Hz Muhammed’in Hayatı Döneminde Tedaviler Nasıldı?

Sağlık Contributor
katherine-hanlon-mod2s3-qFOc-unsplash
Fotoğraf: Katherine Hanlon-Unsplash

Hz. Muhammed’in (SAV) şifa kaynağı olarak gösterdiği tedavi yöntemleri nelerdir? haram şeylerin tedavide kullanılması mümkün mü? Hastalıklar ile insan tarihinin başlangıcından bu yana mücadele edilmiştir. Bu bağlamda, Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’in hayatı döneminde de pek tabii türlü hastalıklar baş göstermiştir.

Hastaları iyileştirmek amacıyla da türlü tedavi yöntemlerine başvurulur. Ancak, bahsi geçen dönemlerde kullanılan tedavileri günümüzün modern cerrahisi ile karşılaştırmak mümkün değildir.

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’in hayatı boyunca…

Kendisi tarafından önerilen başlıca yöntemler nelerdi? Hz Muhammed’in hayatı boyunca Müslümanlara hem dünya hem de ahiret yaşamı için yol gösterici olan bazı nasihatlerde bulunmuştur. Bu bağlamda, kendisinin hastalıklara karşı şifa olarak kullanılabilecek tedavi yöntemlerini işaret ettiği de bilinir. Bu tedavi yöntemleri Hz. Muhammed’in bir hadisinde şöyle geçer: “Üç şeyde şifa vardır: Hacamat, bal şerbeti ve dağlama; fakat dağlamaktan hoşlanmam.” (Buhari)

Hadis içerisinde bahsi geçen yöntemlerden hacamat ve bal şerbeti günümüzde de sünnet olarak başvurulan yöntemler arasındadır. Peygamber Efendimiz’in bal şerbetinden hoşlanmama sebebi ise bunun hem tehlikeli hem de acı veren bir işlem olmasındadır. Zaten Peygamber Efendimiz zamanında Araplar da dağlama işlemine son çare olarak başvururlardı.

Bal şerbeti ne işe yarar?

Bal şerbeti, karın ağrısı ve mide yaralarına iyi gelen bir tedavi metodudur. Ancak hastalık iyileşmeyene başlayana kadar, hastanın ağrılarında bir miktar artış görülür. Ebu Said el-Hudri’den aktarıldığı üzere, bir adam Hz. Muhammed’in yanına gelerek kardeşinin karnında ağrı olduğunu söyler. Efendimiz de kendisine bal şerbeti kullanmalarını tavsiye eder. Bunun üzerine adam tavsiyeyi dinleyerek kardeşine bal şerbeti içirir. Ancak hastalık iyileşmez. Adam, aynı sorun ile tekrar Peygamber Efendimiz’e başvurur ve aynı tavsiyeyi alır. Olay üçüncü kez vuku bulduğunda Allah’ın Resulü şöyle der: “Allah sözünde doğrudur, fakat kardeşinin karnı yalancıdır. Haydi, yine bal şerbeti içir.” (Buhari) Bundan sonra da adamın kardeşi iyileşir.

Hacamat yaptırmanın faydaları nelerdir?

Aynı zamanda kan aldırmak olarak da bilinen hacamat, vücutta biriken ve toksin içeren fazla kanın vakumlanarak alınması işlemidir. Peygamber Efendimiz, hacamat ile tedavi olmayı yalnızca tavsiye etmemiş aynı zamanda kendisi de yaptırmıştır. Bu bağlamda, Hz. Muhammed’in hacamatla ilgili hadisinde “Hacamat (kan aldırma) sizin için en iyi tedavi yollarından biridir.” (Buhari) buyurur. Bu bağlamda, günümüzde vücudun farklı bölgelerinde hacamat uygulaması yapılabilir. Hacamat sayesinde de sebebi belli olmayan bazı ağrıların ve uyku bozukluğunun önüne geçilebildiği görülür.

Dinimizce haram sayılan şeyler ilaç olarak kullanılabilir mi? İslam, helal ve haram ayrımını kesin bir dille yapar. Müslümanların haram sayılanların azından da çoğundan da uzak durması emredilir. Ancak bunların hastalığa karşı tedavi yolu olarak kullanılması din alimleri arasında farklı yorumlanan bir konudur. Bu konuda açıklanan ağırlıklı yorum ise; haram maddelerin az bir kısmının etkisi kalmayacak bir biçimde ilaca dönüştürülebileceği yönündedir. Bu şekilde maddenin haram sayılan vasıfları yok olur ve tedavi için kullanımı da caiz sayılır.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed salgın hastalıklar konusunda ne der? Bulaşma riski yüksek olan hastalıklar, toplum genelinde yayılma özelliğine sahiptir. Hz. Muhammed döneminde de salgın hastalık olarak nitelendirilebilen en büyük dert vebaydı. Peygamber Efendimiz, insanları veba konusunda şöyle uyarır: “Bir yerde veba çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba çıkarsa o bölgeden ayrılmayınız.” (Buhari) Bu hadisten anlaşılacağı üzere, salgın hastalıkları tedavi etmeden önce yayılmasını engellemek gerekir. Bunun için de salgın olan bölgeye giriş yapılmamalı, hastalık taşıyanların da farklı bölgelere seyahat etmemesi gerekir.