Ömer Hayyam ve İslam İnancı Neden Farklıdır?

Önemli Şahsiyetler Contributor
Photo 159706668 © Ilkin Guliyev - Dreamstime.com

İslam bilgini Ömer Hayyam ve İslam inancı insana farklı bir bakış açısı sunar, onun şiir tarzı ile bir aydınlanma yaşanır. İbni Sina’dan sonraki en bilgin kişi olarak kabul edilir. Çeşitli alanlarda çalışan Hayyam ve İslam inancı ile bilime ve edebiyata katkı sağlanmıştır.

Kimdir? 1039-1048 yılları arasında doğan İslam filozofu, İranlı bilim adamı, Nişabur’da dünyaya gelmiştir. İsminin anlamı inancın omzu anlamına gelen şair ve İslam sevgisi isminden de belli olmaktadır. Pek çok bilim dalı ile ilgilenen şair ve şiir sevgisi sebebiyle saraylarda çalışmaktan hoşlanmamıştır.

Bir bütün haline gelen şiir hayatı, rubailer ile ünlenmiştir. Bu sebeple şiir ününün yanında bilimsel çalışmaların olduğu unutulmamalıdır. Adına dernekler kurulmuş, kültür ve sanat merkezleri açılan Hayyam ve İslam sevgisi bu konuda etkilidir.

Önemli İslam bilgini, matematikte çok bilgiliydi. Geometrinin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Binom açılımını bulan kişi de Ömer Hayyam olmuştur.

Hayyam hayatının çoğunu bilim merkezlerini dolaşarak geçirmiştir. Sakin bir yaşamı vardır. Daha çok bilim ve edebiyat ile uğraşmıştır bu yüzden hareketli bir hayatı olmasını istememiştir. Çalışmaları ile bulunduğu zamana ışık tutmuştur. Ömer Hayyam ve şiir aşkı da bu sakin yaşamda önemli bir yer kaplamıştır.

Eserleri nelerdir?

Özellikle rubaileri ile bilinen  şiir eserleri 200’ü geçmektedir. Şiirleri, yaşadığı döneme damgasını vurmuştur. Günümüze kadar ulaşabilen eserlerinin sayısı ise 18’dir.

Eş’arı bil Arabiyye eserinde de o ve şiir başarısı görülmüştür. Bu eser Arapça rubaileri içermektedir. O ve şiir, İslam inancını farklı bakış açısı ile ortaya koymuştur.

Hayyam, Abdurrahman’el Neseviye Cevab eserinde İslam’a yer verilmektedir. Allah’ın yarattığı alemlerden bahsederek Ömer Hayyam ve İslam inancını göstermektedir. İnsana verilen ibadet etme sorumluluğunun hikmeti hakkında bilgi verilmektedir.

Geometri ve matematik ile ilgili eserleri ile Ömer Hayyam, İslam tarihinde çok önemli bir bilgindir. Kitabün fil Burhan ül Sıhhatı Turuk ül Hind, Müşkilat’ül Hisab bunlardan bazılarıdır. Fizik ve astronomi hakkında da Ömer Hayyam eserleri bulunmaktadır. Bu eserler, Ziyci Melikşahi, Nevruzname, Muhtasarun fit Tabiiyat olarak örnek gösterilebilir.

İslam bakış açışı nasıldır?

Ünlü şair ve İslam bakış açısı olması gerekenden biraz farklıydı. İslam kültürünün getirdiği alışık durumlardan kurtulmuştu. Bu sebeple şiir de farklılığını ortaya koymuştur.

Özellikle İslam araştırmaları, kendisinin fikir oluşumuna etki etmiştir. Okudukça öğrenmiştir ve bu sayede İslam tarzını oluşturmuştur. Yanlış anlaşılmalara maruz kalan Ömer Hayyam ve İslam inancı da bu yüzden olmuştur.

Hayatının her alanında kendini gösteren şair ve İslam sevgisi oldukça fazladır. Yaptığı bilimsel çalışmalarda Allah’ı unutmamıştır. Evrenin bir düzeni olduğunu bilerek araştırmalar yapmıştır. Ünlü şairimiz ve İslam bilgileri de Allah için paylaşılmıştır.

Ömer Hayyam ve şiir tarzı nasıldır?

Şarap, ünlü şairin şiir anlayışında sıkça yer alır. Dışlanma sebebi de şaraba olan düşkünlüğünden olmuştur. Fakat onun için sevdiği şarap, alkol olan şarap değildir. Hayyam ve İslam inancı şarap ile yansıtılmıştır.

İslam’a uygun biçimde yazılan şiir anlayışı, sade bir dile sahiptir. Günümüze ulaşabilen şiir sayısı oldukça azdır. Bilimin ve edebiyatın önderliği onunla ve İslam inancı ile batıdan doğuya alınmıştır.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.