Okunması Gereken İslam Kitapları

Kültür Contributor
aaron-burden-4uX_r8OhJ_o-unsplash

Müslümanların öğrenmesi gereken dini bilgilerin temelinde kaynağı güvenilir olan İslam kitapları yer alır. Bu kitaplar sayesinde; dinin temel emirleri, günümüze oluşmayı başarmış hadisi şerifler ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yaşamı öğrenilebilir. Doğru dini bilgilerle donanmak, İslamiyet’i gerektiği şekilde yaşamanın başlıca yoludur.

İslami kitap nedir?

Bu kavram, adından da anlaşılacağı üzere konu bakımından dini bağlantılara sahip eserleri ifade etmek için kullanılır. Dünya genelinde İslam’ı ele alan binlerce kitaba ulaşmak mümkündür. Bu kitaplarda; dinle alakalı temel bilgiler, dinle sosyal yaşamın bağlantısı, Kur’an-ı Kerim’de geçtiği üzere İslamiyet ve daha birçok konuya değinildiği görünür.

İlmi anlamda yetişmek isteyen kimselerin İslami kitaplarla iç içe olduğu bilinir. Bu bağlamda, Kur’an-ı Kerim ve hadis kitapları başta olmak üzere okunabilecek türlü kitaplara rastlanmak mümkündür. Bunların bir kısmı oldukça geçmiş tarihli olmasına rağmen günümüzde de pek çok yararlı eser kaleme alınmaktadır.

İslam kitapları okumanın kişiye sağladığı faydalar nelerdir?

Herhangi bir alanda kitap okumak, kişinin ilgili konu hakkındaki bilgi dağarcığını genişletir. Müslümanlığı anlamak ve doğru yaşamak isteyen bir kimse de mutlaka İslam kitapları okuyarak, bunlardan faydalanmalıdır.

Dinin hem bireysel hem de toplumsal anlamda oldukça hassas bir konu olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu bağlamda, kaynağı güvenilir olan bilgilere erişim sağlandığı kadar uydurma bilgilerin yayıldığı da görülmektedir. Kaynağı belli olan kitaplardan yararlanmak, sonradan uydurulan bu bilgilerden korunma imkanı da sağlar.

Salih bir Müslümanın okuması gereken ilk kaynak şüphesiz Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Arapça okumak ve dinlemek dinimizde ibadet olarak kabul edilir. Allahü Teala’nın bizlere ne dediğini anlamak içinse Kur’an-ı Kerim’in Mushaf tertibine göre hazırlanmış olan tefsirinden faydalanılabilir.

Sıkça okunan dini kitaplar nelerdir?

Sıklıkla okunan dini kitapların başında Kur’an-ı Kerim’den hemen sonra hadis kaynakları gelir. Bu konuda İslam klasiği haline gelen iki kaynak; Riyazü’s Salihin ve Kütüb-i Sitte şeklindedir. İmam Nevevi tarafından derlenen Riyazü’s Salihin içerisinde hem Kur’an ayetleri hem de güvenilir hadislere yer verilir. Kütüb-i Sitte ise İslami literatürde kabul görmüş altı hadis kaynağını bir arada barındırır.

Kütüb-i Sitte içerisinde çalışmaları bulunan hadis alimleri; Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace ve Nesai şeklindedir. Bu alimlerden her biri yaşadıkları alandan çıkıp, hadis öğrenmek amacıyla türlü yolculuklar yapmışlardır.

Temel dini bilgilerin derlendiği bir diğer kitap da İslam İlmihali’dir. Bu kitabın bazı bölümlerinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed başta olmak üzere, peygamberlerin hayatlarına da yer verilir. Bunun dışında tüm Müslümanlara farz olan ibadetlerin detaylarına inilir.

İmam Gazali’ye ait olan Mükaşefetü’l Kulub, Müslüman halkların en değer verdiği eserlerden biridir. Hicri yıla göre 450-550 arasında yaşayan Gazali’nin bu eserinde farklı konular ele alınmaktadır. Bunların başında; Allahü Teala’dan korkmak, sabır, nefisle mücadele, peygamber sevgisi ve anne babaya hürmet gelir.

Yukarıda sayılan eserlerin dışında Müslümanlar tarafından yazılmaya ve okunmaya devam eden pek çok kaynak bulunur. Bu noktada önemli olan, dünya menfaatlerinden ve siyasi düşüncelerden uzak durup yalnızca İslam’ı öğretmeyi amaçlayan kitaplara yönelmektir.

Bilgi kirliliği dünyadaki tüm konularda olduğu gibi dinler konusunda da yayılmış durumdadır. Ancak salih İslam kaynaklarına yönelerek dinimizin emir, hüküm ve geriye kalan tüm güzelliklerini öğrenmek mümkündür. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır, gelecek nesiller için de bilgili birer aile üyesi olmak şarttır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.