Nimet Ne Demek? Nimet Herkes için mi?

Yemek Contributor
ID 11397088 © Lianem | Dreamstime.com
ID 11397088 © Lianem | Dreamstime.com

Nimet ne demek? Rızık ve nimet, Allah tarafından verilen iyiliklerdir. Nimet, yalnızca insanlar için kullanılırken rızk, tüm canlılar için kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de kırk yedi yerde nimet kelimesi bulunmaktadır.

Kelime anlamı olarak nimet, iyilik ve lütuf anlamlarında kullanılır. Halk arasında daha çok yiyecekler, özellikle ekmek, için kullanılır. Fakat Allah’ın insana verdiği her şey bir lütuftur, bu nedenle her şeye nimet demek mümkündür.

Nimet ne demek? Kaç kısma ayrılır?

Üç kısma ayırmak mümkündür. Birinci olarak Allah tarafından doğrudan verilen nimetler bulunur. Bu nimetler Allah’ın insana rızk vermesi gibi doğrudan ve maddi olarak gerçekleşen durumlardır. İkinci olarak insanın insana verdiği nimetler bulunur. Bu nimetler de Allah’tan gelmektedir fakat aracı olarak insan kullanılmaktadır. Son olarak imanı güçlü olan, ibadetleri yerine getiren insana Allah’ın verdiği nimetler vardır. Bu nimetler maddi olmaktan uzaktır, manevidir.

Kur’an-ı Kerim’de dünyada her şeyin insan için yaratıldığı ve bir düzene konulduğu belirtilmiştir.

“Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları, yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O’dur ve O, her şeyi hakkıyla bilmektedir.” buyurur. (Bakara, 2/29)

Allah, yarattığı her şeyi ve verdiği her nimeti insanlar için vermiştir. Fakat bu konuda insan ayırt etmemiştir. Herkesin aldığı solukta oksijen bulunur, gündüz ve gece herkes içindir, Güneş ve diğer gezegenler insan için düzenle hareket etmektedir.

Allah’ın verdiği rızk ise her şey içindir. Rızk sadece yenilen ve içilen şeyler için kullanılan bir terimdir. Yaşamak için her canlının enerjiye, dolayısıyla beslenmeye ihtiyacı vardır. Allah da, her canlının yaşayabilmesi için onlara rızk vermektedir.

Kur’an-ı Kerim’de rızkı helal yoldan almanın önemi vurgulanmıştır. Haram rızk yenmemelidir. Verilen tüm nimetler için de Allah’a şükredilmelidir. Allah, “Allah’ın size verdiği helâl ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’nun nimetine de şükredin.” buyurur. (Nahl, 16/114)

Allah’ın nimetleri nelerdir? İnsan yaşamak için pek çok şeye ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları veren de karşılayan da Allah’tır. Allah’ın nimetleri saymakla bitmeyecek kadar çoktur.

Allah’ın nimetleri kimler içindir?

Hz. Muhammed, nimetlerin sonunun bulunduğunu söylemiştir. Fakat bu son insanın rızkının bitmesi gibi değildir. İnsanın şahsi görevi iyi ameller işleyerek Cennet’e gitmektir. Kişi ne zaman ki Cennet’e gider, o zaman dünyada verilen nimetler de o kişi için son bulur. Peygamber Efendimiz, “Bir insan için nimetlerin tamamlanması, ateşten kurtulup Cennet’e girmesidir.” (Ahmed b. Hanbel) buyurur.

İnsanın sağlığı, bedeninde kusur bulunmaması, doğada bulunan hayvanlar, düzenin sağlanması için gereken hava olayları, bitkiler gibi her şey Allah tarafından insana verilmiş nimetlerdir. Tüm bunlar nimet ne demek; sorusunun yanıtıdır. Fakat en önemli nimet Allah’ın insanı yaratmasıdır.

Allah’ın nimetleri karşılık verilemeyecek kadar fazladır. Kulların yapması gereken şey, verilen her nimete şükretmektir. Şükretmek, Allah’a olan samimiyeti gösteren bir davranıştır. Kişileri Allah’a yaklaştırır. Nimetler karşısında şükürde bulunan kimseler için ahiret yaşamında da güzel bir hayat vardır. Allah, verdiği nimetlerin karşısında şükür istemektedir.

İnsanlar, herkese eşit verilen nimetler karşısında isyan etmemelidir. Kendisine daha çok isteyip mümin kardeşine bencillik etmemelidir. Allah’a verdiği tüm nimetler için şükretmelidir. Eksik kaldığı yerde şikayet de etmemelidir. Çünkü Allah verdiği her nimeti kendi lütfundan dolayı vermektedir. Onun insanın üstünde hakkı çoktur fakat insanın Allah üzerinde hakkı bulunmamaktadır. İnsanı yaratan odur, insanı yaşatan odur. Güzel ameller işleyen ve nimetlere şükreden insanları da ödüllendirecek olan Allah’tır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.