Okula uyum süreci nasıl olacak?

Çocuklar Contributor
okula uyum süreci
Kelly Sikkema-Unsplash

Uzun bir süre aynı rutinler içinde bulunan çocuklar okula uyum süreci içinde bazı sorunlar yaşayabilir. Alıştıkları bölgelerden dışarı çıktıkları için bocalama yaşayarak bazı saldırgan davranışlar gösterebilir. Ancak öğretmenlerin ve ailenin yeterli ilgisiyle bu sorunlar ortadan kalkabilir. Çocuklar içinde bulundukları süreçten sağlıklı ve hızlı bir şekilde kurtulabilir.

Çocuklar neden okula uyum sağlamakta zorlanır?

İlk kez okula başlayan çocuklar ailelerinden uzaklaştıklarında kendilerini eksik hissedebilirler. Evde hissettikleri ilgiyi kalabalık ortamlara girdiklerinde bulamazlar. Bu nedenle okula uyum süreci çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Çocukların bu kadar etkilenmesinin bir diğer sebebi daha önce okulun verdiği sorumluluklarla karşılaşmış olmamalarıdır.

Sosyal çevreye atılan ilk adım olan okul, çocukların eğitim ve öğrenimi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu süreçte arkadaşlık kurabilmek, sorumlulukları idrak edebilmek onların gelişimini doğrudan etkiler. Endişe yaratan bu süreçte her bir çocukla ayrı olarak ilgilenmek gerekir.

Kimi çocuklar okulu bir anda sevse de kimisi bu konuda zorluk yaşar. Uyum sağlamaları için gereken süre uzayarak çocukları bunalıma sürükleyebilir. Yaşadıkları korkuyu farklı şekillerde belli ederek okuldan uzaklaşmak isterler. Bu nedenle okulun kötü bir yer olmadığı okula başlamadan önce öğretilmelidir.

Uyum zorluğu yaşayan çocuklar yaptıkları davranışlarla kendilerini ele verirler. Yalnızca saldırganlık değil, içine kapanma durumunda da çocuğun düşünceleri anlaşılabilir. İştahsızlık, uyku sorunları, sessizlik, sosyal faaliyetlere katılmama belirtileri oldukça yaygındır. Sürekli camdan dışarı bakan, saati kontrol eden çocuklar ailelerine olan özlemlerini davranışlarıyla belli ederler.

Ailelerin okula uyum süreci boyunca neler yapması gerekir?

Okul hakkında ön bilgi vermek, henüz başlamadan okul için hazırlık yapmak ebeveynlerin sorumluluğundadır. Bu aşamada çocuğun okula gideceği için heyecanlanmasını ve heveslenmesini sağlamak gerekir. Alışveriş esnasında onun fikirlerini almak, ebeveynlerin yaşadığı okul deneyimlerini anlatması çocuğun korkusunu azaltacaktır.

En az bir hafta öncesinde okula uygun şekilde uyku düzeni ve beslenme programı oluşturulmalıdır. Bu sayede erken saatlerde ders görecek olan çocuklar okula giderken uykulu olmaz. Hazırlanan kahvaltılar, sıcak bir uğurlama ve karşılama süreci onların endişelerinin yersiz olduğunu, ailesinin hala kendisini sevdiğini anlamasına yardımcı olur.

Gidilen okul hakkında eleştirilerde bulunurken çocukların olmadığı ortamlar tercih edilmelidir. Öğrencilerin yanında konuşulduğundaysa ebeveynler yerine çocuğun okul hakkında yorum yapması istenmelidir. Böylece sınıf ortamı hakkında bilgi edinmek, hoşnutsuzluğa sebep veren durumlar anlaşılarak önlemler alınabilir.

Öğretmenlerin bu süreçteki rolü nedir?

İlk eğitim evde başlasa da çocukların sahip oldukları öğretmenler hayatın geri kalanını etkileyecek öneme sahiptir. Mesleğini seven, öğrencilerine değer veren, onları iyi bir birey olarak yetiştirmeye çalışan öğretmenler tercih edilmelidir. Bu sayede okulda geçen sürede çocuklar güvenilir ve ilgili kişilere emanet edilmiş olur.

Öğretmenler ilk olarak çocuklara sorma, araştırma ve merak giderme şansı sunmalıdır. Arkadaş edinmelerine engel olacak hareketlerden kaçınmalı, okul hakkında çocukları korkutmamalıdır. Hissedilen güven eksikliği giderecek şekilde konuşmalar yaparak öğrencilerini sakinleştirmelidir. Yaşanan her sorunu çözmeye çalışarak öğrencilerin kendisine güvenmesini sağlamalıdır.

Bir anda okula alışmak, kurallara tamamen uymak mümkün değildir. Bu nedenle evde ve okulda yeni öğrencilere zaman zaman tolerans gösterilmelidir. Ödev vermek, ders çalıştırmak için acele etmek yerine onlara eğlenebilecekleri aktiviteler hazırlamak uyum sürecini hızlandırır. Aileler ve öğretmenler iş birliği içinde bulunarak her bir çocukla özel olarak ilgilenmeyi ihmal etmemelidir. Bu sayede okul çocuklar için kaçma değil gitme isteği uyandırır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.