Hz Muhammed’in Sabrı ve Kararlığı Nasıldı?

Kuran Contributor
ID 103579489 © Cbork7 | Dreamstime.com
Şey Zayid Camii, Abu Dabi. ID 103579489 © Cbork7 | Dreamstime.com

Hz Muhammed’in sabrı her insana örnek olmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) pek çok güzel özelliği vardır. Alçakgönüllülük, yardımseverlik, paylaşımcılık, dürüstlük ve sadakat gibi insanlara örnek olan davranışlarda bulunmaktadır. Son derece sabırlı ve kararlı bir peygamberdir. Öyle ki, kendisine ve sahabelere yapılan tüm eziyetlere rağmen İslam’dan ve Allah inancından bir kez olsun vazgeçmemiştir.

Peygamber Efendimizin Hz Muhammed’in sabrı: Hz. Muhammed her konuda Müslümanlara örnek olmuştur. Sabır da bu konulardan biridir. İslam’da sabretmek, imanın yapıtaşlarından biridir. Allah, kullarına verdiği imtihanlar karşısında kullarından şükür ve sabır beklemektedir.

Peygamberimiz, başına kötü olaylar gelen ve zor durumda kalan insanlar için sabırlı olmayı önermiştir. Sabreden ve zor durumlardan kurtulmak umuduyla Allah’a dua eden kimselere, bu hareketleri karşısında mükafatlandırılacaklarını, şikayet etmemelerini buyurmuştur.

Hz Muhammed’in sabrı ne kadar çoktu?

Hz. Muhammed, kendisine karşı yapılan eziyetlere karşı da sabırlıydı. Mekkeli müşrikler onu imanından vazgeçirmek için her yolu denemişlerdir. Hz. Muhammed’e suikast düzenlemiş, para teklif etmiş, sevdiği kimselere zarar vermişlerdir. Fakat Hz. Muhammed yaşadığı tüm kötü olaylar karşısında büyük bir sabır göstermiştir.

Hz. Muhammed, “Hakiki sabır, felâketin ilk ânında gösterilendir!” buyurmuştur. Olaylar henüz yaşanmışken ani tepkiler vermemek, şikayet etmemek, Allah’a karşı gelmemek oldukça önemlidir. Dertleri veren Allah, sabreden kullarına mutlaka bu dertlerin dermanını da verecektir.

Peygamber Efendimizin kararlılığı: Hz. Muhammed, peygamber olmadan önce de kararlı bir insandı. Söylediklerini yapar, sözlerinde dururdu. Kendisinden yapılması istenen kötü davranışları reddeder ve yapmazdı.

İlk vahiy indikten sonra, Hz. Muhammed’in İslam’ı yaymak için konuştuğu sahabeler vardı. Bu sahabelerin sayısı arttıkça Mekke’de sorunlar oluştu. Putlara değer verilmediği için bazı Mekkelilerin itibarı sarsılıyordu. Hz. Muhammed’i ve ona inanan kimseleri durdurma kararı aldılar.

Peygamberimiz Hz. Muhammed örnek insan

O, hayatının son nefesine kadar İslam’ı yaşadı ve yaşattı. Allah sevgisini Müslümanlara gösterebilmek için çeşitli davranışlarda bulundu. Eğer bu kadar kararlı olmasaydı Mekkeliler Hz. Muhammed’i durdururdu. Böylelikle İslam, başladığı gibi son bulurdu.

Hz. Muhammed sabır kadar kararlılığa da önem vermiştir. Bunu yaparken yalnızca kendi kararlarını uygulamamış, önemli olaylar karşısında çevresindeki kişilerin düşüncelerini de önemseyerek kararlar vermiştir.

Sabır ve kararlılık ile ilgili hadis ve ayetler: Hz. Muhammed, yaşanan her olay karşısında sabretmek gerektiğini söylemiştir. Bir hadisinde en büyük sabreden kişinin Allah-u Teala olduğunu da buyurmuştur: “İşittiği bir sözün eziyetine karşı, Allah Teala’dan daha çok sabreden hiçbir kimse yoktur. Zira müşrikler ona çocuk nispet ediyorlar da, o yine onlara âfiyet ve rızık vermeye devam ediyor.” (Buhari)

Kararlı olmak, yapılan ibadetlerde de oldukça önemlidir. İnsanın ibadet etmesine engel olan iki unsur bulunur. Bunlardan biri şeytandır, diğeri ise kişinin nefsidir. Ancak kararlı olan kişiler ibadetlere başlayabilir ve düzenli olarak devam ettirebilir. Böylelikle nefsini kontrol eder ve şeytanın kendisine bulaşmasına müsaade etmez.

Kur’an-ı Kerim’de kararlı olmak ile ilgili, “”Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.”” buyrulur.

Sabır ve kararlılık Hz. Muhammed’in hayatında olduğu gibi diğer insanların hayatına da kolaylık sağlamaktadır. Bu iki davranış kişiyi günah yolundan alır, Allah rızası yolunda yürümeye teşvik eder. Mükafatları da oldukça fazladır.

Yalnızca dünya hayatını düşünen ve ahireti düşünmeyen kimseler birbirlerini kandırır, verdikleri sözleri tutmaz, her şeyden şikayet eder ve gördükleri nimetleri beğenmezler. Allah ise, yaşadığı şeylere sabreden ve kararlılıkla iyi ameller işlemeye devam eden kulları için her iki dünyada da güzellikler sağlar.