Namazdan zevk almanın yolu nedir?

Namaz Contributor
namaz
Luiza Nalimova-Dreamstime.com

Namaz ibadetine devam eden bazı kişiler namazdan zevk almanın yolu hakkında araştırmalar yapar. Bunun sebebi, ibadetlerin huşu içerisinde yapılmasına olan inançtır. İnsan nefsi ve şeytan vesvesesi her daim insana arkadaşlık yapmaya çalışır. Bu ve benzeri sebeplerle de yapılan ibadetten zevk ve tat alamama durumu ortaya çıkar. Oysa namaz başta olmak üzere tüm ibadetlerden tat almak için farklı yollara başvurulması mümkündür.

Namaz kılarken isteksiz olmanın ve tat alamamanın sebepleri nelerdir?

İbadetlerde isteksizlik hali, neredeyse tüm insanlarda görülebilen bir durumdur. Bu isteksizliğin altında yatan nedenlerse kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir. Manevi olarak zor şartlarda olmak ve yapılan ibadetin değerini kavrayamamak, bu sebeplerin başında yer alır.

Yapılan bir ibadetten tam anlamıyla istifade edebilmek için, bunun önemini ve değerini bilmek gerekir. Kişi ibadetinde huşu içinde olduğu takdirde dünya ve ahirette bazı nimetlere ulaşır. Bu faziletleri dini kaynaklar vasıtasıyla öğrenmek ve hadislerle desteklemek de namazdan alınan tadı artırabilir.

Manevi bakımdan zor şartlar altında olmayı iki şekilde anlatmak mümkündür. Buna göre, kişi bulunduğu ortamdaki çirkinliklerden rahatsız olarak ibadete yaklaşmayabilir. Bunun dışında işlenmeye devam eden günahlar da benzer bir isteksizliğe sebep olur. Dolayısıyla ibadetten zevk alabilmek için öncelikle ortam şartlarını düzeltmek ardından da işlenen günahlara tövbe etmek gerekir.

Diğer ibadetlerden ve namazdan zevk almanın yolu nedir?

İslami kaynaklarda hem diğer ibadetlerden hem de namazdan zevk almanın yolu ile ilgili bilgilere erişmek mümkündür. Bu bilgilerde namazdan tat almak için: abdestin doğru alınmasına, namaz kılınan ortama özen göstermeye, acele etmemeye ve niyeti güzel yapmaya dikkat çekilir.

Namaz sırasında sağa sola bakmak ve başka işler düşünmek de kişinin ibadetinden zevk alamamasına neden olur. Bu bakımdan kişi henüz abdest sırasında namazına odaklanmalı ve aklına gelen şeyler için de Allah’a sığınmalıdır. Namaz esnasında okunan surelere odaklanmak ve anlamlarını düşünmek, dağılan dikkati toparlamanın başarılı bir yoludur.

İbadette sürekli olmanın önemi nedir?

Namaz, bütün ibadetleri içinde barındıran ve her gün tekrarlanması gereken bir ibadettir. Bu esnada kişinin nefsi de insanla birliktedir. Bu bakımdan namaza başlamak ve devam etmek en başta nefse zor gelir. Ancak bunda alışkanlık kazandıkça ve nefse galip geldikçe, namazdan alınan tat da artmaya başlar. Bu da huşu ile ibadet etmek demektir. Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan bir ayeti kerimede şöyle buyrulur:

“Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah’a huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir.” (Bakara Suresi, 45. Ayet)

Terim anlamına bakıldığında huşu, gönülden bir bağlılığı ve boyun eğmeyi ifade eder. Namaz ve diğer ibadetlerden en olumlu tesiri almanın yolu da şüphesiz huşu içinde olmaktır. Ancak bu kabiliyete erişmek için çaba ve disiplinli olmak şarttır. Namazdan istenen tadı alabilmek ve huşu içerisinde hareket edebilmek kısa sürede erişilebilecek bir iş değildir. İnsanın çaba ve devamlılığıyla birlikte namazından aldığı zevk de zaman içerisinde katlanır.

Kısacası, ibadette isteksizliğin altında yatan farklı sebepler olabilir. Ancak dini kaynaklarda önerilen yollarla bu isteksizliği uzaklaştırmak mümkündür. Kur’an içerisinde de bahsi geçtiği üzere huşu ile ibadet etmenin yeri ayrıdır. Bu noktada kişiye düşen görevse ibadetine sıkı sıkıya sarılmak ve nefis ile edilen mücadelen galip olarak ayrılmayı hedeflemektir.

YAZI: İPEK ATACAN