Orucun sünnetleri nelerdir?

Oruç Contributor
orusun sünnetleri
Sonyakamoz-Dreamstime.com

Farz olan ibadetler arasında yer alan orucun sünnetleri de Müslümanların bilmesi gereken bir konudur. Çünkü İslam inancının temelini Kur’an-ı Kerim oluştururken, bunun devamında sünnet gelir. Peygamber Efendimiz oruç tutarken bazı detaylara dikkat etmiş ve bunlar da Müslümanlara sünnet olarak yansımıştır.

Müslümanların uyması gereken orucun sünnetleri nelerdir?

Oruç fazilet bakımından çok değerli bir ibadettir. Bu ibadet, orucun sünnetleri bilinerek ve buna uyularak yapıldığındaysa daha kıymetli bir hal alır. İslami kaynaklarda yer verildiği üzere orucun pek çok sünneti vardır. Bunlar arasında en yaygın olanları; sahuru geciktirmemek, iftarı hurma ya da suyla açmak, iftar öncesi sadaka vermek, son on gün itikafa girmek ve öğleden sonra misvak kullanmamak şeklinde sıralamak mümkündür.

Oruç açılırken dua etmek, haramdan sakınmak, akrabayı, eşi ve dostu yemeğe çağırmaksa orucun diğer sünnetleri arasında yer alır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in bazı hadislerinde bu sünnetlerden bahsedildiği görülür. Bu hadisi şeriflerden birinde şöyle buyrulur:

“Sahura kalkın. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.”

Oruç tutarken sünnete uymanın önemi nedir?

İslam inancında sünnete uymanın önemi hem Kur’an-ı Kerim içerisinde hem de sahih hadis kaynaklarında vurgulanan bir konudur. Ayeti kerimelerde geçtiği üzere Müslümanlara Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e uymaları emredilir. Bu bakımdan sünnete uymak, İslam inancında yok sayılamayacak bir unsurdur.

Salih bir kula düşen en büyük vazife Allah’a iman etmek ve O’nun emirlerine uygun bir yaşam sürmektir. Bu yaşamda insanlar için en güzel örnekse şüphesiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed, yaşamını ibadet ile geçirmiş ve insanları iman etmeye çağırmıştır. Bu sırada da hem kulluk hem de insani vazifelerini en üstün şekilde tamamlamıştır.

Sünnet teriminin hem ibadet hem de adet olarak ele alınması mümkündür. Adetle ilgili sünnetler gündelik yaşamla alakalı olan bazı konuları kapsar. İşe sağ ayakla başlamak gibi sünnetler, bu kategoriye girer. İbadetle ilgili sünnetlerse orucun ve namazın sünnetleri gibidir. Her iki durumda da sünnete uymanın türlü fayda ve faziletleri olduğu kabul edilir.

Oruç tutmanın ve sünnete uymanın faziletleri nelerdir?

Ramazan ayı, oruç tutmanın farz olarak kabul edildiği zaman dilimidir. Ancak bundan başka; Cuma günleri, kandil günleri ve bayram günlerin de oruç tutmanın da türlü fayda ve faziletleri bulunur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in her ayın belirli günlerinde 3 gün olmak suretiyle oruç tuttuğu da bazı rivayetler arasındadır.

Hadislerde yer aldığı üzere farz ve nafile ibadetlerin sevabı çok büyüktür. Oruç tutmanın sevabı ve faziletleri de burada bildirilmiştir. Buna göre oruçlu kimseye cennet kapıları açılırken cehennem ateşine karşı da bir kalkan oluşur. Oruçlu kimse nefsani tüm arzulardan uzak durmaya meyleden kimsedir. Bu bakımdan insanın en büyük düşmanı olan nefse karşı da galibiyetin bir simgesidir. Kişinin sabrı öğrenmesi ve bunu uygulamaya geçirmesi de orucun bir diğer güzelliğidir.

Kısacası, Raman ayında ve dışındaki vakitlerde oruç tutmanın hem sevabı hem de fazileti çok büyüktür. Peygamber Efendimiz oruç tutarken bazı güzel davranışlarda bulunmuş, bunlar da bizlere sünnet olarak yansımıştır. Orucun tüm faziletlerinden doyasıya faydalanmak isteyenler bu sünnete uyabilirler.

Unutulmamalıdır ki İslam inancının temel kaynakları Kur’an ve sünnettir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i ve kendisinin davranışlarını örnek almakta bizler için yalnızca hayır vardır. Allahü Teala’nın rızası da ancak bu şekilde kazanılabilir.

YAZI: İPEK ATACAN