Pandeminin Müslüman Sığınmacı ve Mülteciler Üzerindeki Etkileri

Toplum Contributor
dreamstime_s_178254467

Dünyanın kanayan yarası sığınmacı ve mülteciler… İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen Covid-19 isimli virüs, kısa bir sürede yayılarak tüm dünya genelinde pandemi ilan edilmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü’nün ilan ettiği pandemi, en basit tanımıyla dünyanın farklı yerinde, eş zamanlı görülen ve hayati tehlike barındıran salgın demektir. Uzun sayılabilecek bir zamandır devam eden pandemi, doğal olarak insanların hem fiziksel hem de psikolojik anlamda yıprandıklarını gözler önüne serdi.

Covid-19 salgını ve ülkeleri alarma geçiren pandemi süreci, gelişmiş ülkelerde yaşam sürdüren vatandaşları bile oldukça etkiledi. Bu sürecin daha yıkıcı sonuçlar doğurduğu bir grup ise hiç şüphesiz sığınmacı ve mülteciler oldu. Ülkelerindeki çatışma ve iç savaştan kaçan bu insanların bir de pandemi ile yüzleşmesi gerekti.

Hükümetlerin pandemi sorununa karşı aldığı önlemler nelerdir?

Covid-19 salgının fiziksel etkileri ölümle sonuçlanabilecek düzeyde tehlikelidir. Bu sebeple de hükümetlerin salgının yayılımını önleyebilmek için bazı önlemlere başvurduğu görülmektedir. Sokağa çıkma yasağı, uzaktan eğitim kararı ya da bazı iş durdurma faaliyetleri bu önlemlerden bazılarıdır. Yani, pandemi fiziksel etkilerin ve ölümlerin yanında bazı maddi kısıtlamaları da beraberinde getiren bir durumdur.

Mültecilerin pandemi dolayısıyla karşılaştığı sıkıntılar nelerdir? İş bulma, barınma ve eğitim sorunları mültecileri yaşamın olağan seyrinde de bunaltan sorunlardır. Ancak pandemi ile birlikte bu sorunlarla başa çıkma konusundaki imkanlar kısıtlanmıştır. Yani mültecilerin geçimlerini sağlama konusundaki engeller daha da artmıştır.

Dünyanın gündem maddelerinden biri olan mülteci konusu, pandemi gündemiyle birlikte negatif yönde etkilenmiştir. Bu bağlamda, bazı ülkelerdeki mülteci projeleri, pandemi sona erene kadar rafa kaldırılmış ya da çevrimiçi olarak devam etme kararı alınmıştır.

Sığınmacı ve mülteci çocukların problemleri neler?

Sığınmacı ve mülteci çocukların eğitim sisteminde yaşadığı problemler de işsizlik sıkıntısını takip ediyor. Bu bağlamda, çocukların bir kısmının uzaktan eğitime erişebilecek dijital bağlantısının olmadığı biliniyor. Derslerin ağırlıklı olarak söz konusu ülkenin ana diliyle verilmesi de başka problemleri yanında getiriyor.

Mültecilerin mevcut durumda yaşadığı sıkıntılar nelerdir? Dünyanın pek çok bölgesinde mülteci sıfatıyla yaşam sürdüren insanlarla karşılaşmak mümkündür. Bunlardan bir bölümü mülteci kamplarında kalırken diğer bölümü halk arasına karışarak normal vatandaşlar gibi çalışmaya devam etmektedir. Ancak maddi gelir bakımından mültecilerin büyük bir bölümünde sıkıntılar yaşanmaktadır.

Dünya genelindeki göçmen ve mülteci grupların yaşam koşulları oldukça zorlu şartları barındırır. Sağlıksız konutlarda ve kalabalık şekillerde yaşama mecburiyeti, bu zorlukların başında yer alır. Bunun yanı sıra yaşam alanlarında altyapı ve temiz suya ulaşımda da sıkıntılar çekilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yapmış olduğu araştırmalar, pandemi mücadelesinde hijyen ve mesafe kurallarına dikkat çekiyor. Mültecilerin hijyen için gerekli malzemelere erişiminin ne denli zor olduğu düşünülünce, pandemi mücadelesinin onlar için de zor olduğu anlaşılabilir.

Mülteciler için pandemi döneminde atılabilecek adımlar nelerdir?

Dünya genelindeki sivil toplum kuruluşları ve bazı derneklerin mülteci sorunu ve pandemi dönemi hakkında raporlar hazırladığı görülmektedir. İlgili raporlarda salgın durumunun boyutları ve mülteci grupların gereksinimlerine dikkat çekilmektedir.

Hazırlanan raporlarda bahsi geçtiği üzere, mülteci ve göçmenler için özel gereksinimleri bulunan gruplar benzetmesi yapılmaktadır. Bundan sonra da hükümetlere bu gruplar hakkında özel politikalar geliştirmeleri için bazı çağrılarda bulunulmaktadır. Bu özel politikalar arasında ise sağlık ve sosyal hizmetlere vurgu yapılmaktadır.

Sonuç olarak pandemi; din, dil, ırk ya da kültürel hiçbir ayrım gözetmeden dünya çapında herkesi etkisi altına alan, tehlikeli bir durumdur. Bu noktada hem hükümetlerin hem de burada yaşayan tüm insanların iş birliği yapması ve paylaşımcı bir biçimde sorumluluk alması gerekmektedir.

 

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.