. Muhammed’e övgülerde bulunmuş, onu herkesin sevmesi gerektiğini buyurur.

Kafirun suresinde Allah’a şirk koşmamak ve putlara tapmamak gerektiği anlatılır. Nasr suresi, Allah’tan yardım ve af dilemenin önemini anlatan surelerden biridir. Allah’ın bağışlayıcı olduğunu gösterir. İhlas suresi, Allah’ın sıfatları hakkında bilgi verirken Nas suresinde tüm kötülüklerken Allah’a sığınmak gerektiği buyrulur. Birbirinden farklı anlamlara sahip olan zammı sureleri okurken anlamlarını bilmek namazdan alınan sevabı artırır.

YAZI: İPEK ATACAN