Organlarla tefekkür etme nasıl olur?

İslam Contributor
tefekkür etme
Soroush Zargar-Unsplash

İnsanın diğer varlıklardan üstün sayılan bazı nitelikleri; akıl, irade, kalp, vicdan ve tefekkür etme olarak sıralanabilir. Bu hasletlerden her birinin manevi meziyetlerle kazanıldığı kabul edilir. Bu bakımdan, özellikle tefekkür konusunun hem Kur’an-ı Kerim ayetlerinde hem de bazı hadislerde dile getirildiği görülür.

Terim anlamıyla tefekkür etme nedir?

Tefekkür etmek, kelime anlamıyla düşünmek demektir. İslam’da ise Allah’ın evreni ve insanı nasıl yarattığını düşünmek, varlıklara anlam yüklemek demektir. Ancak tefekkür ederken kastedilen düşünmek fiili, Allah’ın gücünü fark ederek ibret almak anlamındadır.

Tefekkür etmek, Allah’ın insana verdiği güzellikleri fark etmeye sebep olur. Bu nedenle müminlerin imanının artmasına, salih ameller işlemesine fırsat tanır. Allah sevgisini ve korkusunu aşılayarak dünya yaşamını değerlendirmeye, ahiret için hazırlıkta bulunmaya yardım eder. Allah’ın yarattığı her varlığın Allah için sevilmesi de tefekkür sayesindedir.

Allah’ın yarattıkları arasındaki düzeni görmek ve kabul etmek tefekkür etmektir. Birbiriyle uyum içinde yaşayan canlılar için tefekkür edilebileceği gibi insanın kendisi için tefekkür etmesi de mümkündür. Vücutta bulunan her organın ve dokunun içindeki düzenin asıl sahibi Allah’tır.

Sürekli tefekkür halinde olan organlarımız nelerdir?

İnsanın diğer canlılardan üstün olduğu en önemli konulardan biri tefekkürdür. Allah’ın kusursuz düzen içinde yarattığı insan vücudu, Allah’ın gücünün göstergelerinden biridir. Bu nedenle yaşamın sürdürülmesini sağlayan organlar da Allah’a tefekkür sürekli tefekkür halindedir.

Sürekli tefekkürde bulunan en önemli iki organ beyin ve kalptir. Beyin, insanın aklını kullanmasına vesile olduğu için tefekkür eden kısım akıldır. Her insanın imanı kalbinde yer aldığı için kalp de sürekli tefekkür halinde bulunur. Bu nedenle aklın ve kalbin önderliğinde tüm organlar çeşitli tefekkürlerde bulunurlar.

Eller, ayaklar, karaciğer, böbrekler, mide, akciğer başta olmak üzere vücudun her parçası Allah’a tefekkür eder. Allah’ın varlığını ve birliğini düşünerek hareket eder, kendilerine emredilen düzen içinde çalışırlar. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle bildirilmiştir:

“Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: ‘Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!” (Ali İmran, 3/191) Ayetten anlaşılacağı gibi insanın yaşamını devam ettirmesi için tefekkür etmesi gereklidir.

Kul açısından fayda ve faziletleri nelerdir?

Allah’a yakınlaşmak ve dostluğunu kazanmak için yapılan işlerin arasında tefekkür etme bulunur. Tefekkür eden insanlar pek çok fayda ve fazilet kazanarak ahiret yaşamları için hazırlık yaparlar. Dünya yaşamını güzel değerlendirerek Allah’ın seveceği işlerle meşgul olurlar.

Tefekkür etmenin en büyük fazileti insanı kötülüklerden koruması, günahlardan uzaklaştırmasıdır. Şeytanın gücünün kırılmasına, vesveselerinden korunmasına, nefsin kontrol altında tutulmasına yardım eder. Bu nedenle insanları iyiye ve güzele yönlendirerek İslam’ın emirlerini yerine getirmeye olanak sağlar.

Allah, insana uzun bir ömür vererek bu vakti iyi geçirmeyi tavsiye etmiştir. Bu nedenle yalnızca bir saat edilen tefekkür, insana bir gece ibadet etmiş kadar sevap getirir. İmanı güçlendiren ve müminler arasında yükselmeyi sağlayan tefekkür ancak kalpten yapıldığı zaman kişiye fazilet sağlar.

Tefekkür eden kimseler Allah’a daha çok şükreder, işlediği günahlar için tövbe eder. Hataların ve yanlışların telafi edilmesi adına teşvikte bulunur. Vicdanın daha doğru hareket etmesine, aklın iyi düşünmesine fayda sağlar. Bu nedenle akıl ve kalbin yaptığı gibi sürekli tefekkür etmek, Allah’a ibadet etmek gerekir.

YAZI: İPEK ATACAN

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.