Nisa Suresi 36. Ayet Meali

Dua Contributor
Photo 57975368 © Shahid Gulzar - Dreamstime.com

Nisa Suresi 36. Ayet bize ne anlatır? Her Müslüman’ın dünya hayatında yerine getirmesi gereken sorumluluklar bulunur. Bu sorumluluklar dünya hayatını düzenlemekte, ahiret hayatı içinse yatırımlar yapmaktadır. Görevleri yerine getirmek herkes için gereklidir.

Nisa Suresi’nin konusu nedir?

Kur’an-ı Kerim’deki dördüncü suredir. Kelime olarak kadınlar anlamına gelir. İniş sırasına göre 92. sırada yer alan Nisa Suresi, Medine döneminde inmiştir. 176 ayetten oluşur.

Sure üç konudan bahsetmektedir. İlk konu kadın ve erkek ilişkisini kapsayan aile hayatıdır. Eşlerin birbirlerine göre tutumu, akrabalık ilişkilerinin güzel tutulması gerektiği, kadınların haklarını, erkeklerin sorumluluklarını, miras hakkındaki hükümleri Müslümanlara bildirmiştir.

İkinci konu güvenlik ile ilgilidir. Kur’an-ı Kerim Nisa Suresi’nde can ve mal güvenliğinin korunması, emanetlere sahip çıkılması gibi konularda hükümler verilmiştir. Cahiliye döneminden kalan izlerin tamamen silinmesi için adımlar atılmıştır.

Üçüncü konu sosyal kurallar ile ilgilidir. Özellikle namaz ve namaz temizliği, ahlak kuralları, sosyal kurallar ve düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca Allah ile kul arasında başka kimse olmadığına ve buna göre ilişki kurulması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Nisa Suresi’nin 36. Ayet nedir?

36. ayet:

“Allah’a kulluk edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.”

36. ayette müminlere verilen başlıca görev ve sorumluluklar nelerdir? Kur’an-ı Kerim insanlara birçok sorumluluk vermiştir. Bu sorumlulukları yerine getiren kimseler Allah’a yakın birer birey olurlar, getirmeyen kimseler ise İslam’dan uzaklaşırlar.

Nisa Suresi 36. ayet ilk olarak Allah’a kulluk etmekten söz eder. Allah’a kulluk etmek için farz ibadetler yerine getirilmeli, Allah rızası kazanmak için farz olmayan ibadetler de yapılmalıdır. Hz. Muhammed’in sünnetlerine uyulmalı ve Kur’an’a uygun Müslümanlar olunmalıdır.

Allah’a şirk koşmak büyük bir günahtır

Bu günahtan uzak durmak gerekir. Allah’ın varlığı tektir ve birdir. Evreni yaratan da Allah’tır, yok edecek olan da. Başka güçlerin varlığını düşünmek, olan bir gücü gözde büyüterek Allah’a eş tutmak; kişinin imanını kaybetmesine sebebiyet verebilir.

Müslümanlar arasında yardımlaşmak yaygın bir davranıştır. Nisa Suresi’nde de buyrulduğu gibi akrabaya, anne babaya, yolcuya, yetime ve yoksula iyi davranılmalıdır. Müslüman kimseler çevresinde bulunan herkese karşı iyi niyetli ve anlayışlı olmalıdır.

Elinden geldiği kadar herkese yardımcı olan kimseler hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında mutlu birer yaşam sürerler. Yardım eden kimseler yardıma ihtiyaç duyduğunda kendilerine el uzatacak birileri mutlaka çıkacaktır.

Hz. Muhammed yardımlaşma konusunda “Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır. Yine bir mümin, susuz kalan bir mümine bir şeyler içirip susuzluğunu giderirse, Allah kıyamette ona (misk ile mühürlenmiş lezzetli bir içecek olan) ‘Rahik-ı Mahtum’dan içirecektir. Yine bir mümin, elbiseye ihtiyacı olan bir mümini giydirirse, Allah da ona cennetin yemyeşil elbiselerinden giydirecektir.” (Tirmizi) buyurmuştur.

Bencillik etmek, kendini beğenmek ve böbürlenmek, İslam inancında sevilen davranışlar değildir. İyi ahlak ve edep sahibi olarak alçakgönüllü, hoşgörülü olmalı, böbürlenmekten kaçılmalı ve bencillik edilmemelidir. İnsanlar hayatlarını yalnız yaşamadıkları için istedikleri gibi davranmamalı, çevresindekileri nasıl etkileyeceğini de düşünmelidir.

İslam’ın emir ve yasakları çevresinde iyi bir Müslüman olmak ahiret hayatını güzelleştirdiği gibi dünya hayatında da huzur getirir. Nisa Suresi 36. ayeti hatırlayarak yaşamak ve hareket etmek insanlara İslam’ın güzelliklerini verir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.