Nübüvvetten önce yaşanan olaylar

Tarih Contributor
Sultan Ahmet Camii
Sultan Ahmet Camii. Sava Bobov-Unsplash

İslam’dan ve nübüvvetten önce yaşanan olaylar Hz. Muhammed’i tanımak açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde Hz. Muhammed’in henüz peygamber olmamasına rağmen güzel ahlakı ve güvenilirliğiyle diğer insanların gönlünü kazandığı görülür. Ayrıca Kabe’de yaşanan hadiseler Allah’ın her daim orayı koruduğunu, yıkılmasına engel olduğunu gösterir.

İslam’a göre nübüvvet ne demek?

Sözlük anlamıyla nübüvvet kelimesi bir görevi yerine getirmekle yükümlü olmak anlamına gelir. Dini terim olaraksa Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevlendirilen kişi, peygamber, nebi anlamları bulunur. Bu bağlamda, tüm peygamberler nübüvvet makamına sahip olan kişilerdir.

Nübüvvet kavramı yerine getirilmesi gereken bir görevdir. İslam’da bu görev peygamberlere verilerek görevleri Allah’ın yoluna davet etmek olarak bildirildi. Vahiy meleği Cebrail aracılığıyla bu makamda bulunan tüm peygamberlere Allah’tan, peygamberlerden de insanlara gerekli bilgiler iletildi. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“İşte bunlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu; Adem’in soyundan gelen peygamberler, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımız, İbrahim ve İsrail’in (Yakup) soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup kendilerine Rahman’ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar.” (Meryem, 19/58)

Ayette bahsedildiği gibi insanlara yol gösteren peygamberler Allah tarafından nübüvvet makamına getirilen kimselerdir. Onlar, Allah’a olan bağlılıklarıyla diğer insanları dine davet ederlerdi. Nübüvvet makamında bulunan son kişiyse İslamiyet’in ve Kur’an-ı Kerim’in peygamberi olan Hz. Muhammed’dir.

Hz. Muhammed döneminde nübüvvetten önce yaşanan olaylar nelerdir?

Kronolojik olarak sıralandığı zaman nübüvvetten önceki dönem Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarını kapsayan 40 yıllık bir süreçtir. Nübüvvetten sonraki dönemse Hz. Muhammed’in vefatına kadar olan süreyi kapsar. Bu bağlamda, nübüvvetten önce yaşanan olaylar Mekke’de gerçekleşir.

Henüz Hz. Muhammed doğmadan 55 gün önce Mekke’de fil vakası yaşandı. Bu olayda Ebrehe ve Habeşliler, sahip olduğu fil ordularıyla beraber Kabe’yi yıkmak üzere harekete geçti. Ancak ağzında yanan taşlar taşıyan ebabil kuşları Allah’ın emriyle kendilerini geri püskürttü.

Hz. Muhammed’in doğumu, ailesinden pek çok kişinin vefat etmesi bu dönemde yaşandı. Ayrıca Hz. Hatice ile yaptığı evlilik ve Hz. Fatıma’nın doğumu da nübüvvet öncesinde gerçekleşti. Bu dönemde Hz. Muhammed ticaretle uğraşarak geçimini sağladığı bir hayat sürüyordu.

Yaşanan olaylardan biri de yangın ve sel sebebiyle Kabe’nin hasar görmesidir. Bir kadının Kabe yakınlarında ateş yakması Kabe örtüsünün yanmasına, duvarlarının hasara uğramasına neden oldu. Ardından yağan yağmurlar ve oluşan seller nedeniyle Kabe iyice hasar aldı. Daha sonra yeniden inşa edildiği sırada Hz. Muhammed hakem ilan edilerek Hacerül Esvet taşını yerine yerleştirdi.

Nübüvvetten makamı insanlara neler kazandırır?

Allah’ın emir ve yasaklarının doğru öğrenilebilmesi için bir rehbere, elçiye ihtiyaç vardır. Bu nedenle zaman zaman peygamberler gönderilerek Allah’ın elçisi olma görevleri verildi. Hz. Adem’le başlayan bu makamın son sahibi Hz. Muhammed’dir. Kendisinden sonra yeni bir peygamber gelmeyeceği için nübüvvet makamı artık yoktur.

Her bir peygamber ayrı sınavlardan geçerek Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla hareket ederdi. Bildiklerini diğer insanlarla paylaşarak iman etmeleri için çaba harcarlardı. Sahip olduğu güzel özellikler ve ahlakları nedeniyle peygamberliklerinin yanında iyi bir insan olarak yaşarlardı.

Nübüvvet makamı sayesinde insanlara nasıl ibadet edileceği öğretildi. Dinlerle alakalı sorularında ve sorunlarında yol gösterici olundu. İnsanların tek başına elde edemeyeceği bilgiler aktarılarak ahireti güzelleştirmenin yolları öğretildi. Bu nedenle nübüvvet makamı olmasaydı insanlar dinlerini doğru şekilde yaşayamazdı.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.