Hz Muhammed’in Önerdiği Besinler

Sağlıklı Besinler Contributor

Covid-19 salgınının tüm dünyaya yayıldığı bugünlerde elimizden gelen tek önlem bağışıklık sitemimizi güçlendirmektedir. Yaşamı ve alışkanlıklarıyla tüm Müslüman’lara örnek olan Hz. Muhammed (S.AV) her hastalığa çare olacak bazı besinlerin tüketilmesini tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’in önerdiği besinler insan sağlığında olumlu şekilde etki eder, günümüzde yapılan araştırmalarla da desteklenmektedir.

Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından tüketilen ve müminlerin de yemesini öğütlediği yiyecekler; çörek otu, bal, incir, süt ve hurma olarak sıralanmaktadır. Bu yiyeceklerin her biri günümüzde iyi birer bağışıklık sistemi güçlendiricisi olarak kabul edilir.

Hz Muhammed’in önerdiği besinler; çörek otu

Çörek otu: Günümüzde hamur işlerini süslemek için kullanılan ve düğünçiçeğigiller ailesine üye olan bir bitkidir. Bu bitkinin susama benzer siyah tohumlarına çörek otu denilir. Çörek otu hem çiğ hem de yağ şeklinde kullanılabilir. Peygamberimiz çörek otu için “Ölüm dışında bir hastalık yoktur ki, çörek otu onun için bir çare bulamasın.” (Ebu Hüreyre) diyerek bu bitkinin şifasına dikkat çekmiştir.

Bal: Şifaları hakkında bilgilere hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Hz. Muhammed ile ilgili bazı kıssalarda rastlanır. Buhari ve Müslim tarafından nakledilen bir hadiste, bir kimse Peygamber Efendimiz’in yanına gelerek kardeşinin ishal olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine, aleyhissalatu vesselam “Ona bal içir!” buyurmuşlardır. Adam birkaç kez gidip geldikten sonra, balın kardeşine iyi gelmediğini hatta kardeşinin şikayetlerini arttırdığını söylemiştir. Bunun üzerine de Hz. Muhammed (S.A.V), “Allah doğru söyledi, kardeşinin karnı yalan söyledi.” buyurmuştur.

İncir: Kur’an-ı Kerim’in Tin Suresi’nde üzerine yemin edilen bir suredir. Hz. Muhammed de (S.A.V) incirin sayısız hastalığa iyi geldiğini söylemektedir. Peygamber Efendimiz, “Eğer cennetten gelen bir meyve dememi isteseydiniz, incir olduğunu söylerdim. İncir yiyin, çünkü o basura iyi gelir, eklem ağrılarını giderir.” (Ebi’d Derda) demiştir.

Süt:Allah’ın hikmeti ile başka hiçbir şeye karışmadan sofralarımıza gelir. Hz. Muhammed de çok sevdiği süt hakkında müminlere bazı öğütlerde bulunmuştur. Buna göre, peygamber efendimiz, “İçinizden biri süt içerken, Allah’a ‘Bize daha çok süt ver’ diyerek dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutup, açlığı ve susuzluğu gideren başka bir gıda bilmiyorum.” (Ebu Hüreyre) buyurmuştur.

Hurma: Hz. Muhammed’in tüketmeyi sevdiği yiyecekler arasında hurma da yer alır. Hz. Muhammed (S.A.V) “Her kim sabahları aç karnına 7 tane yaş hurma yerse, o gün zehir ya da sihirden zarar görmez.” (Sa’d bin ebi Vakkas) şeklinde buyurarak bu meyvenin önemini vurgulamıştır.

En sevdiği yemekler neler?

Hz. Muhammed (S.A.V) yaptığı her hareketle Müslüman alemine örnek olmuş ve günümüzde de yol gösterici olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda Peygamberimiz’in yemek yeme alışkanlıklarının başında yemeğe Besmele çekerek başlamak gelmektedir. Bunun yanı sıra kendisi yemeğe ailecek başlanmasını öğütlemiş ve yemeklere ailece oturulmasını tavsiye etmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V) yemek seçmez ancak bazı yemekleri daha çok severdi. Peygamber Efendimiz’in geri çevirmediği yemekler; kabak yemeği, tirit ve ballı un helvası olarak sıralanır. Hz. Muhammed, kabak yemeğini o kadar severmiş ki bu yemeğin pişirilmesi Müslüman’lar arasında bir gelenek halini almıştır. Bu bağlamda, Hz. Muhammed’in doğum gününde kabak yemeyi yapmak bir kültür halini almıştır. Buna ek olarak Hz. Aişe’den nakledilen bir rivayette de “Resulullah, helva ve balı severdi.” denilmektedir.

Pandeminin yaşandığı bugünlerde -ve aslında her zaman- fast food yemek kültüründen mümkün olduğunca uzak durmalı ve bağışıklığımızı güçlendirici besinler tüketmeliyiz.

Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi; “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur!”

Hepinize sağlıklı günler dileriz.

Enjoy Ali Huda! Exclusive for your kids.