Hz Muhammed’in Hayatı; Peygamberlikten Önce!

Tarih Contributor
54440928 © jack Parker | Dreamstime.com
54440928 © jack Parker | Dreamstime.com

Hz Muhammed’in hayatı peygamberliğinden önce nasıldı? 571’de Rabiülevvel ayında dünyaya gelir. Bu tarih günümüz takviminde 20 Nisan’a denktir. Kendisine ismini dedesi Abdülmuttalib verir ve “Gökte halk, yerde de halk O’nu hayır ile yad etsin” diyerek dua eder.

İslami literatürde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya geldiği gece, çok sayıda olağanüstü olay yaşandığı aktarılır. Kabe’deki putların yıkılması, binlerce yılır kuru olan Semave Deresi’nin suyunun taşması bu olaylardan bazılarıdır. Onun doğumu ile başlayan bu olaylar, aslında o dönem var olan cehalet ve zulmün sona ermesinin bir başlangıcı olmuştur.

Hz Muhammed’in hayatı; çocukluk dönemi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in babası Abdullah, o daha doğmadan evvel vefat etmiştir. Doğumdan sonra bir kısa bir süre annesi tarafından emzirilen Hz. Muhammed, sonrasında Süveybe ve Halime tarafından emzirilir. Peygamber Efendimiz, süt anneleri ve süt kardeşleri ile ilgilenmeye uzun yıllar devam eder. Hatta Halime bir defa kendisine ziyarete geldiğinde oturması için elbisesini onun altına yayar. (Ebu Davud)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed altı yaşına geldiğinde annesi Amine’yi de kaybeder ve sonraki iki sene boyunca dedesi ile yaşamaya başlar. Sekiz yaşındayken dedesini de kaybedince öz amcası Ebu Talib’in yanına yerleşir.

Gençlik dönemi nasıldır?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in amcası Ebu Talib’in himayesine girmesinden sonrası gençlik dönemi olarak kabul edilir. Zengin olmamasına rağmen toplum içerisinde saygı gören Ebu Talib’in yeğenini çok sevdiği ve yanından hiç ayırmadığı bilinir. Ebu Talib, kervan ticareti ile uğraştığından mevsimine göre Şam ve Yemen’e seyahat ederdi. Efendimiz de bu seyahatlerin bir bölümün de amcasına eşlik etmiştir.

Ficar Savaşı, Hz. Muhammed’in gençlik dönemine denk gelir. O yıllarda Arap Kabileleri arasında yoğun bir iç savaş durumu vardı. Zilka, Zilhicce, Muharrem ve Recb ayları dışında kalan dönemlerde sürekli savaş yapılırdı. Bu dört ayda kan dökülmesi haramdı, savaş bu döneme denk geldiği için Ficar adını almıştır.

Ficar Savaşı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 20 yaşlarındayken yapılır. Hz. Muhammed de savaşta amcaları ile birlikte yer alır. Ancak kendisinin yalnızca atılan okları topladığı ve amcalarına verdiği bilinir.

Hılfu’l Fudul Cemiyeti: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in amcaları ile birlikte yer aldığı bir iş de Hılfu’l Fudul Cemiyeti’ne katılmaktır. Kendisi peygamber olduktan sonra bu iş ile ilgili “İslam’da böyle bir cemiyete çağrılsam, yine icabet ederim.” (İbn Hişam) buyururlar. Hılfu’l Fudul Cemiyeti’nin temel gayesi Mekke’de bozulan asayişin tekrar sağlanması ve zulme uğrayan mazlumlara destek verilmesidir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in ticari yaşamı: Çocukluk döneminde amcası ile ticari amaçlı seyahat eden Hz. Muhammed yetişkinlik döneminde tıpkı amcası gibi ticaret ile uğraşır. Kendisi çocukluğundan itibaren çevresi tarafından güvenilirliği ile tanındığı için el-Emin olarak anılır. Kendisinin bu vasıflarını duyan Hz. Hatice, kendisine ticarette ortaklık teklif eder.

Evlilik dönemi…

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Hz. Hatice ile evlenmesi: Hz. Hatice Kureyşin önde gelen kadınlarından biriydi ve yüksek ahlakı sebebi ile “Tahire” olarak anılırdı. Kendisi ile evlenmek isteyen pek çok kişi olduğu halde hiçbirini kabul etmemiş, araya aracıların girmesi sonucunda da Peygamber Efendimiz ile evlenmiştir.

İzdivaçları sırasında Hz. Muhammed’in 25, Hz. Hatice’nin ise 40 yaşlarında olduğu aktarılır. Bu izdivaç birbirlerine derin bir sevgi ve saygı besleyen iki eşin örnek bir yuvası haline gelir. Hz. Hatice, hem peygamberlik öncesinde hem de peygamber olduktan sonra eşi Hz. Muhammed (SAV) en büyük destekçisi olur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de vefatından sonra Hz. Hatice’den hep hayır ile bahseder.