Peygamber Efendimiz’in güzel nasihatleri hangileridir?

İslam Contributor
Peygamber Efendimiz'in güzel nasihatleri
Gian D-Unsplash

Hangi yaşta ve zümrede olması fark etmeksizin Peygamber Efendimiz’in güzel nasihatleri tüm Müslümanlar için geçerlidir. Günümüze ulaşan sahih kaynaklardan anlaşıldığı üzere Hz. Muhammed; konuşmasıyla, yemesiyle, içmesiyle, ibadetiyle, ahlakıyla, aile ve insan ilişkileriyle Müslümanlara ışık tutmuş bir kimsedir. Bu bakımdan hadislerin birçoğu güzel birer nasihat de kabul edilirler.

Kıyamet gününde arşın gölgesinde bekleyecek kişiler kimlerdir?

Kıyamet, geçici dünya yaşamının tüm canlılar için son bulacağı ve ahiret hesabının başlayacağı zamandır. Dünya yaşamında Allahü Teala ve peygamberinin izinden çıkmayanlar için kıyamet günü ebedi huzura eriş olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bir hadisinde şöyle buyururlar:

“Kendisinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı o Kıyamet gününde Allahü Teala şu yedi zümreyi arşın gölgesinde gölgelendirecektir: Adaletli imam yani devlet başkanı, Allah’a ibadetle ömür geçiren bir genç, gönlü mescitlere bağlılıkla geçen bir kişi, birbirlerine Allah rızası için muhabbet besleyen ve bu gayeyle buluşan ve ayrılan iki kişi, güzel ve makam sahibi bir kadının beraberlik teklifine ‘Ben Allah’tan korkarım ‘ diye karşılık veren kişi, sağ elin verdiğini sol elin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kişi ve gizli gizli Allah’ı anarak gözleri dolan kişi.” (Buhari, Müslim)

Bu hadisten anlaşılacağı üzere Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed İslam’ın temel öğretilerini bir solukta dile getirmiştir. Söz konusu hadis; mevki sahipleri, din kardeşleri, gençler ve diğer kimseler açısından birer nasihattir. Gençler açısından Peygamber Efendimiz’in güzel nasihatleri nelerdir?

Hz. Muhammed’in sahih hadislerinden anlaşıldığı üzere kendisi en çok gençlere ve çocuk yetiştirenlere tavsiyede bulunmuştur. Gençler için Peygamber Efendimiz’in güzel nasihatleri; anne babaya hürmet, haramdan uzak durmak, helal lokma için çalışmak ve ibadette sürekliliği sağlamaktır.

İslam inancına sahip kültürlerin büyük bir çoğunluğunda düzenli ibadete orta yaşın sonrasında başlandığı görülür. Oysa gençken ibadet edilmesinin Allahü Teala katında farklı karşılıkları vardır.

Gençlik dönemi şeytan vesvesesi ve nefsin arzularının en yoğun olduğu zaman dilimdir. Bu kötü faktörleri susturmayı başarıp Allahü Teala’ya ibadet peşinde koşan genç, dinimizce övülür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de gençleri bu yönde sık sık teşvik etmiştir.

Peygamber Efendimiz’in güzel nasihatleri anne ve babalar için…

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in en fazla nasihat verdiği zümrelerden biri de anne ve babalardır. İslam dininde çocuk, anne ve babasına bir emanet olarak verilmiştir. Bu bakımdan ergin olana kadar en iyi şekilde yetiştirilmesi istenmiştir. Burada beklenen yetiştirme ahlaklı ve dini terbiyeye sahip olmayı kast eder.

Dinimizde hem anne babanın çocuklar üzerinde hem de çocukların kendi anne ve babaları üzerinde birtakım hakları bulunur. Bu noktada Hz. Muhammed’in ilk tavsiyelerinden biri çocuklara güzel isim verilmesi yönündedir. Sonraki nasihatlerinde ise anne ve babalara çocuklarını ibadet etmeye alıştırmaları gelir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, çocuklar konusunda nasihatler verirken kendisi de örnek bir baba olmuştur. Onun çocuklarına ve hatta torunlarına karşı şefkatli ve ilgili bir kimse olduğu bilinir. Kendisinin ahlak eğitiminden geçen aile bireyleri de Müslümanlığı ve bu dünyanın diğer işlerini en iyi şekilde yaşamışlardır.

Kısacası, Peygamber Efendimiz’in hadisleri incelendiğinde herkesin kendine uyacak bir nasihat edinmesi mümkündür. Onun nasihatlerine kulak vermek ve mevcut yanlışları düzeltmek salih bir Müslümana düşen başlıca görevlerden biridir. Peygamberi sevmenin yalnızca dilde değil aynı zamanda fiilde de olması gerektiğini unutmayalım.

YAZI: İPEK ATACAN