Öfkeli çocuğa nasıl davranılmalı?

Çocuklar Contributor
öfkeli çocuğa nasıl davranılmalı
Patrick Fore-Unsplash

Çocuklarla sosyal çevreleri arasındaki iletişimin doğru kurulabilmesi için öfkeli çocuğa nasıl davranılmalı sorusunun cevabı mutlaka öğrenilmelidir. İnsanın fıtratında var olan öfke, özellikle çocuklar açısından baş edilmesi zor bir duygudur. Çünkü çocuklar kendilerini ifade etme konusunda yetişkinler kadar becerikli davranamayabilirler. Bizlere basit görünen ufak sebepler bile onları fazlaca öfkelendirebilir.

Çocuklarda öfkenin sebebi nedir?

Çocuklarda öfke ve kızgınlığa neden olabilecek sayısız faktör sıralamak mümkündür. Bunların başında, kendini ifade edemediğini hissetmek gelir. Çünkü doğru kelimeler ve konuşma hızıyla derdini anlatamayan çocuklar strese girer. Bunun doğal bir sonucu olarak da öfkeye yönelirler.

İsteklerinin karşılanmaması, aile içerisinde öfkeli hallere tanıklık etme ve çevreyi gözlemleme de çocukların öfkelenmesini tetikleyebilir. Çocuklar, düşünülenin aksine çevrede olup bitenin farkındadır. Dolayısıyla öfkeli bir büyük gördüklerinde onu taklit etme eğilimine girebilirler. Çocuğun çevresinde bulunan yaşıtları da bu taklidin bir parçası olabilir. Buna göre, kızarak ya da ağlayarak istediğini anne ve babasına yaptıran bir çocuk gördüklerinde onun gibi davranmaya başlayabilirler.

Kızgın ve öfkeli çocuğa nasıl davranılmalı?

Allah tarafından emanet olarak verilen çocuklar, belli bir çağa gelene kadar aile içerisinde yetiştirilirler. Onların her türlü ihtiyacı ve sorunuyla ilgilenmek de başlıca anne ve babanın vazifesidir. Bu bakımdan öfkeli çocuğa nasıl davranılmalı sorusunun cevapları mutlaka araştırılmalıdır.

Öfkelenen çocuklara doğru yaklaşımın birbirinden farklı yolları vardır. Bu yollardan herhangi birisine başvurmadan önce, öfkeyi tetikleyen neden bulunmaya çalışılmalıdır. Bu nedene bağlı olarak da öncelikle çocuk sinirlendiği şeyden uzak tutmaya çalışılmalıdır.

Öfkelenen bir çocukla ilgilenmek anne ve babalar açısından oldukça zor bir durumdur. Bu noktada bilinmesi gereken, çocuğun bunu karşısındakini sinirlendirmek için yapmadığıdır. Yani, çocuğunuzu anlamaya ve dinlemeye çalışmanız onu sakinleştirmek için olmazsa olmaz bir davranış biçimidir. Ancak bunu yaparken çocuğa öfkesiyle her istediğini yapamayacağı ve yaptıramayacağı açıkça hissettirilmelidir.

Medya yayınlarının olumsuz etkileri nelerdir?

Medya yayınları tıpkı yetişkinlerin yaşamının bir parçası olduğu gibi çocukların yaşamlarında da yeri olan bir unsurdur. Buna göre çocuk öfkesi ve medya yayınlarında faaliyet gösteren şiddet içerikleri arasında bir ilişki kurulması mümkündür. Özellikle küçük yaş grubundaki çocuklar gerçeklik ve kurgu arasında net bir ayrım yapamayabilir. Dolayısıyla şiddeti doğal bir eylem olarak algılayabilir.

Televizyonda ya da bilgisayar oyununda yer alan birtakım görseller tamamen kurgu ve hayal ürünüdür. Çocuklarınıza bunu anlaşılır bir şekilde ifade etmeniz son derece önemlidir. Bu noktada işe medya yayınlarında yer alan silah ve benzeri eşyaların gerçek olmadığını söylemeniz gerekir.

Şiddet ve öfke, sonunda hem kişiye hem de çevresindeki diğer insanlara zarar veren bir unsurdur. Bu konuda da çocukla şiddetin olası sonuçları hakkında konuşulması oldukça önemlidir. Konuşma sırasında; şiddet ve öfkenin insanların arasını açtığı, çevredekileri korkuttuğu hatta fiziksel zararlar verdiği anlatılmalıdır.

Kısacası, çocuklarda öfke problemi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu tip süreçlerde doğru bir yaklaşım sergilemek hem çocuğun hem de anne ve babanın sakinliği açısından oldukça önemlidir. Çocukların büyüme sürecinde karşılaşılan diğer problemlerde olduğu gibi, öfke krizlerinin atlatılmasının başlıca yolu doğru iletişimdir.

Öfkeli çocuklarınızı, onları anladığınızı hissettirerek sakinleştirmeniz mümkündür. Ancak bu esnada zafiyet göstermemek ve onlara öfkeyle her istediklerini yaptırabileceklerini algılatmamak gerekir. Bunun geçici bir süreç olduğu ve zamanla hafifleyeceği de unutulmaması gereken bir diğer konudur.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.