Olumlu düşünmenin sırrı nedir?

Psikoloji Contributor
Görüş
olumlu düşünmenin sırrı
Dan Meyers-Unsplash

Ezberbozan, basmakalıp olmayan, “desinler” diye yaşamamak için hayatımızı her zaman farkında olarak sürdürmeliyiz. Olumlu düşünmenin sırrı bize hayal olmamalı! Negatifin negatifi çektiği kadar pozitif imgelemenin de pozitif olayları çektiğini unutmamak gerekir. İslam dini kolaylık dinidir. Cenabı Hakk bize iman ederken kolaylıklar sunar. Vesveseden uzak durmamız gerektiğiyse birçok hadis ve ayette mevcuttur.

Kur’an-ı Kerim’de vesvese ile ilgili ayetlerden biri de şu şekildedir:

“Şayet şeytandan sana bir vesvese gelirse, Allah’a sığın. Şüphesiz ki Allah, Es-Semi (İşiten ve dualara icabet eden), El-Alim (Her şeyi bilen)’dir.” (Fussilet Suresi, 36. Ayet)

Olumlu düşünmenin sırrı ne?

İslam dininde vesvese şeytanın işidir. Çünkü tevekkül kavramına ters bir tutumdur. Tevekkül eden bir kul, yapabileceği her türlü hayırlı tutum, hal ve davranışı yapmış; gerisini ise yüce Allah’a havale etmiştir. Oysa vesveselerle yani negatif düşüncelerle tertemiz yoluna kendi zihniyle kendi elleriyle taş koymuş olur.

Son zamanlarda birçok yeni felsefe akımında olumlu düşünmenin sırrı adı altında çeşitli teoriler ortaya atılmaktadır. Oysa derinlemesine araştırılıp incelendiğinde aslolan Cenabı Hakk’a sığınıp negatif düşünceden uzaklaşmakta gizlidir. Bizler aciz kullar olarak elimizden gelenin en iyisini ve en hayırlısını yapalım; gerisi nasılsa Allah’a emanet.

Negatif düşünme neyi kendine çeker?

Sadece negatif olayları! Yalnız burada şu ince detayın altını çizmekte fayda var. Olumlu düşünmekle durum muhakemesi yapamamak arasında önemli bir fark vardır. Unutmayalım ki pozitif düşünmek her olayda mutlaka olumlu sonuç çıkarabilmek için gerçekleri görmezden gelmek anlamına gelmez! Olayları gerçekçi bir perspektiften 180 dereceyle değerlendirip enine boyuna düşünüp tartıp, çözüm odaklı olabilmektir pozitif düşünme.

Esasen olumlu düşünme bir bakıma her işte bir hayır vardır sözünün et ve kemik bulmuş halidir. Örneğin çok isteyip de olmayan bir işin ardından olmayışının bize aslında neler kazandırabileceğini de düşünebilmektir olumlu düşünmek.

Pandemi bize neler öğretti?

Şüphesiz hayatını kaybeden milyonlarca insanın olduğu bu pandemi dönemi, tüm insanlık için çok acı verici bir olaydır. Sevdiklerimizi uzun süre görememek, onlara sarılamamaksa cabası. Öte yandan pandeminin; doğanın kendini bulması, Marmara Denizi’nde yeniden bolca yunus balığı sürülerinin oluşu, çocukların uzun süre evden uzakta çalışmak zorunda kalan anne ve babalarıyla daha çok vakit geçirebilmeleri gibi olumlu yönleri de yok değil.

Tabii her şeyden önde, yüce Allah’ın hepimizi en kısa sürede bu salgından bir an önce kurtarmasını temenni ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu pandemi süreci biz kullara aslında en çok şunu öğretti: Hastalık zengin, fakir, genç, yaşlı maalesef ayırt etmiyor.

Özellikle maddi varlığın aslında hiç de önemli olmadığını her şeyin başında gelenin sağlık olduğunu her ne kadar birçoğumuz bilsek de hayatın koşuşturması içinde zaman zaman bu temel felsefeden uzaklaştığımız olabiliyordu. İşte Covid-19 pandemisi de tüm insanoğluna maddi zenginliğin öneminin olmadığını bir kez daha hatırlatmış oldu.

Vesveseden uzak durmak neden önemli?

Olumlu düşünmenin sırrı Allah’a güvenip, ona sığınmakta gizli! Derin tevekkül kavramını hayatımıza olduğu gibi tam layığıyla yansıtabilmemizde gizli! “Ben aciz bir kul olarak bu olay karşısında elimden gelen en hayırlı şekilde bir tutum sergiledim. Gerisini yüce Allah’a havale ediyorum. O, her şeyin en hayırlısını, en doğrusunu bilendir.” diyebilmekte gizli! Sürekli negatif düşünmek insana zarardan başka bir şey getirmez.

Genelde şu tür durumlarla çok karşılaşmışızdır. Sürekli kötü düşünenlerin başına gerçekten sürekli kötü olaylar gelir. Kim bilir belki de bunun sebebi Cenabı Hakk’ın onlara bir gerçeği görmelerini hükmetmesindendir: Allah’tan başka güvenecek yok. Vesvese şeytan işidir!

YAZI: ŞEBNEM CENGİZALP 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.