Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Emanetleri

Tarih Contributor
dreamstime_s_156084997

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’den günümüze kalan emanetler Müslümanlar tarafından oldukça ilgi görür.  Kendisi hem yaşarken hem de bundan yüzyıllar sonra en fazla tanınan Müslüman olmuştur. Kur’an-ı Kerim içerisinde konuyla alakalı “İşte böylece sana da kendi buyruğumuz bir ruh (Kur’an) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun; ama şimdi onu, dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin.” (Şura Suresi, 52. Ayet) buyrulur.

İlgili ayetten anlaşılacağı üzere Hz. Muhammed, insanlık için bir yol göstericidir. Bu sebeple de attığı her adımda örnek alınmıştır. Kendisinin yaşamı boyunca kullandığı eşyalar da Müslümanlar tarafından takip edilmiştir. Bunlardan günümüze kadar gelmeyi başaranlar da zaman zaman ziyaret edilmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kullandığı başlıca eşyalar

iki parçalı bir elbise, sarık, ayakkabı, temizlik ve savaş malzemeleri olarak listelenebilir. Bu eşyalardan günümüze kalanlar, kutsal emanetler olarak isimlendirilir.

Hz. Muhammed’in kullandığı sarık: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sarığını her daim başında tutardı. Kendisi, kalavunse olarak bilinen bir külaha sarık geçirerek kullanırdı. Hz. Muhammed’in sarık konusundaki hassasiyeti, meleklerin de sarıklı gezdiğini buyurmalarına dayandırılır. Kullandığı sarık içinse genellikle beyaz renkli olduğu rivayet edilir.

Hz. Muhammed’in elbisesi: İbn-i Sad’dan aktarıldığı üzere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in elbisesi alt ve üst olmak üzere iki ayrı parçadan oluşur. Bunlardan üst kısmı rida, alt kısmı ise izar olarak isimlendirilir. Ancak rivayetlerden anlaşıldığı üzere bu iki parçanın üzerine uzun bir gömlek ya da cübbe giydiği durumlarla karşılaşmak da mümkündür.

Hz. Muhammed’in hadislerinin bir kısmında Müslümanlara beyaz renkli giyinmeyi tavsiye ettiği görülür. Bu bağlamda, kendisi de hem sarık hem de elbise konusunda mümkün mertebe beyaz renkli eşyalar kullanmıştır.

Hz. Muhammed’in kullandığı ayakkabı: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından kullanılan emanetler arasında ayakkabılar da yer alır. Bunların kullanımı mevsim şartlarına uygun sayılırdı. Bu bağlamda, kendisinin ayakkabıları günümüz sandaletlerine benzer bir şekildedir.

Hz. Muhammed’in temizlik malzemeleri: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, İslam’ın temel öğretilerinden biri olan temizlik konusunda oldukça hassas davranmıştır. Bu bağlamda, saç ve sakalını tarayarak düzeltmiş; ağız ve diş bakımı için de misvak adı verilen bir malzemeden yararlanmıştır.

Hz. Muhammed’in savaş malzemeleri: Hz. Muhammed peygamber olmasının yanı sıra bir komutan ve devlet yöneticisi olarak da çalışmıştır. Bu bağlamda, kendisine ait bazı savaş ekipmanlarını kullanmıştır. Bu emanetler arasında; zırh, kılıç ve miğfer bulunduğu tahmin edilmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kutsal emanetleri nerede?

Hz. Muhammed’in kişisel olarak kullandığı ve günümüze gelen bazı emanetler; hırka, Uhud Savaşı’nda kırılan diş, sancak, yay ve kıçlar şeklindedir. Bu emanetler, Yavuz Sultan Selim Mısır’ı aldıktan sonra derlenmiştir. Sonrasında da emanetler İstanbul’a getirilerek muhafaza edilmeye başlanmıştır.

Hz. Muhammed’e ait bu maddi emanetler, Topkapı Sarayı içerisinde durmaktadır. Hırka-i Saadet isimli dairede yer alan emanetler içerisinde sahabeye ait bazı parçalara rastlamak da mümkündür. Hırka-i Saadet dairesinde yer alan önemli emanetler arasında Kadem-i Şerif ve Sakal-ı Şerif de yer alır.

Kadem-i şerif, peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in taş zemin üzerinde kalan ayak izini ifade eder. Bu bakımdan mukaddes emanetler arasında yer alır. Sakal-ı Şerif ise Asham-ı Kiram tarafından saklanan ve günümüze kadar korunan emanetler içerisinde yer alır.