Öneri; imanı korumanın yolu nedir?

Dua Contributor
oleg-demakov-o0Zo0ZgT7L8-unsplash
Oleg Demakov-Unsplash

Allah’ın rızasını kazanmak ve ahireti güzelleştirmek için imanı korumanın yolu bilinmelidir. İman etmek kadar imanı güçlendirmek ve devamlılığını sağlamak oldukça önemlidir. Bu sebeple çeşitli yollar deneyerek imanı kuvvetlendirmek, zayıflamasına izin vermemek gerekir.

Bir Müslüman için iman ettiğini söylemek  için yeterli değildir. İmanı yaşamak, kalpten inanmak, devamlılığını sağlayarak dünya ve ahiret hayatını iyi değerlendirmek gerekir. Yapılan her işte öncelik Allah’ın rızasını kazanmak ve salih ameller işlemek olmalıdır.

İman etmenin insan için önemi oldukça büyüktür. Ahiret hayatında salih ameller sayesinde cenneti kazanmaya yardımcı olurken dünya hayatında nefse yenik düşmeye engel olur. Şeytanın vesveselerine kanmamaya, günahlardan kaçmaya, iyi bir insan olmaya yardımcı olur.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’le dost olmak ne demek?

Esasen iman eden kimseler dünya hayatının gelip geçici olduğunun farkına vararak hareket ederler. Ölüm korkusu duymadıkları için yaşamın zevklerini tadarlar. Allah’ın hoşuna gidecek davranışları yaparak Hz. Muhammed’le dost olurlar. Bu sayede hem bireysel hem de toplumsal olarak daha güzel bir dünyada yaşamak için çaba harcarlar.

İnanç kaç mertebedir?

İmanda farklı mertebeler ve gelişmeler söz konusudur. İman gelişen ve değişen bir sürece tabiidir. Bu sebeple İslam bilginleri imanı farklı mertebelere ayırmışlardır. İki ana mertebe taklidi iman ve tahkiki imandır.

Taklidi iman, bebeklikten beri aile yaşamından öğrenilen, hocalar tarafından duyulan bilgileri kapsar. Üzerinde düşünmeden iman etmeye neden olduğu için kişinin imanında zayıflamaya yol açabilir. Taklidi iman kişinin şüphe etmesine ve şeytanın vesveselerine yenik düşmeye sebep olabilir.

Tahkiki iman, iman edilen her konuyu en ince ayrıntısıyla bilmektir. Tereddütsüz inanmaya, kanıtlarıyla bilmeye neden olduğu için imanı güçlü kılar. İnançta tereddüt yaşanmayarak imanın tam olarak korunabilmesini sağlar. Tahkiki iman kendi içinde 3 kısma ayrılmaktadır.

İlmel yakın mertebesi, iman edilen konuların tamamını delilleriyle bilmek ve bu konulara inanmaktır. Aynel yakın mertebesi, iman konularını gözle görmüş gibi inanmaktır. Tereddüt etmeden iman edilmesini sağlayarak imanın zayıflamasına engel olur. Hakkal yakın mertebesi iman edilen konuları yaşamış gibi hissederek iman etmek anlamına gelmektedir.

Farklı şekillerde imanı korumanın yolu nedir?

İmanı korumanın ve doğru yaşamanın pek çok yolu vardır. Allah’a, Allah’ın gönderdiği kitaplara, nurdan yaratılan meleklere, elçi olan peygamberlere, ahiret gününün gerçek olduğuna, kaza ile kaderin varlığına inanmak gerekir. Bu konularda şüphe duyan, emin olamayan kimseler iman etmiş sayılmazlar. İmanı korumanın yolu Amentü duasında yer alan 6 konuya tam inanmaktan geçer.

Kur’an’da geçen ve Hz. Muhammed’in öğrettiği bilgilere inanmak imanın korunmasına yardımcı olur. Allah’ın emir ve yasakları hakkında şüpheye düşmemek gerekir. Alimlerin fikir birliği yaşadığı konularda tereddüt etmeden inanmak gerekir.

İmanı korumanın yollarından biri geleceği bilenin yalnızca Allah olduğunu kabul etmektir. Bu sebeple geleceği öğrenmeye çalışan kimseler, Allah kendilerine göstermediği sürece imanlarını zedelemiş olurlar. Yalnızca peygamberler ve alimler Allah kendilerine gösterdiği zaman gelecek hakkında bilgi sahibi olabilirler. Şeytanla nefse yenik düşerek geleceği öğrenmek adına fal gibi yollara başvurulmaması gerekir.

İşlenen tüm günahlar için pişman olmak ve tövbe etmek gerekir. Bu sayede imanı korumak kolaylaşarak Allah’la muhabbetin yaşanması sağlanır. Günahlardan kaçarken sevaplara yönelmek, kötü düşüncelere sahip olmamak kişinin içindeki imanın korunmasına yardımcı olur. İmanlarından şüphe eden kişilerin öncelikle iman ettikleri konuya tüm kalpleriyle iman etmesi gerekir. Bu sayede iman korunur, gelişmeye ve güzelleşmeye devam eder.

YAZI: İPEK ATACAN

 

 

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.