Toplumda Huzur Nasıl Sağlanır?

Toplum Contributor
Photo 170286651 © Aylin Arican - Dreamstime.com

İnsanlar yetiştikleri toplum ve çevreden bazı olumsuz davranışları öğrenebilir. Bu davranışlar kişilere bireysel olarak zarar verir. Peki: Toplumda huzur nasıl sağlanır? Toplum içinde sık karşılaşılan olumsuz tutum ve davranışların etkileri de kötüdür. İslam inancının önerdiği güzel davranışlarda bulunarak kötü davranışlardan uzak durmak gerekir.

Bir toplumda huzur nasıl sağlanır?

Olumsuz tutum ve davranışlar kişilerle beraber içinde bulundukları topluma zarar veren davranışlardır. Yalan söylemek haset etmek, hırsızlık yapmak, israfa yönelmek, dolandırıcılık yapmak gibi davranışlar kişinin kalp temizliğini bozar.

Olumsuz tutum ve davranışlar kişinin kötü ameller edinmesini sağlar. Allah, olumsuz davranışları yasaklamış ve iyi davranışları helal kılmıştır. Ahiret hayatının güzel geçmesi için dünya işlerinde helal olanlara yönelmek gerekir.

Olumsuz davranışlar toplumun huzuru için de zararlıdır. Güvenilmeyecek kişiler ile iş yapmak mal ve zan kaybına sebep olur. Doğrudan kul hakkına girmeyi sağlar. Allah’ın emirlerine karşı gelindiği için kötü amellere sebep olur.

Bireysel ve toplumsal zararları nelerdir?

Huzuru bozan kimseler Allah’ın emirlerine karşı çıkmış olur. Hadislere ve sünnetlere uygun olmayan davranışları yerine getirir. Bu sebeple İslam dininde olumsuz davranışlar haram kılınmıştır.

Bireylerin yaptığı davranışlar, içinde bulunduğu toplumun özelliklerini oluşturur. Herkesin olumsuz davranışlarda bulunması toplumların ahlaki düzenini değiştirir. Yapılmaması gereken davranışları doğal görür.

Bireyin ahlaklı bir toplumda yaptığı davranışlar sevilmemesine, o toplumda istenmemesine sebep olur. Sürekli olumsuz davranışlarda bulunan kişilere olan güven yok olur. Bu kimseler ile iş yapmak, komşu olmak, muhabbette bulunmak istenmez. Topluma zarar veren kişiler o toplumdan dışlanır.

Bireysel olarak gerçekleştirilen olumsuz davranışlar toplumun düzeninin bozulmasına sebep olur. Toplum içinde huzursuzluk ve güvensizlik oluşur. İslam’ın gerekliliklerinden uzaklaşan toplumda insanlar kendilerini korumak için bencilleşir. Diğer insanların iyiliğini ve çıkarlarını gözetmez.

Toplum içindeki olumsuz tutum ve davranışlar nasıl engellenir? Toplum içinde yaşanan huzursuzlukların sebebi, bireylerin yaptığı olumsuz tutum ve davranışlardır. Bireylerin davranışlarını değiştirmek için izlenebilecek pek çok yöntem bulunur.

Olumsuz tutum ve davranışları değiştirerek toplum huzurunu geri kazanmak mümkündür. Toplum içinde zararlı davranışlarda bulunan bireylere oluşturduğu zararları göstermek caydırıcı olabilir. Aynı tutum ve davranışlar kişinin kendi başına geldiğinde bu davranışlardan vazgeçerler.

Toplu seminerler düzenlemek ve psikolojik testler yapmak zararlı davranışları engellemenin bir diğer yoludur. Bilgi sahibi olmayan kişilere davranışlarının yanlış olduğunu öğretmek gerekir. Bu sayede bilinçsiz yapılan davranışlardan birçoğunun önüne geçilmiş olur.

Allah sevgisini aşılamak

Kur’an-ı Kerim’de ilgili olaylar ile ilgili ayetleri hatırlatmak gerekir. Bu durumlarda kişiler ahiret hayatlarının nasıl geçeceğini düşünerek iyi işler yapmaya yönelir. Dünya hayatının oyunlarına kanmazlar.

Hz. Muhammed’i her Müslüman örnek almalıdır. Hz. Muhammed’in davranışları, her Müslümanın dünya ve ahiret hayatının güzel geçmesine sebep olur. Sünnetlere ve hadislere uygun davranışlarda bulunmak olumsuz davranışların yapılmasını engeller.

Olumsuz tutum ve davranışlarda bulunmak bireyin hem kendisine hem de içinde bulunduğu topluma zarar verir. Kötü davranışların önüne geçmek için bireyleri çocukluktan eğitmek gerekir. Bu durumda anne ve babanın rolü büyüktür.

Kötü davranışlardan uzak durmak ve iyi amelleri işlemek her Müslümanın yerine getirmesi gereken bir durumdur. İyi davranışlar kulları Allah’a yaklaştırdığı gibi kötü davranışlar da Allah’tan uzaklaşmaya sebep olur. Allah ile olan muhabbetin önüne geçer. Ahiret hayatının unutulmasına sebep olan zararlı davranışlar, bir toplumun huzurunu ve düzenini bozarak İslam’a aykırı yaşanmasına sebep olur.