Nasihatten anlamayan insanlar kimlerdir?

Zihinsel Sağlık Contributor
Ahlak
nasihatten anlamayan insanlar
Usman Yousaf-Unsplash

Kendilerine yol gösterilse bile nasihatten anlamayan insanlar vardır. Bu insanlar pek çok özellikleriyle kendilerini belli eder, İslam’ın ve bilgili insanların nasihatlerine kulak asmazlar. Bu sebeple hata yapmaya, yanlış yollara sapmaya, günah işlemeye daha açık hale gelerek kendilerine zarar verirler.

Tavsiyeleri dinlemek neden önemlidir?

Nasihat kelimesinin anlamı yol göstermek, iyiye ulaştırmak, kötülüklerden uzak durmaya, güzel işler yapmaya etmektir. Manevi anlamları içinde Allah’ın rızasını kazanmak adına yapılan yardım da bulunur. Bu sebeple verilen nasihatler kötülük içermez, insanları iyiye yönelten tavsiyeler içerir.

Nasihatler; daha önce benzer durumlar içinde bulunan, konuyla ilgisi olan, bilgili ve deneyimli kişiler tarafından verildiğinde insana doğru yolu gösterir. Bu nasihatleri dinlemek insanı hata yapmaktan, günah işlemekten, yanlış davranışları uygulamaktan alıkoyar. Bu sebeple nasihatleri dinlemek oldukça önemlidir.

Kendisine nasihat verildiğinde uygulayan kişiler daha iyi ve doğru kararlar verirler. İkilemde kaldıkları konularda doğru seçimi yaparlar. Nasihat almak daha adaletli, ileri görüşlü, yardımsever, öfke kontrolü yapabilen birine dönüşmeyi sağlar. Allah yolunda alınan nasihatler insanı günahtan uzaklaştırarak salih amellere yönlendirir.

Kendisine verilen tavsiyeleri dinleyen kişilerin yaşamları kolaylaşır. Karşılaşabilecekleri durumlar hakkında ön bilgi sahibi olurlar ve bu durumlara uygun adımlar atarlar. Nasihatten anlamayan kişilerse yaşayacakları olaylar hakkında düşüncesiz davranmaya meyilli olurlar.

Nasihatten anlamayan insanlar nasıl anlaşılır?

İnsanların bazıları nasihatleri dinleyip uygulasa da nasihatten anlamayan insanlar da bulunur. Bu kimseler pek çok özellikleriyle kendilerini ele verir. Dünya yaşamında karşılaştıkları zorluklarda yanlış hareketlerde bulunarak ahiret yaşamlarını olumsuz yönde etkilerler.

Nasihatten anlamayan insanlar kendilerini beğenmiş olurlar. Doğru kararları yalnızca kendilerinin verebileceğini düşünerek diğerlerinin görüşlerini dikkate almazlar. Keyfi hareketlerde bulunarak sonuçlarını düşünmeden hareket ederler. Bu nedenle nasihatleri dinlemek kişinin iyi ve güzel huyları edinmesine yardımcı olur.

Nasihatten anlamayan kimseler bazı zamanlarda doğru ve yanlışı ayırt edemezler. Yaptıkları hatalardan dolayı pişman olduktan sonra nasihat dinlemenin önemini fark ederler. Ayrıca nasihat dinlemeyen insanlar kendilerine öğüt veren kişilere karşı saygısızca davranabilir, öfkeli tutum sergileyebilir.

İslam’ın hangi özellikleri nasihat dini olduğunu gösterir?

İnsana yol göstermek için indirilen Kuran, en büyük nasihat kaynağıdır. Allah’ın insandan beklentilerini, kişilerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini, hangi işlerin yapılıp yapılmaması gerektiğini Kuran açık bir şekilde anlatır. Kuran’da yer almayan konular İslam bilginleri tarafından araştırılarak Müslümanlara bildirilir.

İslam, pek çok özelliğiyle nasihat dinidir. Doğru ve yanlışın ayırt edilmesini, dünya ve ahiret arasındaki dengenin nasıl korunacağını tavsiyelerle anlatır. Allah’ın rızası için yapılması gerekenleri, günah ve sevap olan konuların ayrımının nasıl yapılacağını gösterir.

İslam hem kişinin hem dünya hem ahiret hayatına dair nasihatlerde bulunur. Bu nasihatlere uymak veya uymamak kişinin iradesindedir. İslam’a uyan kişiler için Allah’ın ödülleri bulunurken aykırı davranışlarda bulunanlara cezaları da vardır. Bu sebeple Kuran ve Hz. Muhammed’in nasihatleri önderliğinde yaşam sürmek, İslam’ın gösterdiği yoldan ayrılmamak gerekir.

İnsanlar içinde bulundukları dünyada farklı görev ve makamlarda bulunurlar. İşçi, işveren, yönetici gibi farklılıklar yaşamın devamı için gereklidir. Bu iş bölümünde görev alan kişiler için Kuran’da farklı nasihatler vardır. Yöneticiye adaletli olması, işçi ve işverenin hak yememesi gibi konular sayesinde İslam’ın nasihat dini olduğu anlaşılır.

Kısaca, doğru kişiden alınan nasihatlerin uygulanması insan yaşamını kolaylaştırır. Nasihatleri dinlemeyen insanlarınsa yaşamı daha çok zorlaşır, nasihate ihtiyaç duyacak hale getirir. Bu nedenle önce İslam’ın nasihatleri, ardından deneyimli ve bilgili kişi kişilerin tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.

YAZI: İPEK ATACAN