Hz Muhammed’in Sıfatları Nelerdir?

İslam Contributor
56975645 © Elena Schweitzer | Dreamstime.com
56975645 © Elena Schweitzer | Dreamstime.com

Hz Muhammed’in sıfatları nelerdir? Allah’ın resulü kuşkusuz çok güzel bir ahlaka sahipti. Emanete hıyanet etmez, yalan söylemez, İslam’a uygun yaşardı. Bu sebeple etrafındaki kimseler tarafından ona güzel sıfatlar verilmiştir. Güzel sıfatlar, Hz. Muhammed’i övmek ve yüceltmek için kullanılır. Aynı zamanda davranışları ve sözleri hakkında insanlara bilgi verir. Sıfatları, Hz. Muhammed’in kişiliğini gösterir.

Emanet: Hz. Muhammed’in en önemli özelliklerinden biri için verilen emanet sıfatı, onun ne kadar emin ve güvenilir olduğunu anlatır. Allah’ın emir ve buyruklarını eksiksiz ve doğru şekilde iletmesi, Hz. Muhammed’in ne kadar güvenilir olduğunu gösterir.

Peygamberimiz Hz Muhammed’in sıfatları nelerdir?

Kendisine bırakılan emanetlere de en güzel şekilde bakmış ve onları korumuştur. Sahiplerinden aldığı gibi kendilerine geri teslim etmiştir. Bu davranışı ile insanların güvenini de kazanmıştır.

İsmet: İsmet kavramı, Hz. Muhammed ve diğer peygamberlerin günahsız olduğunu anlatmak için kullanılan bir sıfattır. Allah, peygamberlerini günahtan korumuştur. Açık açık veya gizli yollardan günah işlenmediği gösterilmiştir.

Hz. Muhammed, sahabelerine günahtan kaçmalarını buyurmuştur. Bunu yaparken kendisinden günah işlemesi de beklenemez. Kusursuz bir imana sahip olan Hz. Muhammed, kendisini her türlü kötü davranıştan ve sözden uzak tutmuştur.

Fetanet: Hz. Muhammed’in zeki olduğunu anlatmak için kullanılan sıfatlardan biri de fetanettir. Karar verme ve yönetme konusunda oldukça iyi olan Hz. Muhammed, fetanet sıfatına uygundur.

Hz. Muhammed olaylar karşısında yalnızca kendini değil, çevresindeki kimseleri de dinlemekte ve yeni görüşler almaktaydı. Bu durum Hz. Muhammed’in zekasını gösterir.

Hz. Muhammed’e yapılan pek çok teklif vardır. O, bu tekliflerden Allah yolunda olanı ve hayırlılarını seçmiştir. Kendisine ve İslam alemine yapılan her durumun üzerine düşünmüş, en mantıklı olanlarını seçmiştir.

Sıdk: Sıdk, doğru olma anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed, sözleri ve davranışlarıyla tamamen doğru olan bir peygamberdir. Yanlış davranışlarda bulunmaz, kötü kararlar vermez, yalan söylemezdi. Verdiği sözleri daima tutmuştur.

Hz. Muhammed, İslam’ı hayatında yaşayan bir peygamberdi

Bu sebeple Kur’an-ı Kerim’in emir ve yasakları ne ise, o da hayatını bu emir ve yasaklara göre yaşardı. Emredileni uygulardı. Bu sebeple sıdk sıfatına sahiptir.

Tebliğ: Allah’tan alınan bilgiler değiştirilmeden ve eksiksiz olarak insanlara iletilmiştir. Bu bilgileri iletmek, Hz. Muhammed’in göreviydi. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in ve diğer peygamberlerin tebliğ etmekle görevlendirildiği buyurulmuştur.

Diğer sıfatlar insanlara da verilebildiği halde, tebliğ etmek yalnızca peygamberlere özgüdür. Kendisine verilen görevi hakkıyla yerine getiren Hz. Muhammed için tebliğ sıfatı kullanılmaktadır.

Adalet: Hz. Muhammed, adaletli bir peygamberdi. Düşman olan kimselere bile zülüm ve haksızlıkta bulunmamıştır. Adaletin hassas tartısına sahiptir. İnsanlara her alanda eşit davranmıştır.

Bir toplumu yönetmek, cezalandırmak veya ödüllendirmek için adalet gerekir. Hz. Muhammed, bu dengeyi sağlayan en güzel örnektir. Yaptıkları, sözleri ve davranışları ile Müslümanları birbirinden ayırmamıştır. Sahabelerini birer kardeş gibi görmüştür.

Emnül-azl: Peygamberlere özgü sıfatlardan biri olan emnül-azl, vahiy indirilen peygamberlerin görevlerinden alınmayacağını anlatmak için kullanılır. Dünyada peygamber olarak seçilen kişiler, ahiret hayatında da peygamber olarak kalacaktır. Hz Muhammed’in sıfatları nelerdir; sorusunun yanıtlarından biri de bu sıfatı kapsar.

Hz. Muhammed pek çok güzel sıfata sahiptir. Kendisini anlatmak için kullanılan bu sıfatlar onun, kişiliği hakkında onu tanımayan kimselere bile bilgi verir. Doğruluğunu, dürüstlüğünü, adaletini, tebliğ edici oluşunu, zeki ve günahsız olduğunu anlatan sıfatlar ile Hz. Muhammed’i anmak gerekir.

Kur’an-ı Kerim’den sonra İslami kaynak olarak kullandığımız Hz. Muhammed’in hadis ve sünnetleri, Müslümanlar için yol göstericidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğruluğu, güvenilirliği ve adaleti her Müslüman için örnek teşkil eder.

 

 

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.