Organ nakli günah mıdır?

Fiziksel Sağlık Contributor
organ nakli
Nino Liverani-Unsplash

Hayır, organ bağışı asla günah değildir. Aksine bin sevaptan daha evladır. Bilimin ve tıbbın gelişmesiyle birlikte organ nakli yaygınlaşmaya başladı. Dolayısıyla İslam inancına sahip hasta ve bağışçılar bu işin dinen nasıl karşılandığını merak ediyor. Kur’an-ı Kerim ve hadislerin önderliğinde organ nakliyle ilgili bazı fetvalar verildiği görülebilir. Bu fetvalarda organ bağışının önemi ve dinimizdeki yeri anlatılır.

Sağlık için gerekli olan organ nakli ve bağışı neden önemlidir?

Vücutta bulunan her organ, Allah’ın kullarına vermiş olduğu birer emanettir. Organlara ve bedende bulunan her parçaya güzel bakmaksa kulların sorumluluğundadır. Bazı durumlarda kişilerin yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan organlar iş göremez hale gelir. Bu durumda organ bağışı yapılması istenebilir.

Organ bağışı, kişinin kullanılamaz duruma gelen organlarının bir başkasından alınarak değiştirilmesi anlamına gelir. Bağış yapan kişiyle nakil olacak kişi arasında sağlanan doku uyumu sayesinde bu durum mümkün hale gelir. Hekimler tarafından özenle yapılan bu ameliyatlarda her iki bireyin yaşamını sürdürmesi mümkün olmayabilir.

İslam’da yeri ve önemi nedir?

Dünya yaşamını İslam’a uygun geçirmek ve günahlardan kaçmak her müminin sorumluluğudur. Bu sebeple organ nakli gibi önemli bir konu İslam’da çok tartışılan konulardan biridir. Alimler arasında fikir birliği oluşturmak hem uzun süren hem de zahmet gerektiren bir olaydır.

İslam bilginleri organ bağışını zaruri olmayan durumlarda caiz olarak görmez. Kuran ve hadislerin önderliğinde verilen kararlarda insanların kıyametten sonra kendi bedenlerinde yeniden dirileceği konusu önemli bir yere sahiptir. Organlarını bağışlayan kişinin bedenin dirilirken eksik parça bulunacağı için şaibeli bir durum oluşur.

Bir canın sağlığına kavuşabilmesi ise İslam dininde çok kıymetlidir. Dolayısıyla Yüce Allah’ın yarattığı bir kulun sağlığına kavuşabilmiş olmasına organ bağışı ile vesile olabilmek, dinimizde son derece makbuldür.

İslam’a uygun şekilde organ naklinde bulunmak için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunur. Bunlardan ilki, organ bağışını yapan ve nakil olacak kişinin rızasının bulunması. Eğer organlarını bağışlamak isteyen kişi hayatta değilse aile yakınları bağış kararı alabilir. Ancak bu kişi hayatını kaybetmeden önce organ bağışı için onay vermiş olmalıdır.

Organların nakli esnasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri ücrettir. Organ bağışı tamamen rıza sonucu yapılmalı, taraflar birbirinden para almamalıdır. Eğer bir ücret talep edilirse bu durum sağlık için değil ticaret için yapılmış olur. Nakledilen organlar Allah rızası için yapılmalı başka bir amaç gütmemelidir.

Organ bağışı yapmak isteyenler nelere dikkat etmelidir?

Organ naklinde bulunmak bir kimsenin hayatını kurtarabileceği gibi yaşamını daha kolay hale de getirebilir. Nakledilen organlar tedavi amaçlı olduğu ve kişinin başka bir çaresi olmadığı sürece caiz olarak kabul edilir.

Organ bağışı yapmak isteyen kimseler öncelikle bağış yapılması için rıza vermelidir. Kendisinin ya da yakınlarının rızası yoksa bir kimsenin organlarının alınması doğru değildir. Ayrıca organı veren kişinin rızası olsa bile alacak kişinin rızası bulunmazsa nakil gerçekleşmez.

Tedaviyi hızlandırmak ve bir bölgenin iyileşmesini sağlamak amacıyla bağışta bulunmak İslam dinince caiz görülür. Bu durumlarda maddi bir çıkar düşünmemek, Allah’ın rızasını kazanmayı hedeflemek gerekir. Bir başkasının yardımına koşarken kötülüklerden uzak durarak yardımsever ve merhametli davranılmalıdır.

Kısacası, organ naklini gerçekleştirebilmek için yalnızca zaruri sağlık sorunları bulunmalıdır. Bağışı yapan kişi veya yakınlarıyla bağış yapılacak kişinin rızasının olması gerekir. Bağışta bulunan kişi hiçbir çıkar beklemeden yalnızca Allah rızası için bu işi yapmalıdır. Para veya değerli mal mülk karşılığında organ naklinin yapılması İslam dininde doğru kabul edilmez.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.