Namazdan çalmak ne anlama gelir?

Namaz Contributor
namazdan çalmak
Serezniy-Dreamstime.com

Bir başkasının malını mülkünü çalmak hırsızlık olarak tanımlansa da İslam’ın en büyük hırsızlıklarından biri namazdan çalmak olarak bilinir. Bu durum hadislerde bahsedilen, namaz kılarken mutlaka dikkat edilmesi gereken bir konudur. Beş vakit namaz kılarken adabına uygun olmak, Allah’ın rızasını kazanmak, manevi olarak dünya işlerinden uzaklaşmak gerekir.

Namaz kılmanın önemi nedir?

Allah’la bağ kurabilmek için yerine getirilmesi gereken en önemli ibadet farz namazları kılmaktır. Hz. Muhammed’in hayatında farklı bir değere sahip olan namazlar, müminlerin en dikkat etmesi gereken ibadettir. Bu bağlamda vaktinde kılmak, nafile namazlarla ibadetleri süslemek gerekir.

Secdede bulunulan süre boyunca Allah’a olan bağlılık ve sadakat gösterilir. Allah’a boyun eğildiği, bu dünyada namaz kılan kim olursa olsun Allah’ın daha yüce olduğu gösterilir. Nimetler için şükretmeye yardımcı olduğu için namaz kılan kimseler Allah’ın hoşnutluğuna ulaşır.

İnsana sırat köprüsünde sorulacak sorulardan biri namazlarının eksik olup olmadığıdır. Bu bağlamda, namazlarını kılan kimseler cennete daha kolay ulaşma şansına sahip olur. Ayrıca dünya yaşamında yaşayacağı zorluklarda Allah’ın yardımını yanında görür, onun gazabından korunur. Manevi bir huzura kavuşarak bu dünyanın geçici olduğunu fark eder.

Adabına uygun şekilde nasıl namaz kılınır?

Pek çok mümin namaz kılarken adabına uygun şekilde hareket etmek için uğraşır. Ancak cemaatle kılınan namazlarda bazı kimselerin daha farklı namaz kıldığı görülür. Bu durum cemaatin kalanını rahatsız eder ve dikkatlerin dağılmasına yol açar. Adabına uygun kılınan namazlardaysa insanlar hem birbirini rahatsız etmez hem de Allah’a tam teslim olur.

Namazlarda derin bir huşu içinde bulunmak esastır. Aynı zamanda Allah’a karşı niyaz etmek, tevazuuyla davranmak gerekir. Bunların yapılmadığı bir namaz, her ne kadar farzları yerine getirilmiş olsa da adabına uygun olmaz. Allah’a manevi olarak ulaşmanın önüne geçer ancak ibadetin farzının yerine getirilmesine engel olmaz.

Kılınan namazın ardından Allah’a dualarda bulunmak, tövbe etmek, yalvarmak gerekir. Bunların yapılmadığı namazlar maddi olarak tamdır ancak manevi olarak eksiktir. Allah, namaz kılan kullarına daha çok değer verdiği için her mümin elinde olan bu şansı değerlendirmelidir.

Hadislerde namazdan çalmak nasıl anlatılır?

İslam’a göre hırsızlıklardan biri namazdan çalmak olarak kabul edilir. Bu durum aslında namaz kılmamayı değil, adabına uygun şekilde namaz kılmamayı ifade eder. İbadetlerde maneviyatı eksik kazanmamak adına o ibadetin gerekliliklerini tamamen yerine getirmek gerekir. Hz. Muhammed, yapılan bu hırsızlık hakkında şöyle buyurur:

“Hırsızların en kötüsü namazından çalandır.” (Ahmed b. Hanbel)

Hadisten de anlaşılacağı gibi namazları tam anlamıyla yerine getirmemek kişinin kendine yaptığı bir hırsızlıktır. Yeterince sevap alınamaması, faziletlerinden tam olarak yararlanılamaması gibi durumlara sebebiyet verir.

Namazdan çalan kimseler, o namazı aceleyle kılan kimselerdir. Dünya işlerinden tam olarak kopulamadığı için hareketlerin hızlı yapılması, duaların hızlı okunması durumunda gerçekleşir. Aslında ibadet yerine getirilmiş olsa da yarım veya eksik olarak görülür. Bu nedenle namazların hızlı ve acele kılınması insana fayda sağladığı gibi zarar da verir.

Kısaca, namazlar Allah’a iman edildiğini gösteren en önemli ibadetlerden biridir. Namaz kılmayan kimseler için Allah’ın gazabından korunmak oldukça zordur. Bu bağlamda; namazları hakkıyla kılmak, aceleye getirmemek, hızlı davranmamak önemlidir. Aksi durumda insan kazanabileceğinden daha az sevap alarak kendi faziletlerini çalmış olur. Kişilerin alacağı mükafatlar da namazın adabına göre kılınmasına bağlıdır.