Olgun ebeveyn olmak için

Çocuklar Contributor
olgun ebeveyn
Jonas Kakaroto-Unsplash

Duygusal bakımdan olgun ebeveyn olmak için yapılabilecekler anne ve babalar tarafından özen gösterilen bir konudur. Çünkü çocuğun ahlaki gelişimi ve duygusal sağlığı ancak olgun ve etkili ebeveynlerle mümkün olabilir. Duygusal bakımdan olgunlaşmış insanlar geçmişi kabul ederler, kadere inanırlar ve gelecek için de çabalamaktan vazgeçmezler.

Her açıdan açıdan olgun ebeveyn olmak için neler yapılabilir?

Yaşamın doğal bir döngüsü olan büyüme kavramı aslında kişinin tecrübelerini içerir. Büyütmek kavramıysa bu tecrübeleri de kullanarak yeni ve doğru bir nesil devamlılığı sağlamaktır. Bu bakımdan duygusal manada olgun ebeveyn olmak için neler yapılabileceği araştırılır.

Duygusal anlamda olgunluk anne ve baba olmaktan öte insani bir kavramdır. Yani henüz ebeveyn olmayan kişiler de duygusal açıdan doymuş olabilirler. Dünyanın sürekli bir eğişim halinde olduğunu kabullenmek, başa gelen sıkıntılara isyan etmemek ve hatalardan ders almak; duygusal doygunluğun birer işaretidir.

Dünya yaşamının akıp gittiğini ve geçici olduğunu bilmek, imanın ve ahirete olan inancın bir yansıması olarak ele alınabilir. İsyandan uzak durmaksa Allah korkusu ve sabırla ilişkilendirilebilir. Hatalarından ders çıkaran kimse de tövbe eder ve bunu tekrarlamaz. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere kişi inançları ve yaşadıklarıyla birlikte olgunlaşır, büyür ve yeni bir nesli büyütebilecek seviyeye gelir.

Olgun ebeveyn olmanın aile ilişkileri bakımından önemi nedir?

Çekirdek ailelerde, insani ilişkilerin temelini anne ve babalar oluşturur. Bu kimselerin her bakımdan olgunlaşmış olmasıysa ev halkının iletişiminin kuvvetli olmasını sağlar. Dolayısıyla bu yuvada herkes için huzurlu bir ortam oluşturulmuş olur.

Etkili ve olgun ebeveynlerin çocuklar üzerindeki yansıması oldukça olumlu yöndedir. Bu kişiler genellikle başkalarının yanında tartışmaz ya da bu tartışmadaki seviyeyi korurlar. Hem baş başayken hem de diğer insanların yanında küçük düşürücü eylemlere yönelmezler. Yaşanan tartışmaların ardından da özür dilemeyi ve eski düzeni sağlamayı bilirler.

Olgun olarak nitelendirilebilecek insanların pek çok karakteristik özelliği vardır. Tartışma sırasında takınan üslup, bunlardan yalnızca bir tanesidir. Çocukluk döneminin aile ve okul arasında geçtiği düşünüldüğünde, sağlıklı bir yetişkinlik açısından anne ve babanın davranışları göz ardı edilemez.

Duygusal bakımdan tamamlanmış ebeveynlerin elinde büyüyen bir çocuk daha yapıcı ve kontrollüdür. Çevresindeki insanlara ve diğer canlılara karşı saygı ve merhametle yaklaşır. Bu çocuk büyüdüğünde de sağlıklı iletişim becerisi kazanmış olur.

Olgun birer ebeveyn olmanın vicdani getirileri nelerdir?

Aile ve çocuk kavramı İslam inancında en fazla değer verilen olgular arasında yer alır. Hatta Kur’an-ı Kerim içerisinde anne, baba ve çocuk arasındaki haklara yer verildiği görülür. Çocuklardan bahsedilen bir ayeti kerimede şöyle buyrulur:

“Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin.” (Enfal Suresi 28. Ayet)

Buradan da anlaşılacağı üzere evlatlarımız bizler için hem birer emanet hem de birer imtihan aracıdır. Yani onları imkanlarımız ölçüsünde güzelce büyütmek ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek bizim sorumluluğumuzdur. Olgun ebeveynliğin en güzel yanı burada açığa çıkar. Çünkü kendi iç meselelerini aşmış insanlar duygusal bakımdan kontrollüdür ve çocukları için daha sağlıklı bir ortam oluşturabilirler.

Sonuç olarak, ebeveyn olmak dünya yaşamında alınabilecek en büyük sorumluluklardan biridir. Ömür boyu sürecek bu sınavı başarıyla atlatmanın bir yolu da duygusal bakımdan olgunlaşmaya çalışmaktır. Çünkü olgun ebeveynler dünyanın tüm getirilerine karşı kontrollü ve daha net bir duruşa sahiptir.

YAZI: İPEK ATACAN