Nas ve Felak Suresi fazileti nedir?

Dua Contributor
Nas Suresi
Joshua Earle-Unsplash

Koruyucu sureler içerisinde yer almalarından dolayı, Nas ve Felak Suresi fazileti son derece büyüktür. Kısa birer sure olmaları ve bu yüksek faziletleri sebebiyle de her iki sure Müslümanların büyük bir bölümü tarafından ezbere bilinir.

Ne anlatılır?

Felak ve Nas sureleri Kur’an-ı Kerim’in son iki suresidir. Sırasıyla 113 ve 114. sırada bulunan bu sureler kısa ayetlerden oluşurlar. Nas Suresi’nin ismi içerisinde geçen “insan” kavramına dayanırken; Felak Suresi’nin anlamı da “sabah aydınlığı” manasına gelir. Bu sureler aynı zamanda muavvizeteyn, yani sığınma sureleri olarak anılırlar.

Toplamda 5 ayeti kerimeden oluşan Felak Suresi, Allahü Teala’ya sığınma emriyle başlar. Bundan sonraysa karanlık olarak ifade edilen birtakım kötü şeylerden bahsedilir. Öfke, şehvet, kin ve buna benzer hasletler kişinin iç dünyasını karartan unsurlardır. Sure içerisinde bu unsurlardan Allah’a sığınılması gerektiğine değinilir.

Felak Suresi’nden bir tane fazla ayeti bulunan Nas Suresi içerisinde de benzer konular işlenir ve insanlara Allah’a sığınmaları öğütlenir. Burada farklı olarak insanların bir kısmından ve yine cinlerin bir kısmından da rabbimize sığınmamız tembih edilir.

Nas ve Felak Suresi fazileti ne şekilde sıralanır?

Felak ve Nas suresi koruyucu sureler olarak kabul edilir. Buna göre, Nas Suresi’nin faziletlerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Gece okunduğu zaman kişiyi vesveseden uzak tutar, her türlü kötülükten emin olmayı sağlar, kötü göz ve fesat insanların hasedinden korunmaya yardımcı olur.

Nas Suresi’ne benzer şekilde Felak Suresi de kişinin türlü kötülüklerden korunmasına vesile olur. Buna göre, 5 ayetten oluşan surenin faziletleri şu şekildedir: Ölmek üzere olan kimsenin ruhunu ferahlatır, gece okuyan kimsenin rahat uyumasına vesile olur, insan ve cinlerin şerrinden korunmaya yardımcıdır. Tüm bunlara ek olarak Felak Suresi’ni devamlı ve gönülden okuyan kimsenin kolay yoldan rızık kazanacağına inanılır.

Yukarıda sayılan faziletler göz önüne alındığında Nas ve Felak Suresi insan için büyük birer nimettir. Dolayısıyla genelde namazlarda okunan bu sureleri gün içerisinde ve gece vakitlerinde okumakta da fayda vardır.

Hadislerde ne buyrulur?

Namaz suresi olarak da kabul edilen Nas ve Felak Suresi fazileti, bazı sahih hadislere konu olmuştur. Hz. Aişe tarafında rivayet edilen bir hadisi şerif içerisinde şöyle buyrulur:

“Resulullh (sav) hastalık zamanlarında ve her gece yatağa gireceği sırada İhlas, Felak ev Nas surelerini üç defa okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı.” (Buhari)

Buradan anlaşılacağı üzere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed söz konusu surelere değer vermiş ve bunları okumayı ihmal etmemiştir. Başka sahih hadisler içerisinde de Nas ve Felak surelerine dair bilgiler bulmak mümkündür. Bunlardan bir tanesinde kem gözlerden sığınmak için Nas ve Felak Suresi okunabileceğine değinilir. Bir başkasındaysa bu iki surenin ayetlerinin benzersiz olduğuna vurgu yapılır.

Kısacası, Nas ve Felak sureleri ezberlemesi kolay olan ancak fazileti de bir o kadar büyük olan iki nimettir. Kem gözden, nazardan ya da iç karartan hislerden korunmak ve Allah’a sığınmak için bu surelerin okunması tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in de Nas ve Felak okumaya devam ettiği bazı rivayetlerde bildirilmiştir. Bizlere düşen bu iki surenin kıymetini bilmek ve akla gelen her anda bunları okumaktır.