Namazın farzları ve sünnetleri nelerdir?

Yeni Başlayanlar için İslam Contributor
dreamstime_s_192385218 (1)
Galan Abdi Muhammad-Dreamstime.com

Namaz günlük yapılan bir ibadet olduğu için namazın farzları ve sünnetleri iyice öğrenilmesi gereken bir konudur. Bu bakımdan namazları; farz, vacip ve nafile olmak üzere üçe ayrılmak mümkündür. Bunlardan farz namazları; beş vakit, Cuma ve cenaze namazı şeklindedir. Vacip namazlar ise bayram namazı ve vitir namazı şeklindedir.

Farz, sünnet ve vacip ne demek?

Farz, sünnet ve vacip terimleri hem günlük yaşamda hem de İslami kaynaklarda sıklıkla kullanılır. Buna göre farz, İslam’da mükellef olarak görülen kimsenin yapmakla yükümlü olduğu işlerdir. Beş vakit namaz kılmak ya da Ramazan orucu tutmak farz ibadetler arasındadır. Farz, farz-ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere ikiye ayrılır.

Farz-ı ayn, her bir dini mükellefe düşen bireysel yükümlülüklerdir. Farz-ı kifaye ise din kardeşlerinin birbiri üzerindeki yükümlülükleridir. Cenaze namazı kılmak farz-ı kifaye için verilebilecek bir örnektir.

Sünnet, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yapmış olduğu örnek işleri takip etmek demektir. Bu iş ve davranışlar takip edildiğinde Allahü Teala’nın hoşnutluğu kazanılır ve kişi büyük bir sevaba ulaşır. Sünnetin bahanesiz terk edildiği durumdaysa kişi, kazanacağı bu sevaptan yoksun kalır.

Vacipse sözlük anlamıyla gereklilik manası taşır. İslamiyet’e göre mükellef olan kişinin farzdan sonra yapması gereken ikinci derece davranışlardır. Bu bakımdan vacip ibadetin kesinliği farz kadar değildir. Ancak sünnete göre üstün sayılırlar.

Namazın farzları ve sünnetleri nelerdir?

Namazın farzları hem namaza başlamadan önce hem de namaz sırasında uyulması gereken işlerdir. Buna göre namazdan önceki farzlar namazın şartları, namaz sırasındaki farzlarsa namazın rükunları olarak isimlendirilir. Namazın şartları altı tanedir. Bu şartlar; hadesten taharet, necasetten taharet, setr-i avret, istikbal-i kıble, vakit ve niyet olarak ayrılır. Namazın rükunları ise beş tanedir. Bunlar da; kıyam, kıraat, rüku, secde ve ka’de-i ahire şeklindedir.

Hadesten taharet, abdest almak; necasetten taharet ise namaz kılınan yeri ve namaz elbisesini temizlemek demektir. Setr-i avret, örtünmek; istikbal-i kıble ise namaz kılarken kıbleye yönelmektir.

İbadeti doğru tamamlamak ve daha çok sevap almak için namazın farzları ve sünnetleri bilinmelidir. Buna göre namazın sünnetleri sayı bakımından türlü örneklere sahiptir. Tekbir sonrası elleri bağlarken sağ eli sol elin üzerine koymak ve rükuda belle başı bir hizada tutmak, namazın sünnetlerine verilebilecek örneklerdir. Namaz sonrasında dua etmek de yine bu sünnetler arasında yer alır.

Vacipleri nelerdir?

Namazın farzlarına benzer şekilde birtakım vacipleri de vardır. Buna göre farz ve vacipler noktasında İslam alimleri tarafından farklı görüşler öne sürüldüğü bilinir. Vacip sayılan namaz halleri; secdede alın ve burnun aynı anda yere konması, üç ve dört rekata sahip olan namazlarda ikinci rekattan sonra oturmak ve namaz sonunda sağ – sol tarafa selam vermek şeklindedir.

Namaza Allahüekber diyerek başlamak, farz namazların ilk iki rekatında Fatiha Suresi okumak ve Fatiha Suresi’ni kısa süre öncesinde okumak konularındaysa bazı fikir ayrılıkları vardır. Büyük bir çoğunluk tarafından farz olarak görülen bu işler; bir kısım tarafından da vacip olarak adlandırılırlar.

Kısacası, namazda; farz, sünnet ve vaciple alakalı bir takım hususlar vardır. Farz olanlar dini mükellefin yapmakta zorunlu olduğu işlerdir. Vacip olanlar ise farzlardan sonra zorunluluk bakımından ikinci sırada yer alırlar. Sünnetin yapılması Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in örnek alınması demektir. Bunu yapmakta da bolca sevap vardır.

YAZI: İPEK ATACAN