Lanetlenmiş Günahlar Nelerdir?

İslam Contributor

İslam, insanları günah konusunda kesin bir dil ile uyarır. Bu bağlamda, Allah tarafından yasaklanmış olan işleri yapmak kesinlikle yasaktır. Bu işlerin bir kısmının da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed tarafından lanetlenmiş günahlar olduğu bilinir. Bu lanetleme kişinin Allah’ın rahmetinden ve O’nun merhametinden mahrum kalacağı manasına gelir.

Faiz konusuna lanet edilmiştir: Peygamber Efendimiz’in lanet ettiği işlerin başında faiz konusu yer alır. Bu bağlamda kendisinin bir hadisinde “Ribayı (faizi) yiyene de yedirene de lanet olsun.” (Müslim) dediği bilinir. Zaten faizin dinimizce yasaklandığı kesin olarak bilinen bir konudur. Faizle ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın.” (Bakara Suresi 278. Ayet)

Ayetin devamında da alacaklının anaparayı eksiksiz bir şekilde alabileceğinden bahsedilir. Buradan anlaşılacağı üzere faiz, dinimizce belirtilen kesin hükümlerin başında yer alır. Faiz alıp veren kimselere de Hz. Muhammed tarafından lanet edildiği bilinir.

Lanetlenmiş günahlar

Hırsızlık konusuna lanet edilmiştir: Peygamber Efendimiz’in lanet ettiği bir konu da hırsızlıktır. Bu bağlamda, Ebu Hüreyre’den aktarıldığı üzere Hz. Muhammed bu konuda şöyle demiştir: “Allah, bir yumurta çalıp da eli kesilen, bir ip çalıp da eli kesilen hırsıza lanet etsin.” Buradaki yumurtadan maksat demir topağı, bazı iplerin değeri de üç ve daha fazla dirhem olduğu görüşü vardır. (Buhari)

İslam hukukunda az ya da çok miktarda olup olmadığına bakılmaksızın hırsızlığa izin verilmez. Kişi hırsızlığa devam ettiği müddetçe de gittikçe ağırlaşan cezalar ödemeye mecburdur. Hırsızlık hem dinimizin helal kavramı ile çatışan hem de toplumdaki düzenin bozulmasına yol açan bir tutumdur. Hırsızlığın yayıldığı toplumlarda insanların birbirlerine karşı olan güvenleri azalır. Malları tehlikede olan kişiler giderek huzursuzlaşır ve bu da sonunda topluma yansır.

Hz. Muhammed’in lanet ettiği diğer konular

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in lanet ettiği davranış biçimleri ve eylemler, hadisler aracılığı ile aktarılır. Bu bağlamda, Hz. Ali günlerden birinde bir adama “Resulullah, halka gizlediği hiçbir şeyi bana sır olarak söylemedi. Şu kadar var ki, bana dört kelime söyledi.” der. Bunun üzerine adam da Hz. Ali’ye bahsi geçen dört kelimenin ne olduğunu sorar. Hz. Ali de “Allah’tan başkasının adına kesene Allah lanet etsin. Ebeveynine lanet edene Allah lanet etsin. Bid’atçıyı himaye edene Allah lanet etsin. Tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lanet etsin.” (Müslim)

Hz. Ali’den aktarıldığı üzere peygamber Efendimiz tarafından lanet edilen hususlar, temelde tevhid inancı ile çatışan konulardır. Bu bağlamda, Allah’tan başka bir kimse için kurban kesilemez. Bu davranış biçimi, dinimizce haram sayılır ve kesinlikle kabul edilemez. Bi’dat da Hz. Muhammed’den sonra İslam ile ilgili ortaya atılan değişik yargılardır. Bu yargıların çoğu uydurmadır ve Peygamber Efendimiz’in tebliğ ettikleri ile alakası yoktur.

Ebeveyne lanet etmek, anne babanın çocuklar üzerindeki hakkını yok saymaktır. Kur’an-ı Kerim ayetlerinde yer alan ebeveyn sevgi ve saygısı ile de çelişen bir tutumdur. Netice de Allah’ın sözünü çiğnemektir. Tarlanın sınırlarını değiştirmek ise diğer konulardan ayrı olarak kul hakkı kapsamında ele alınır. Kul hakkı Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılır: “Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin.” (Bakara Suresi 188. Ayet)

Peygamber Efendimiz tarafından lanet edilen tüm hususlar dikkate alındığında, bunların İslami hükümler ile zıt düştüğü görülür. Lanet edilen konular; Allah’ın birliğine (tevhid inancı) ve emirlerine uyulmadığının bir göstergesidir. Hz. Muhammed de dinin esaslarına uymayan bu tutumlara lanet ederek, konunun ehemmiyetini göstermiştir.

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.