Hz Muhammed’in Ettiği Dualar Neler?

Dua Contributor

Yüce Rabb’imiz tarafından Kur’an’da “Alemlere Rahmet” olarak gönderildiğini belirterek yücelttiği peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) ettiği dualar hemen her kaynakta yer alır. Peki, Hz Muhammed’in ettiği dualar nelerdir? Çok kısaca önce “dua” kavramına değinecek olursak dua için var oluş amacımız diyebiliriz. Çünkü Kur’an’da belki de en çarpıcı ayetlerden biri bize bunu net olarak şöyle anlatır:

“De ki: ‘Dua ve yönelişiniz O’na olan inancınız için değilse, Rabb’im size niçin değer versin?’ (Ve inkarcılara da de ki) “Gerçek şu ki, siz (Allah’ın mesajını) yalanladınız: artık bu (günah) yakanızı bırakmayacaktır!” (Furkan Suresi 77. Ayet)

Her insan fıtratı gereği inanç ve dua ihtiyacı ile doğar. Ünlü bir söz şöyle der: “Düşen uçakta ateist olmaz” ve her insan öyle ya da böyle duaya ihtiyaç duyar. Bunu inkar fıtratı inkardır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimiz Muhammed’in günlük hayatında ettiği dualar olarak aşağıda verilen dualar rivayet edilmiştir:

Peygamberimiz Hz Muhammed’in ettiği dualar

“Allah’ım yaradılışımı takdir ettiğin gibi, ahlakımı da güzel eyle. Kulağımdan ve gözümden beni ölünceye kadar faydalandır. Dinimde ve bedenimde bana sağlık ve güvenlik ver. Hakkımı alıncaya kadar zulmedene karşı bana yardım et…”

“Allah’ım bana öğrettiğinden beni faydalandır. Fayda verecek bilgiyi bana öğret ve ilmimi artır. Fayda vermeyen ilimden, korku duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten, insanı maddi ve manevi huzursuzluğa düşüren açlıktan, hıyanetten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan, sıkıntılı yaşlılıktan; sana sığınırım.”

“Allah’ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden Sana sığınıyorum. Senden, kurtuluşu, yasaklardan uzak durmayı, tok gözlülüğü istiyorum.”

“Allah’ım gücümün tükenişini, çaremin bitişini ve insanların gözünde değersiz görülüşümü yalnız sana şikayet ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kime havale ediyorsun? Beni bütün kabalığıyla karşılayacak bir düşmanıma mı, yoksa işimi elime verdiğim bir yakınıma mı? Sen bana kızgın olmadıktan sonra başkasının düşmanlığına hiç önem vermem. Allah’ım sen razı oluncaya kadar Senin rızanı dilemeye devam edeceğim.”

“Allah’ım, senden iffetli yaşamayı; dünyam, dinim, aile fertlerim ve malım hakkında sağlığı ve güvenliği istiyorum. Eksiklerimi ört, korkumu güvenliğe çevir. Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek günah ve felaketlere karşı beni koru.”

“Allah’ım, her zorluğu kolaylaştırmakla bana lütufta bulun. İki hükmünden en hayırlısını benim için tercih et. Benim için takdir ettiğini hayırlı eyle. Öyle ki geciktirdiğin şeyin acele gelmesini, acele getirdiğinin de gecikmesini istemeyeyim. Senden doğru yolda kararlılığı istiyorum. Verdiklerine şükretmeyi istiyorum. Doğru bir dil selim bir kalp istiyorum.”

“Allah’ım. Beyaz elbise kirlerden temizlendiği gibi, kalbimi günahlardan temizle. Kalbimi iki yüzlülükten, eylemlerimi gösterişten, dilimi yalandan, gözümü vefasızlıktan temizle. Şüphesiz sen gözlerin hainliğini ve kalplerin sakladığını bilirsin.”

Yaradan’a yalvarmak ve fazileti

“Allah’ım, bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bize dini musibet verme. Dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi yapma. Bizi, bize acımayanların saldırılarına teslim etme.”

“Allah’ım, yalnız sana teslim oldum. Yalnız sana inandım. Yalnız sana güvendim. Yüzümü yalnız sana çevirdim. Bana sevgini ve sevgisi senin katında fayda verecek kimselerin sevgisini nasip et.”

“Allah’ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, kalp katılığından, gafletten, başkasına yük olmaktan, miskinlikten sana sığınıyorum. Fakirlikten, inkarcılıktan, nankörlükten, günahkârlıktan, gerçeğe ters düşmekten, ikiyüzlülükten, işitsinler diye iş yapmaktan sana sığınırım.”

“Allah’ım, hoşnutken de, öfkeli iken de, içten ve samimi söz söylemeyi senden diliyorum. Fakirlikte de, zenginlikte de, iktisatlı olmayı senden diliyorum.”

“Allah’ım, senden tükenmeyen bir nimet diliyorum. Senden bitmeyen bir sevinç diliyorum.”